Zásady ochrany osobných údajov


Tieto informácie o ochrane osobných údajov vysvetľujú aké údaje budú zaznamenané a ako budú tieto údaje použité.

 

Osobné údaje

 

Naše internetové stránky môžete používať bez toho, aby ste museli poskytovať akékoľvek vaše osobné údaje. Zaviazali sme sa chrániť súkromie našich zákazníkov a preto používame len osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme. Avšak v niektorých prípadoch, napr. Poslanie ceny zo súťaže, kontaktovanie v rámci prieskumu trhu, alebo v prípade vášho záujmu o newsletter alebo SMS služby sme nútení požadovať od vás informácie obsahujúce aj vaše osobné údaje. Odovzdanie ceny súťažiacim môže byť vykonávaná tretími stranami, ktoré sú na to nami poverené. Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme vyradili vaše údaje z našej databázy a prestali ich používať na marketingové účely. Budeme plne rešpektovať vaše rozhodnutie.

 

Cookies

 

Rovnako môžu byť odstránené uložené súbory cookies. Ak sa rozhodnete odmietnuť cookies, mali by ste zvážiť, že je možné, že interaktívne funkcie, ktoré ponúka naša internetová stránka, budú horšie použiteľné, alebo ich nebudete môcť používať vôbec.

 

Google Analytics

 

„Táto internetová stránka používa službu Google Analytics, internetovú analytickú službu od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, a ktoré umožňujú analyzovať používanie internetovej stránky z vašej strany. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server Gooogle v USA a sú tam uložené. Googl použije tieto informácie na vyhodnotenie používania internetovej stránky za účelom vytvorenia správy o aktivitách na nej pre prevádzkovateľov internetovej stránky a na vytvorenie služieb súvisiacich s používaním internetovej stránky a používaním internetu. Google poskytne tieto informácie tretím stranám, ak takáto povinnosť vyprlýva zo zákona alebo ak tretie strany spracúvaním týchto údajov poveril. Google nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré ukladá. Inštalácií súborov cookies možete zabrániť nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na skutočnosť, že v takom prípade nebude môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Použitím tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o vás získal Google vyššie popísaním spôsobom na vyššie uvedený účel.“

 

Ak Google AdSense, reklamný servis spoločnosti Google, zobrazí reklamy (textové reklamy, banery a pod.) na tejto internetovej stránke, váš prehliadač môže uložiť súbor cookie poslaný z Google alebo od tretích strán. Informácie o súboroch cookies, ktoré Google alebo tretie osoby uložili sú zaznamenávané, zhromažďované a analyzované. Okrem toho používa Google AdSense na získavanie informácií aj tzv. „WebBeacons“ (malé neviditeľné grafiky), použitím ktorých môžu byť zaznamenané, zozbierané a vyhodnotené jednoduché činnosti, ako napríklad návštevnosť internetovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom Cookie a/alebo WebBeacon týkajúce sa vášho používania tejto internetovej stránky sú prenášané na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Google používa informácie získané týmto spôsobom na vyhodnotenie spôsobu, akým používate internetovú stránku s ohľadom na reklamy od AdSense. Google môže tieto údaje poskytnúť aj tretím osobám, ak to vyplýva zo zákona, alebo ak tretie osoby spracúvavaním týchto údajov poveril. Vaša IP adresa nebude zo strany Google spájaná s inými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Ukladaniu súborov cookies na váš harddisk a zobrazovaniu WebBeacons možete zabrániť. Za týmto účelom môžete zmeniť nastavenie prehkiadača na stav „neprijímať súbory cookie“ (v programe InternetExplorer prejdite na „Extras/Možnosti Internetu/Ochrana osobných údajov/Nastavenia.“ V programe Firefox prejdite na „Extras/Nastavenia/Ochrana osobných údajov/Cookies“). Viac informáciío ochrane osobných údajov spoločnostou Google nájdete na internetových stránkach služby Google Analytics.

 

Facebook

 

Použitie Facebook Social Plugins

 

Naša internetová stránka využíva Facebook social plugins („pluginy“) na sociálnej sieti facebook.com, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy sú označené logom Facebook (biele“f“ na modrej dlaždičke alebo značka „palec hore“), alebo poznámkou Facebook Social Plugin“. Zoznam a vzhľad Facebook pluginov si môžete pozrieť tu: developers.facebook.com/plugins.

 

Ak navštívite súčasť našej internetovej stránky, ktorá obsahuje taký plugin, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Facebook. Obsah pluginov bude prenesený z Facebooku priamo do vášho prehliadača, ktorý tento obsah začlení do internetovej stránky. To znamená, že nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré Facebook získava s pomocou tohto pluginu. Týmto vás informujeme o rozsahu informácií, ktoré máme v tejto záležitosti k dispozícií.

 

Zapojením týchto pluginov dostane Facebook informáciu o tom, že ste si prezerali určité časti našej internetovej stránky. Ak ste prihlásený na Facebooku, Facebook môže informáciu o vašej návšteve pripojiť k vášmu účtu na Facebooku. Keď komunikujete s pluginmi, napríklad kliknutím na tlačidlo Like alebo napísaním komentára, bude táto informácia poslaná vašim prehliadačom priamo na Facebook a tam uložená. Aj keď nemáte účet na Facebooku, existuje možnosť, že Facebook vašu IP adresu zaznamená a uloží ju.

 

Viac informácií o účele a rozsahu získavania údajov, ich ďalšieho spracovania a využívania Facebookom, rovnako ako vaše práva, ktoré s tým súvisia a možnosti nastavení za účelom ochrany vášho súkromia, nájdete na stránke www.facebook.com/policy.php.

 

Ak máte účet na Facebooku a nechcete, aby o vás Facebook zbieral údaje prostredníctvom našej internetovej stránky a aby ich spájal s vašimi údajmi, ktoré sú uložené na Facebooku, musíte sa odhlásiť zo svojeho účtu na Facebook pred návštevou našich stránok.

 

Blokovať Facebook pluginy je možné aj pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napríklad prostrednítvom „Facebook Blocker“.