• thumbnail
    Story 10: 1948
    < 1 Minute | 3856

    1/3 prema Tirolu

1/3 prema Tirolu

1/3 prema Tirolu

Flaše sa sokom kamionskoj površini za utovar, na prikolici burad sa jabukovim sokom u fermentaciji: Tako su 50-tih godina više puta nedeljno teško natovareni Rauch kamioni vozili preko Arlberga. Gotovo 1/3 prometa Rauch je tada ostvarivao u Tirolu, u Innsbrucku je čak postojalo i sopstveno distributivno stovarište.