Iz sela u dalek svijet: hrabre odluke i nova tržišta

Rauch je još jedan trenud uspio među prvima prepoznati: nove trgovačke organizacije kao što su ADEG, Spar i Billa radikalno mijenjaju trgovinu od kasnih pedesetih godina. Rauch hrabro uspostavlja suradnju s tim partnerima. 1962. sljedeća generacija preuzima kormilo. Erich, Trudi, Franz i Roman potpuno se usredotočuju na rast, ne samo u Austriji nego i na međunarodnom planu. Moderniziraju procese, ne plasiraju na tržište samo sok, nego i koncentrate. Usprkos gospodarskoj krizi u sedamdesetim godinama uspostavljaju poslovne odnose po cijelom svijetu, šireći se uspješno sve do Saudijske Arabije.