Obrat ako na horskej dráhe

Rauch oslavuje úspechy vývozu do arabských krajín

Začiatkom 80. rokov minulého storočia putovalo takmer každý týždeň 40 kontajnerov ovocných štiav od firmy Rauch vlakom do Talianska. Odtiaľ sa loďou a následne nákladným autom dostali až k zákazníkom v arabských krajinách, odkiaľ v tých časoch pochádzal značný podiel ročného obratu firmy.

Tamojší trh sa krásne rozvíjal, a to aj napriek často komplikovaným komunikačným kanálom. „Ak sme sa v 70. rokoch chceli telefonicky spojiť s miestnym partnerom, museli sme najprv ohlásiť hovor cez rádio Austria. Oni zariadili spojenie, a keď sme mali veľké šťastie, dokonca ešte v ten istý deň“, spomína Roman Rauch.

Nebolo to však jednoduché: mnoho krajín v tomto regióne bolo, a stále je, poznačených mocensko-politickými a náboženskými konfliktmi. Objemy zákaziek extrémne kolísali. Pokiaľ to bolo možné, využívala firma Rauch na ochranu voči týmto rizikám záruky kontrolnej banky.

Keďže sa spoločnosť Rauch snažila eliminovať svoju závislosť od týchto výkyvov, podporovala rast na domácom rakúskom trhu.

 

Arabský plagát: arabské krajiny sa stali mimoriadne dôležitým vývozným trhom.