Nga një fabrikë e vogël në risi novatore globale

Ky është RAUCH

Që nga themelimi ynë në vitin 1919, ne kemi mbetur një biznes familjar austriak për katër breza deri më tani. Anëtarët tanë të motivuar dhe kërkesat e vazhdueshme për cilësi të lartë përbëjnë bazën për suksesin tonë, duke e bërë RAUCH jo vetëm një kompani familjare, por edhe një nga prodhuesit kryesorë të lëngjeve në Evropë.


Fruta

Pirja është jetësore, por ne ofrojmë më shumë se kaq: fruta, natyrale, të freskëta dhe të pastra. Produktet tona - të prodhuara nga frutat e natyrës për kënaqësinë e të gjithë konsumatorëve - mbeshteten në shijimin e produkteve të freskëta dhe të shëndetshme. Markat tona janë në harmoni me shijet e kohës sonë, të pasuruara me frutat më të mira nga e gjithë bota.

Familje

Që nga themelimi ynë në vitin 1919, ne kemi mbetur një biznes familjar austriak për katër breza deri më tani. Anëtarët tanë të motivuar të stafit dhe kërkesat e vazhdueshme për cilësi të lartë përbëjnë bazën për suksesin tonë, duke e bërë RAUCH jo vetëm një kompani familjare, por edhe një nga prodhuesit kryesorë të lëngjeve në Evropë. Ne shuajmë etjen për fruta në më shumë se 100 vënde të botës.

Natyrë

Ne krenohemi në njohjen e natyrës si burim i frutave, elementin tonë më esencial. Ne punojmë në mënyrë aktive në përdorimin ekonomik, të qëndrueshëm dhe të kujdesshëm të burimeve tona. Ne marrim përgjegjësinë dhe kujdesemi për mjedisin. Ekipi ynë RAUCH përfshin të gjitha këto vlera.

Welcome to the World of RAUCH