rePET: Prvi sok i čaj pakovani u 100% recikliranom PET pakovanju

Nama u Rauchu je pored sadržaja samog soka, jako bitna i njegova ambalaža. Iz tog razloga smo prvi proizvođač sokova i čajeva koji koristi 100% reciklirane PET boce. Kao osnivači organizacije PET2PET, nastavili smo sa razvojem strategije održivosti i uspeli smo povećati udeo recikliranog sadržaja. Do sada je udeo rePET-a (recikliranog PET sadržaja), bio do 50%. Ubuduće naši Rauch Juice Bar proizvodi će se pakovati isključivo u reciklirane boce, koje se mogu iznova reciklirati - što je značajan iskorak za okolinu! U sledećih nekoliko godina, želimo povećati udio rePET-a na 100% i za naše ostale brendove.

Zajedno s naša četiri partnera, u Avgustu 2007. godine pustili smo u rad PET2PET Recycling Österreich GmbH. Samo u 2018. godini, jedinstvenim procesom recikliranja u svetu, preradjeno je više od 25.000 tona rePET materijala za nove boce. Budući da se traženi rePET materijal dobija iz boca koje su već korištene i sakupljene, ispravno odvajanje je posebno važno za ekološki prihvatljiv postupak. U međuvremenu se već 3 od 4 boce recikliraju u Austriji. To je odlično saznanje s potencijalnom primenom na ostala tržišta.

Ovako se obavlja proces reciklaže:

Kada se boca rePET-a vrati u ciklus, PET materijal se čisti i mrvi u "pahuljice". Ovaj proces baziran na najsavremenijim tehnologijama, posebno je detaljan i štedi vodu. U sledećem koraku, pahuljice se dalje prerađuju u granulat. Na taj se način stvara vredna sirovina iz koje se može proizvesti nova boca - s mnogo nižom potrošnjom energije. Proces se može ponavljati neograničen broj puta.

FSC® sertifikat

Forest Stewardship Council® (FSC) se smatra najpouzdanijom svetskom organizacijom za očuvanje ekoloških i socijalnih standarda naših šuma. FSC® etiketa stoji kao potvrda da se u procesu izvlačenja sirovina u svrhu dobijanja konačnog proizvoda, vodilo računa o svim propisanim standardima. Cilj ovakvog procesa je održivo upravljanje šumama. Kao partner FSC-a, zadovoljstvo nam je da doprinosimo odgovornom upravljanju šumama, što potvrđujemo FSC certifikatom na svim našim pakovanjima. Time doprinosimo održivoj budućnosti i očuvanju šuma.

Naš izveštaj o održivosti

Transparentnost i česta razmena sa svim našim zainteresovanim stranama su nam važni za upravljanje našim uticajima na životnu sredinu, ljude i ekonomiju.

Iz tog razloga objavljujemo izveštaj o dobrovoljnoj održivosti, koji otkriva našu posvećenost, aktivnosti i učinak u svim oblastima održivosti. Rauch izveštaj o održivosti za 2021 je sada dostupan I na Srpskom jeziku.