uslovi učešća i zaštita podataka

Nagradna igra „Bravo Promo

 1. Uslovi učešća

1. Predmet

1.1 Ovim uslovima uređeno je učešće u nagradnoj igri „Bravo Promo“ koju priređuje „MONTECCO  INC“ D.O.O, PIB: 02306689, Bandići b.b. Spuž, Danilovgrad, (u daljem tekstu: „Priređivač“).

1.2 Priređivač je istovremeno i odgovorno tijelo za zakon o zaštiti podataka.

1.3 Priređivač se može kontaktirati putem e-mail adrese office@montecco.com

1.4 Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri „Bravo Promo“ učesnik prihvata ove uslove učešća. Učestvovanje u nagradnoj igri dozvoljeno je samo na osnovu ovih uslova učešća. Pravila nagradne igre primjenjuju se po dobijanju saglasnosti od nadležnog organa i biće objavljena u dnevnom štampanom mediju ,,Pobjeda“.

2. Učestvovanje

2.1 Mogućnost učestvovanja u nagradnoj igri „Bravo Promo“ počinje 1. aprila 2021. godine u 00:00 sati i završava se datumom zatvaranja 31. maja 2021. godine u 23:59 sati.

2.2 Pravo na učestvovanje imaju samo fizička lica s prebivalištem u Crnoj Gori koja su navršila najmanje 18 godina života u trenutku učestvovanja. Učestvovanje je dozvoljeno samo u sopstveno ime.

2.3. Fizička lica koja su zaposlena kod priređivača ili njegovih povezanih privrednih društava ili kod privrednih društava kojima je povjereno osmišljavanje ili izvođenje nagradne igre, isključena su iz učešća u nagradnoj igri. Ovo važi i za bliske članove porodice (supružnik, vanbračni partner i neposredni srodnik) ove grupe lica.

2.4. Učestvovanje u nagradnoj igri „Bravo Promo“ koju priređuje MONTECCO INC. moguće je potpunim i tačnim popunjavanjem prijavnog formulara unošenjem vaših ličnih podataka (ime, prezime i email) putem stranice rauch.cc/bravopromo/ i zatim unošenjem devetocifrenog alfanumeričkog koda ili slanjem fiskalnog računa. Tačan mehanizam opisan je u nastavku:

  1. Kako da dobijete kod: Učesnici mogu dobiti kod kupovinom boce BRAVO voćnih napitaka u PET ambalaži od 0,5 i 1,5 litara. Kod je odštampan unutar čepa svih Bravo proizvoda u PET ambalaži. Originalan fiskalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev organizatora priložiti na uvid prilikom uručenja nagrade. Takođe, svaki učesnik može učestvovati u nagradnoj igri neograničen broj puta i sa različitim brojevima fiskalnih računa. Svaki pojedinačni fiskalni račun može biti iskorišten samo jednom. U slučaju da je fiskalni račun s istim brojem ponovo poslat od strane iste ili druge osobe, ta će prijava biti proglašena nevažećom. Fiskalni račun sa podacima o učesniku je potrebno poslati na email adresu : office@montecco.com
  2. Kako da se registrujete: Neophodno je da učesnici posjete zvaničnu stranicu nagradne igre Bravo rauch.cc/bravopromo/ te da unesu svoje ime, prezime i email adresu i lozinku kako bi kreirali lični nalog. Putem ovog naloga učesnici mogu unijeti jedan ili više kodova. Kasnijom prijavom pomoću email adrese i lozinke takođe mogu vidjeti koje su kodove već unijeli. Svaki kod se može evidentirati samo jednom.
  3. Svi kodovi imaju mogućnost da budu izvučeni kao dobitni, jer nijedan određeni kod nije povezan s bilo kojom nagradom.
  4. Postupak izvačenja dobitnika: Čim se kod unese, dešava se sljedeće:

2.4. Svake sedmice u periodu od 1. aprila do 31. maja 2021. godine dobitnici se biraju nasumičnim izvlačenjem među svim učesnicima.Izvlačenje nagrada održava se pod nadzorom Uprave prihoda i carina - Sektor za igre na sreću. Dobitnici se obavještavaju putem email-a. Dobitnici će biti proglašeni jednom nedjeljno na stranici rauch.cc.

2.5. Učesnici su saglasni da budu obaviješteni u slučaju dobitka i da budu objavljeni na stranici www.rauch.cc ili putem drugih medija.

2.6. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnik izjavljuje da prihvata obradu svojih podataka datih za potrebe učešća u nagradnoj igri. Rauch može koristiti podatke u svrhu pružanja proizvoda ili informacija o kompaniji učesnicima (npr. Newsletter koji se šalje putem email-a).

2.7. Učešće je moguće samo u periodu za učešće. Učešće u nagradnoj igri je dobrovoljno i besplatno. Učešće u nagradnoj igri može se odvijati isključivo preko naznačene veb stranice. U izvlačenju dobitnika nagrada učestvuju samo tačno poslati kodovi ili fiskalni računi i kompletni podaci učesnika nagradne igre.

