Excursie cu întregul personal al firmei pe la începutul anilor 50.

La începutul anilor 50 ai secolului trecut, echipa de salariaţi ai firmei Rauch era puţin numeroasă dar selectă. Deja de pe atunci, excursiile comune, ca aceasta la trecătoarea Reschenpass, întăreau  sentimentul oamenilor că ei toţi împreună formau o comunitate.  În acele vremuri, trecătoarea Reschenpass era un punct de trecere a frontierei dintre zona de de ocupaţie franceză şi Italia şi reprezenta drept urmare pentru călătorii "normali" un obstacol aproape insurmontabil. În urma unui schimb amabil de cuvinte însă, grănicerii au permis grupului de oameni veseli din Rankwell să facă cei câţiva paşi până la prăvăliile italieneşti aflate nemijlocit în spatele barierei care marca graniţa.