Mała stacja kolejowa – duże natężenie ruchu

Rauch lubi jeździć koleją i otrzymuje w 2015 roku nawet własną stację kolejową.

Wszędzie tam, gdzie to możliwe, Rauch podróżuje pociągiem. Około 50% wszystkich przewozów firma realizuje na torach kolejowych. Wiele z zakładów firmy Rauch dysponuje bezpośrednim połączeniem kolejowym, w tym także Nüziders.

Nawet 80 wagonów dziennie załadowują tam pracownicy dzień po dniu. Wcześniej wagony Rauch ciągnięte były przez lokomotywę na dworzec w Bludencji, gdzie następnie formowano pełne składy. Ponieważ jednak ładunków było coraz więcej, stawało się to coraz większym problemem dla normalnego ruchu pociągów. Po tych samych torach jeżdżą wszakże S-Bahn, Railjet i inne pociągi towarowe.

W 2013 roku ÖBB i Rauch postanawiają sfinansować i zbudować małą prywatną stację towarową w Ludesch. Z końcem 2015 roku nowa stacja zostaje uruchomiona. Cztery bocznice oraz jedne dodatkowe tory rozrządowe umożliwiają formowanie pełnych składów na miejscu bez zakłócania ruchu na torach głównych.

 

W grudniu 2015 roku pierwszy pociąg w pełni wypełniony towarami Rauch opuszcza stację rozrządową Ludesch. Czerwona wstęgę przecinają: szef kolei Christian Kern, premier rządu krajowego Markus Wallner, burmistrz Dieter Lauermann, Jürgen Rauch i dyrektor operacyjny firmy Red Bull Roland Concin