Firemní výlet na počátku padesátých let

Na počátku padesátých let byl Rauch malým, ale skvělým týmem. Již tehdy výlety posilovaly pocit sounáležitosti, jako třeba tady na Reschenský průsmyk. V oné době představoval hranici mezi francouzskou okupační zónou a Itálií a pro běžné cestovatele byla vlastně neprůchodný. Po několika přátelských slovech však pohraniční stráž umožnila veselé společnosti z Rankweilu udělat pár kroků do italských obchodů přímo za hraniční závorou.