Zásady ochrany osobných údajov

Táto webová stránka je spravovaná spoločnosťou Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG, A-6830 Rankweil, Langgasse 1. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje, ako my - ako správca, spracovávame vaše osobné údaje v súvislosti s používaním tejto webovej stránky. 

1.     Kategórie spracovávaných údajov

Pri návšteve našej stránky zbierame nasledujúce údaje:

Dátum a čas vašej návštevy na našej webovej stránke, vašu IP adresu, názov a verziu vášho prehliadača, webovú stránku (URL) ktorú ste navštívili predtým ako ste prišli na našu webovú stránku, určité cookies (pozrite Sekciu č.2) ako aj informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára alebo keď sa prihlásite pre odoberanie nášho newsletter-u alebo sa zúčastníte súťaže alebo vyplníte žiadosť o zamestnanie.

Nie ste povinný poskytnúť informácie, ktoré od vás požadujeme. V prípade, že tak neurobíte, pravdepodobne nebudete môcť využívať plnú funkčnosť týchto webových stránok.

Prostredníctvom našej webovej stránky môžete požiadať o informácie o voľných pracovných miestach. Vaše údaje budú spracované počas procesu žiadostí o zamestnanie v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

2.     Cookies

Táto webová stránka používa „cookies“. Cookie je malý súbor, ktorý môže byť uložený vo vašom počítači, keď navštevujete webstránku. V podstate, cookies sa používajú, aby zabezpečili pre užívateľa fungovanie dodatočných funkcií na webovej stránke. Môžu byť napríklad použité na pomoc pri navigácii na webovej stránke, aby ste mohli pokračovať v používaní nastaveniach webovej stránky, zo stavu z ktorého ste ju opustili, alebo uložiť vaše predvoľby a nastavenia pri prehliadaní webových stránok. Súbory cookie nemôžu pristupovať ani čítať ani meniť žiadne iné údaje v počítači.

Väčšina súborov cookie na týchto webových stránkach je tzv. "Session cookies". Po opustení našej webovej stránky budú automaticky odstránené. Trvalé súbory cookie však zostávajú vo vašom počítači, kým ich manuálne neodstránite vo svojom prehliadači. Používame také trvalé cookies, aby sme vás poznali pri ďalšej návšteve našich webových stránok.

Ak chcete v počítači ovládať súbory cookie, môžete si vybrať nastavenia prehliadača, aby ste dostali upozornenie, keď webová stránka chce uložiť súbory cookie. Môžete tiež zablokovať alebo odstrániť súbory cookie, ak už boli uložené vo vašom počítači. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako nastaviť tieto kroky, použite vo svojom prehliadači funkciu "Pomoc".

Upozorňujeme, že zablokovanie alebo odstránenie súborov cookie by mohlo narušiť vaše skúsenosti online a zabrániť tomu, aby ste plne využívali tento web.

3.     Účely, kvôli ktorým spracovávame údaje

Vaše osobné údaje spracovávame pre nasledovné účely:

a.     zabezpečiť dostupnosť webovej stránky a ďalej vylepšovať a vyvíjať túto webovú stránku;
b.     vytvoriť štatistiky používania;
c.      odhaliť, zabrániť a vyšetrovať útoky na našich webových stránkach;
d.     odpovedať na vaše požiadavky;
e.     aby ste spracovali vašu účasť v súťaži;
f.      aby ste spracovali vašu žiadosť o zamestnanie;
g.     aby sme vám mohli poslať newsletter.

4.     Právny základ operácií spracovania

Vaše osobné údaje spracovávame na základe platnej legislatívy:

Ø uvedené v odsekoch 3 a-e vyššie v súlade s našimi oprávnenými záujmami na dosiahnutie účelov uvedených v odsekoch 3 a-e;

Ø uvedené v odseku 3 písm. F vyššie, založené na potrebe podniknúť kroky na základe vašej žiadosti (žiadosť o zamestnanie) pred uzatvorením zmluvy;

Ø uvedené v odseku 3 g vyššie na základe vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovateľských operácií vykonaných pred dátumom zrušenia.

5.     Prenos osobných údajov

Na vyššie uvedené účely prenesieme vaše osobné údaje na nasledujúcich príjemcov:

Ø poskytovatelia služieb IT, s ktorými máme zmluvné vzťahy, v súčasnosti Inscript GmbH nachádzajúci sa v dátovom procesore A-6850 Dornbirn

Ø poskytovatelia reklamných služieb ako spracovatelia údajov

Niektorí z uvedených príjemcov môžu byť umiestnení a spracovávať vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Úroveň ochrany údajov mimo EHP nemusí byť rovnaká ako úroveň ochrany vo vašej krajine. Vaše osobné údaje však odovzdáme príjemcom v krajinách, ktoré sú kótované Európskou komisiou, len s primeranou úrovňou ochrany údajov alebo po prijatí opatrení na zabezpečenie toho, aby príjemca poskytol primeranú úroveň ochrany údajov. Na tento účel uzavierame dohody založené na štandardných zmluvných doložkách, ktoré sú k dispozícii na adrese dataprotection@rauch.cc.

