Liga šampiona u Montafonu

Kako je Rauch 2008 počeo da se bavi sportom

Kraj 2007: Evropom se širila fudbalska groznica, posebno u Austriji. Kao domaćin EURO 2008 Austrija je sigurno morala biti deo toga. U to vreme Johannes Boric, od 2005 odgovoran za Istočnu Evropu, čuo je za jednu sasvim posebnu utakmicu između zemalja, koja se tek od nedavno održavala – između Rauch timova iz Češke i Slovačke. To bi trebalo da bude veliki događaj. Hmm, fudbal povezuje, mislio je Boric.

„Dobra ideja. To ćemo uraditi“, rekao je Jürgen Rauch kada mu je Boric skicirao „Rauch EURO“: Fudbalski turnir sa ekipama iz svih Rauch mesta kao okvir, kako bi se pored udaljenih mesta lično upoznali. Naime u brzom razvoju poslednjih godina za to nije bilo mnogo vremena. Jedna mlada koleginica iz Boricovog tima je preuzela organizaciju.

Mesto susreta za preko 400 koleginica i kolega
Kao grad domaćin Schruns u Montafonu nudio je perfektnu infrastrukturu. Ovde se naime na treninzima često mogu videti zvučna imena timova kao Werder Bremen, Southhampton ili čak španski nacionalni tim. 12. juna autobusi sa 26 ekipa uključujući i navijače dovezli su se u Schruns, zajedno sa preko 400 koleginica i kolega.

U petak su posećene fabrike u Ländle, uveče su se svi sreli na oficijelnom pozdravljanju. U subotu ujutru je onda počeo turnir sa svečanim okupljanjem timova, prećen gradskom muzikom Silbertal i snažnom podrškom stilizovano obučenih navijača. Ovaj dan je pripadao utakmicama. Vrhunac prvog Rauch fudbalskog turnira je bilo ogromno večernje slavlje sa proglašenjem pobednika, muzika uživo i raspoloženje kao kod finala Lige šampiona.

Boric: „Emocionalni vrhunac susreta je bio kada su kolege iz nekadašnjih neprijateljskih jugoslovenskih država sledbenica zajednički pevali staru nacionalnu himnu. Svi koji su u tada bili u Schrunsu, od tada su drugačije, familijarnije, doživljavali odnos prema kolegama iz drugih mesta“ Da, fudbal povezuje. I zbog toga se od tada Rauch-EURO održava svake 3. godine.

 

Od 2008 fudbal povezuje i radnike iz Rauch zemalja