Proces Aplikacji

Uważamy, że ważne jest zapewnienie uczciwego, przejrzystego i efektywnego procesu rekrutacji i selekcji, a jednocześnie chcemy oferować pozytywne doświadczenia aplikacyjne.

Jak przebiega proces selekcji?

01. Aplikacja

Jeśli to możliwe, aplikacje należy przesyłać online za pośrednictwem portalu kariery RAUCH. Minimalny zestaw dokumentów to list motywacyjny, CV i referencje od pracodawcy (jeśli takimi dysponujesz).

02. Potwierdzenie odbioru

Aplikanci otrzymają potwierdzenie na e-maila po dostarczeniu dokumentów.

03. Przegląd aplikacji

Regularnie przeglądamy wszystkie aplikacje (zarówno te na konkretne stanowiska, jak i te niezamówione). Brakujące dokumenty, a także dodatkowe potrzebne informacje (np. punkty, które nie zostały podane w CV) będą wymagane drogą mailową lub telefonicznie w razie potrzeby.

04. Umów się na rozmowę kwalifikacyjną

Po przesłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z kandydatami o najlepiej dopasowanych profilach, aby umówić się na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną online lub ""twarzą w twarz"". Na tym etapie jest zwykle około 3-6 potencjalnych kandydatów, wstępnie wybranych na dane stanowisko. Wszyscy pozostali kandydaci otrzymają na e-mail informację o odrzuceniu.

05. Pierwsza rozmowa

W pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczy bezpośredni przełożony, któremu często towarzyszy członek działu personalnego. Jeżeli kandydat jest wybrany na rozmowę kwalifikacyjną, uważamy, że on/ona pasuje do stanowiska pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe. Celem tego spotkania jest lepsze poznanie doświadczenia zawodowego kandydatów i oczywiście poznanie ich osobowości. Spotkanie trwa zazwyczaj 30-60 minut.

06. Odpowiedź zwrotna po pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej

Po pierwszej rozmowie kandydaci zostaną poinformowani o wyniku rozmowy.

07. Druga rozmowa kwalifikacyjna

W zależności od stanowiska, może odbyć się druga rozmowa, w której uczestniczą inni współpracownicy RAUCH. Spotkanie to daje możliwość dalszego, dogłębnego poznania środowiska pracy, wymagań zawodowych oraz kwalifikacji kandydatów. Na tym etapie kandydat może również zostać poproszony o wykonanie pewnych praktycznych zadań.

08. Oferta

Kandydat, który najlepiej pasuje do stanowiska i zespołu, otrzyma naszą ofertę. Oczywiście zapewniamy również informację zwrotną do wszystkich pozostałych kandydatów.

09. Proces wdrażania

Gdy tylko oferta zostanie potwierdzona przez obie strony, skontaktujemy się z kandydatem w celu ujednolicenia procesu wdrażania.

Przygotowanie

Oto kilka wskazówek jak przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną:

Kandydaci powinni dokładnie przemyśleć własne potrzeby związane ze stanowiskiem i środowiskiem pracy i nadać im priorytety.

Bardzo cieszą nas spotkania z kandydatami, którzy przed spotkaniem poświęcili trochę czasu na zapoznanie się z RAUCH-em jako firmą oraz ofertą, bo to pokazuje nam, że są naprawdę zainteresowani pracą na tym stanowisku.

W przypadku spotkań online sprawdź swoje wyposażenie techniczne i połączenie z internetem i wejdź na czas do cyfrowej sali konferencyjnej. Podczas planowania podróży na spotkania "twarzą w twarz", będziemy wdzięczni za dodanie około 10 minut wcześniejszego czasu rezerwowego.

Poszukujemy współpracowników, którzy pasują do otoczenia firmy i są gotowi przyczynić się w dłuższej perspektywie do sukcesu firmy RAUCH. Jesteśmy ciekawi osobowości, planów i celów kandydata. Lubimy wiedzieć, w jakich obszarach są dobrzy, ale interesuje nas też, jak wyraźnie kandydaci widzą własne obszary rozwoju. Wszystko, czym uczciwie się dzielimy, pomoże lepiej się poznać.

Zachęcamy kandydatów do zastanowienia się, na jakie pytania chcieliby odpowiedzieć. Dążymy do prawdziwej rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego kandydaci powinni swobodnie zadawać pytania, to również okazuje zainteresowanie.

Wiemy, że to może być stresująca sytuacja, ale z naszej strony będziemy pracować aby stworzyć atmosferę, która pozwoli kandydatom pokazać się takimi, jakimi naprawdę są.