6.     Retenčné obdobia

Údaje spracovávané v súlade s odsekmi 3a až d budeme uchovávať počas doby troch mesiacov. Údaje sa ukladajú dlhšie, iba v prípade, ak je to potrebné na preskúmanie zistených útokov na našich webových stránkach.

Ak sa zúčastňujete na súťaži prostredníctvom našich webových stránok, spracujeme vaše údaje v priebehu súťaže a následne tak dlho, kým sme zo zákona povinní tak urobiť, alebo kým sa v rámci súťaže nebudú uplatňovať zákonné práva.

Ak sa zaregistrujete pre odoberanie nášho newslettru, uložíme vaše údaje, kým nedostaneme vaše oznámenie, ktorým odvolávate svoj súhlas, a potom, kým budeme právne zaviazaní tak urobiť.

7.     Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

V súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov môžete požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, požiadať o ich opravu a vymazanie, obmedziť ich spracovanie, obrátiť sa na spracovanie a požiadať o prenositeľnosť údajov.

Ak máte pocit, že došlo k porušeniu európskych alebo rakúskych zákonov o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu v rámci EÚ alebo na rakúsky úrad ochrany údajov vo Viedni.     

8.     Google Analytics

Naše webové stránky používajú službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Služba Google Analytics používa "súbory cookie", ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby mohli webové stránky analyzovať, ako používatelia používajú danú lokalitu. Vaše údaje spracovávame na základe prevažujúceho legitímneho záujmu, aby sme efektívne vynaložili náklady na generovanie ľahko použiteľných štatistík webových stránok.

Informácie vytvorené prostredníctvom súborov cookie o používaní našich webových stránok (vrátane vašej IP adresy a ULR stránok prístupných na našich webových stránkach) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Nebudeme uchovávať žiadne z vašich osobných údajov zhromaždených v súvislosti so službou Google Analytics.

Naše webové stránky používajú funkciu anonymizácie IP poskytovanú službou Google Analytics. Vaša IP adresa bude preto spoločnosť Google skrátená / anonymizovaná ihneď po jej prijatí. V našom mene spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania našich webových stránok, zostavovania súhrnných správ o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania služieb súvisiacich s činnosťou na webových stránkach a používaním internetu. Spoločnosť Google nebude priraďovať vašu IP adresu prenášanú vaším prehliadačom akýmikoľvek inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google.

Môžete odmietnuť používanie súborov cookie výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala vaše dáta stiahnutím a inštaláciou zásuvného modulu prehliadača na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Môžete tiež zablokovať zhromažďovanie údajov prostredníctvom služby Google Analytics na našich webových stránkach kliknutím na odkaz uvedený nižšie. Potom nastavíte cookie odhlásenia, ktoré zabráni zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve týchto webových stránok.

Deaktivovanie služby Google Analytics

Ďalšie informácie o zmluvných podmienkach a vyhláseniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke www.google.com/analytics/terms/de.htmlwww.google.at/intl/at/policies/.

9.     Remarketing služby Google Analytics

Naše webové stránky využívajú funkcie Remarketingu služby Google Analytics v kombinácii s funkciami služby Google AdWords a DoubleClick pre viaceré zariadenia. Túto službu poskytuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Táto funkcia umožňuje prepojiť cieľové publikum s propagačným marketingom vytvoreným remarketingom služby Google Analytics na schopnosti viacerých zariadení Google AdWords a Google DoubleClick. Umožňuje zobrazovanie reklamy na základe vašich osobných záujmov, identifikovaných na základe predchádzajúceho používania a správania surfovania na jednom zariadení (napríklad v mobilnom telefóne), na iných zariadeniach (napríklad na tablete alebo počítači).

Po udelení vášho súhlasu spoločnosť Google za týmto účelom spojí históriu prehliadania webových stránok a aplikácií s vaším účtom Google. Týmto spôsobom môže každé zariadenie, ktoré sa prihlasuje do vášho účtu Google, používať rovnaké prispôsobené propagačné správy. Ak chcete túto funkciu podporiť, služba Google Analytics zhromažďuje identifikátory používateľov, ktoré sú s údajmi služby Google Analytics dočasne prepojené s identifikáciami overenými spoločnosťou Google, aby definovali a vytvorili publikum na propagáciu reklamy naprieč zariadeniami. Môžete natrvalo zrušiť remarketing alebo zacielenie medzi viacerými zariadeniami vypnutím personalizovanej reklamy v účte Google. nasledujte tento odkaz: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Zhromažďovanie údajov zhromaždených vo vašich údajoch účtu Google je založené výhradne na vašom súhlase, ktoré môžete poskytnúť alebo odobrať spoločnosti Google podľa článku. 6 ods. 1 písm. A) DSGVO. Ak operácie zhromažďovania údajov nie sú zlúčené do vášho účtu Google (napríklad preto, že nemáte účet Google alebo máte námietky proti zlúčovaniu), zbierka údajov je založená na článku Art. 6 ods. 1 písm. F) DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem analyzovať anonymné správanie používateľa na propagačné účely.

