Район, в който оборотът се променя като скоростно влакче/влакче на ужасите

Rauch се радва на успешен износ в арабските страни

Почти всяка седмица в началото на 80-те години един влак с 40 контейнера, пълни със сокове Rauch, преминава през Италия. Оттам транспортът на соковете продължава с кораби и нататък с камиони до клиентите в арабските страни. По това време фирма Rauch печели значителна част от годишния си оборот в този район.

Пазарът се развива много добре въпреки често сложните канали за комуникация. „Ако искахме да се обадим на партньор през 70-те години, трябваше първо да обявим разговора чрез радио Австрия. Те осъществяваха връзката, с повече късмет дори в същия ден“, припомня си Роман Раух.

Но не беше лесно. Много държави от този регион и преди, и сега се характеризират с военно-политически и религиозни сблъсъци. Заявените количества варират значително. Винаги, когато е възможно, фирма Rauch се застрахова срещу тези рискове с гаранции от Kontrollbank.

За да бъде още по-независима от подобни колебания, фирма Rauch форсира растежа у дома в Австрия.

 

Арабски плакат: Арабският свят се развива и става един от най-важните експортни пазари.