RAUCHOVA FILOZOFIJA


ČOVEK JE CENTRALNA FIGURA

Ključ uspeha leži u rukama naših potrošača. Zbog toga su svi naši napori fokusirani na jedan cilj, a to je otkrivanje, prepoznavanje i ispunjenje potreba i želja naših ciljnih grupa. To je zato što mi želimo ne samo zadovoljne potrošače, već i entuzijaste.

 

OSLUŠKIVANJE RASTA TRENDOVA NA TRŽIŠTU

Živeti zajedno. Stremiti, promišljati i misliti unapred. Pažljivo posmatranje tržišta, neprestano istraživanje tržišta – to je naš ulog u budućnost. Biti uvek otvoren za nove stvari i biti uvek jedan korak ispred. Oživeti vizije i ostvariti ih. To je preduslov za dugotrajan uspeh.


KVALITET KREIRA KVANTITET

Nema druge šanse za prvi utisak, kaže stara izreka. Zato je naš moto: viši standardi kvaliteta u svim domenima – od svežine i kvaliteta voća, preko proizvodnje i pakovanja, do tržišta. I na svim nivoima: od izvršnog direktora do telefonskog operatora i čuvara skladišta. Tržišno vođstvo putem vrhunskog kvaliteta zahteva:


KOMPANIJA ŽIVI I RASTE POMOĆU SVOJIH ZAPOSLENIH

Mi ulažemo u stalno usavršavanje svojih zaposlenih da bismo povećali kvalitet kako unutrašnji, tako i spoljašnji i da se adaptiramo na promenljive zahteve klijenata i tržišta.

 

RAST PUTEM INOVACIJA

Snaga naše inovativnosti i neprekidan rast naše dokazane, originalne strategije faktori su dugoročnog uspeha. Inovacije u okviru proizvodnog asortimana kao i u oblasti tehnologije i ambalaže – stvaraju nova tržišta, veće potencijale i stvaraju šanse za nove dimenzije.

 

OD SVETA BRENDOVA DO MEĐUNARODNOG BRENDA

Od proizvoda do brenda – to je korak od same zamisli do novog kvalitetnog pića, novog iskustva  kada su u pitanju napici. U oblasti međunarodnih tržišnih trendova i jedinstvene komunikacije mi pokrećemo, kreiramo emocije što rezultira povezivanjem sa našim potrošačima.Internacionalizam je naš put i naša budućnost.


OD ODNOSA PREMA POTROŠAČU DO PARTNERSTVA

Putem bliskog odnosa sa našim partnerima, trudimo se da zajedno dosegnemo vrednosti u okviru rastućeg i inovativnog tržišta.