• thumbnail
    Story 12: 1960-1970
    < 1 Minute | 3723

    Iz Ländle u svet: Hrabre odluke i nova tržišta

Iz Ländle u svet: Hrabre odluke i nova tržišta

I sledeći trend je Rauch prepoznao među prvima: Nove trgovinske organizacije kao ADEG, Spar i Billa od kasnih 50-tih godina radikalno menjaju trgovinu. Rauch se hrabro okreće ovim partnerima. Sledeća generacija od 1962 preuzima kormilo. Erich, Trudi, Franz i Roman rade na rastu u Austriji i internacionalno. Modernizuju procese, postavljaju na tržište ne samo sokove već i koncentrate. Uprkos privrednoj krizi 70-tig godina sklapaju poslovne veze u celom svetu i uspešno se šire do arabijskih zemalja.