Kde sa veľmoci bijú, podniky konajú

Ako zabezpečil malý krok za hranicu úspech na obrovskom trhu v USA

Obchodné spory medzi USA a EÚ nie sú vynálezom terajšej americkej vlády. Už na začiatku nového tisícročia začali americké úrady uvaľovať drastické sankčné clá na čoraz viac výrobkov z EÚ, okrem iného aj na koncentráty ovocných štiav. To sa týkalo, samozrejme, aj firmy Rauch, ktorá sa s tým však vedela vyrovnať. Mnohí zákazníci v USA, ktorým dodávala koncentráty až do 80. rokov 20. storočia, začali totiž medzičasom odoberať lacné koncentráty z Číny.

Podstatne kritickejšie vnímala tento transatlantický konflikt firma Red Bull. Táto spoločnosť si postupne vybudovala so skupinou Rauch blízky partnerský vzťah a práve sa snažila rozprestrieť svoje krídla aj v Amerike. Pre sankčné clo by mohli všetky plány padnúť. Čo teraz? Plnenie priamo v USA nepripadalo v tých časoch do úvahy.

Firma Rauch preto navrhla presun plniaceho závodu z Nüzidersu na „neutrálny ostrov“ uprostred oceánu EÚ: len o pár kilometrov ďalej smerom na západ – do Švajčiarska. V obci Windau, ktorá ležala priamo na Rýnom, vznikol práve nový priemyselný park. Podľa slov Romana Raucha sa zodpovedná realitná kancelária „veľmi potešila našej požiadavke“.

Keď obec Windau odsúhlasila aj novú prístupovú cestu, ktorá by nepredstavovala záťaž pre susedstvo, začali sa na jeseň roku 2004 v areáli s rozlohou 60 000 m2 stavebné práce na novom závode. 80 pracovníkov spustilo len o rok neskôr v nových halách prevádzku prvých dvoch liniek na plnenie plechoviek.

 

Závod firmy Rauch vo švajčiarskej obci Windau. Priamo nad hranicou, no mimo EÚ, čiže na neutrálnom území, čo sa týka colných sporov.