Стратегия за развитие на марки по шведски модел

Концепцията за множество марки като основа за по-нататъшен растеж

Марка за 100% натурални сокове и друга за нектари на по-изгодна цена: така шведският партньор Йо Болагет продава своите плодови сокове през 70-те години. Марките са с имена God Morgon и Bravo. При едно от своите посещения на Север Франц Раух обръща внимание на тази проста концепция и веднага се запалва по нея. Заедно с новите опаковки TetraPak се откриват неочаквани пазарни възможности. А Bravo би било гениално име за нектари навсякъде по света.

При проверката се оказва, че нито концепцията, нито името са защитени. Естествено, въпреки това Раух пита партньора си. Няма проблем, казва той. Нали фирма Rauch няма да продава собствени сокове в скандинавските страни.

Остава за изясняване само един въпрос. Как фирма Rauch да нарече своите 100% натурални сокове? „Добро утро“, както шведските? Всъщност не е никак универсално. Но, чакай малко ..., имаше един госпъл хит от 1969 г., който всеки може да запее веднага: Oooooh Happy day.

Не е сигурно кой от семейство Rauch първи изразява тази идея тогава. Сигурно е само, че с Happy Day и Bravo тогава се създават две хитови марки.

 

В началото няма ясно разделение между Rauch и новите марки Happy Day и Bravo – но всички са с жълт цвят