• thumbnail
    Story 13: 1950s
    < 1 Minute | 4608

    Firemní výlet na počátku padesátých let

Firemní výlet na počátku padesátých let

Na počátku padesátých let byl Rauch malým, ale skvělým týmem. Již tehdy výlety posilovaly pocit sounáležitosti, jako třeba tady na Reschenský průsmyk. V oné době představoval hranici mezi francouzskou okupační zónou a Itálií a pro běžné cestovatele byla vlastně neprůchodný. Po několika přátelských slovech však pohraniční stráž umožnila veselé společnosti z Rankweilu udělat pár kroků do italských obchodů přímo za hraniční závorou.