Ďalšie informácie a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: www.google.com/policies/technologies/ads/.

10.  Google AdWords a sledovanie konverzií Google

Táto webová lokalita používa službu Google AdWords. Služba AdWords je reklamný program online od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Ako súčasť služby Google AdWords používame tzv. Sledovanie konverzií. Keď kliknete na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie na sledovanie konverzií. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač ukladá vo vašom počítači. Tieto súbory cookie vypršia po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu používateľa. Ak by používateľ navštívil určité stránky webových stránok a súbor cookie ešte neuplynul, spoločnosť Google a webové stránky môžu zistiť, že používateľ klikol na reklamu a pokračoval na tejto stránke.

Každý inzerent služby Google AdWords má iný súbor cookie. Cookies teda nie je možné sledovať pomocou webovej lokality inzerenta v službe AdWords. Informácie získané pomocou súboru cookie na konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre inzerentov v službe AdWords, ktorí si zvolili sledovanie konverzií. Zákazníkom sa hovorí o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku značiek sledovania konverzií. Inzerenti však nezískali žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľov.

Ak sa nechcete zúčastňovať sledovania konverzií, môžete sa k tejto funkcii vyhnúť jednoduchým vypnutím súboru cookie sledovania konverzií Google tým, že zmeníte nastavenia prehliadača. Týmto spôsobom nebudete zaradení do štatistík sledovania konverzií.

Konverzné súbory cookie sa ukladajú na základe článku. 6 ods. 1 písm. F) DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať webové stránky aj ich inzerciu.

Viac informácií o službe Google AdWords a sledovaní konverzií Google nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: www.google.de/policies/privacy/.

Môžete nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby vás informoval o používaní súborov cookie, aby ste sa mohli individuálne rozhodnúť, či chcete súbor cookie prijať alebo odmietnuť. Váš prehliadač môže byť nakonfigurovaný na automatické prijímanie súborov cookie za určitých podmienok, alebo ich vždy odmietnuť, alebo automatické odstránenie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok.

11.  Používanie plug-in sociálnych médií

Táto webová stránka využíva doplnky sociálnych médií, napríklad Facebook, Instagram, Youtube und Xing.

Tieto doplnky sú deaktivované ("zakázané") a môžu byť aktivované kliknutím. Vaša IP adresa, adresa URL našich webových stránok a súbory cookie budú potom prenesené na príslušnú sociálnu mediálnu službu. Ak skutočne chcete používať doplnok a jeho funkčnosť, musíte dvakrát kliknúť. Nevieme, na aký účel a do akej miery bude služba sociálnych médií zhromažďovať, ďalej spracúvať a používať údaje; to závisí od funkčnosti zásad ochrany osobných údajov pre plug-in a sociálnych médií.

12.  Facebook Pixel

Naša webová stránka meria počet konverzií pomocou pixelov akcie návštevníka z Facebooku, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Tie umožňujú sledovať správanie návštevníkov webu po kliknutí na reklamu na Facebook, aby sa dostali na webovú stránku poskytovateľa. To umožňuje analýzu efektívnosti reklám Facebook na účely štatistického zisťovania a výskumu trhu a ich budúcej optimalizácie.

Zozbierané údaje sú nám anonymné ako prevádzkovatelia týchto webových stránok a nemôžeme ich použiť na vyvodenie záverov o totožnosti našich užívateľov. Údaje sú však uložené a spracované spoločnosťou Facebook, ktorá môže vytvoriť spojenie s vaším profilom na Facebooku a ktorá môže používať údaje na vlastné reklamné účely, ako je uvedené v politike ochrany osobných údajov Facebooku. To umožní spoločnosti Facebook zobrazovať reklamy na Facebooku aj na stránkach tretích strán. Nemáme žiadnu kontrolu nad tým, ako sa tieto údaje používajú.

Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane osobných údajov, prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy/.

Funkciu remarketingu vlastných publík môžete tiež deaktivovať v sekcii Nastavenia reklám na stránke www.facebook.com/ads/preferences/. Najprv sa musíte prihlásiť do Facebooku.

Ak nemáte účet v službe Facebook, môžete sa odhlásiť z inzercie založenej na využívaní z Facebooku na webovej stránke Európskej interaktívnej aliancie digitálnej reklamy: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

13.  Naše kontaktné údaje

Zašlite nám akékoľvek otázky alebo otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov na adresu:
Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG, A-6830 Rankweil, Langgasse 1
T 0043 (0) 5522 401-0; F 0043 (0) 5522 401-3; E dataprotection@rauch.cc 

Naposledy aktualizované 23. mája 2018.