Kada se velike sile svađaju, preduzetnici trguju

Kako je mali korak preko granice obezbedio veliko američko tržište

Trgovinski sporovi između SAD i EU nisu izum trenutne američke administracije. Osim toga na početku novog milenijuma  američke vlasti su uvele stroge kaznene carine na veliki broj proizvoda iz EU, između ostalog i na koncentrate voćnih sokova. Naravno, to je pogodilo i Rauch, ali ipak u podnošljivoj meri. Mnogi američki kupci, kojima su do 1980-ih vršene isporuke, u međuvremenu su prešli na jeftinije koncentrate iz Kine.

Red Bull je daleko kritičnije posmatrao taj transatlantski konflikt. Ovaj odnedavno bliski Rauchov partner je upravo nameravao da svoja krila raširi i preko Amerike. Kaznena carina bi značila opasnost od pada. Šta činiti? Puniti direktno u SAD u tom trenutku nije dolazilo u obzir.

Dakle Rauch je predložio da se pogon za punjenje iz Nüzidera premesti na jedno "neutralno ostrvo" usred EU okeana: samo nekoliko kilometara na zapad, u Švajcarsku. U Widnau, odmah iznad Rajne, u to vreme se gradio novi industrijski park. Odgovorna kancelarija za nekretnine, kako je Roman Rauch rekao, "bila je veoma zadovoljna našim upitom".

Nakon što je i opština Widnau odobrila izgradnju novog prikladnog pristupnog puta, u jesen 2004. na površini od 60.000 m² započeli su građevinski radovi na novoj fabrici. Samo godinu dana kasnije, 80 radnika je u novim dvoranama stavilo u pogon prve dve linije za limenke.

 

Rauch fabrika u Widnau, Švajcarska. Odmah preko granice, ali izvan EU i prema tome neutralna u svim carinskim sporovima.