2.8. Izvlačenje dobitnika vrši se nasumičnom metodom.

 

3. Dužnost propisnog postupanja, obeštećenja i odgovornosti

Učesnike koji krše ove uslove učešća priređivač može u bilo kom trenutku isključiiti iz učešća u nagradnoj igri. Priređivač ima pravo na ovu mjeru naročito protiv lica koja učestvuju u nagradnoj igri, a nemaju navršenih 18 godina života.

Nagradne igre su igre koje, radi reklamiranja sopstvenih proizvoda i usluga, priređuju privredna društva, preduzetnici i druga pravna i fizička lica, pri čemu se priređivač obavezuje da izvučenim dobitnicima podijeli nagrade u robi ili uslugama, a da se od učesnika ne zahtijeva posebna uplata za učestvovanje u igri.

Na utvrđenu vrijednost fonda nagradnih igara priređivači plaćaju 5% u korist budžeta Crne Gore.

Pravila nagradne igre obavezno moraju sadržati:

   1) puni naziv, matični broj i adresu sjedišta priređivača nagradne igre : „MONTECCO  INC“  D.O.O, PIB: 02306689, Bandići b.b. Spuž, Danilovgrad, (u daljem tekstu: „Priređivač“).

   2) svrhu priređivanja nagradne igre : Promocija proizvoda RAUCH - BRAVO

   3) vrijeme trajanja nagradne igre : Nagradna igra „Bravo Promo“ počinje 1. aprila 2021. godine u 00:00 sati i završava se datumom zatvaranja 31. maja 2021. godine u 23:59 sati.

   4) fond nagrada nagradne igre utvrđen isključivo od dobara i usluga koje priređivač ne može zamijeniti za novac, a čija ukupna vrijednost po tržišnim cijenama ne može preći 100.000 € po nagradnoj igri;

   5) u eurima iskazanu pojedinačnu vrijednost svake nagrade iz fonda nagrada utvrđenog u skladu s tačkom 4 ovog stava :

- 7-dnevni odmor za četvoročlanu porodicu u Hotelu u Kumboru (glavna nagrada; nakon perioda nagradne igre) - 1.210, 00 € sa PDV

- 1 električni skuter “EV2000” - 1.735, 00 € sa PDV

-  6 malih električnih skutera „City Cruiser“ - 1.848, 00 € sa PDV

   6) uslove za učestvovanje u nagradnoj igri;

   7) postupak priređivanja i sprovođenja nagradne igre i izvlačenja nagrada;

   8) način objave rezultata, odnosno dobitnika nagrada;

   9) rok za podizanje nagrada;

   10) način na koji učesnici nagradne igre dobijaju nagrade, ako su ispunili uslove propisane pravilima;

   11) nadležni sud za rješavanje spornih pitanja između priređivača i učesnika nagradne igre : Sva sporna pitanja rješavaće sud stvarne nadležnosti u Podgorici.

Pravila nagradne igre iz stava 3 ovog člana propisuje priređivač, a primjenjuju se po dobijanju saglasnosti od nadležnog organa i objavljivanja u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 500 €, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u budžet Crne Gore u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Nagradne igre ne mogu biti priređene i sprovedene na isti način kao igre iz člana 3 stav 1 tačka 1 ovog zakona, a način njihovog priređivanja zavisi od djelatnosti koja se reklamira.

Ostale uslove koje mora ispuniti priređivač nagradnih igara propisuje Ministarstvo.

 

4. Nagrade

Sljedeće nagrade biće dijeljene među učesnicima nagradne igre:

  • 7-dnevni odmor za četvoročlanu porodicu u Hotelu u Kumboru (glavna nagrada; nakon perioda nagradne igre)
  • 1 električni skuter “EV2000” i 6 malih električnih skutera „City Cruiser“ (utješna nagrada; 1 nedjeljno)

 

5. Postupak

5.1 Dobitnici malih električnih skutera biraju se jednom nedjeljno, nasumičnim izvlačenjem među svim učesnicima koji su se prijavili za učešće u nagradnoj igri do navedenog datuma zatvaranja i koji ispunjavaju uslove za učešće.

5.2 Dobitnik velikog skutera „EV2000“ bira se na kraju perioda nagradne igre, nasumičnim izvlačenjem među svim učesnicima koji su se prijavili za učešće u nagradnoj igri do navedenog datuma zatvaranja i koji ispunjavaju uslove za učešće.

5.3 Nije moguće ostvariti dobit u gotovini, niti drugim materijalnim sredstvima ili razmijeniti i prenijeti beneficije na druga lica. Dobitnici se mogu odreći osvojene nagrade.

5.4 Proglašenje dobitnika vrši se bez garancije. Dobitnik se obavještava putem email-a i ima obavezu da putem email-a priređivaču pošalje poštansku adresu za dostavu tako da se nagrada može poslati na račun priređivača. Ukoliko dobitnici ne dostave svoje kontakt podatke u roku od 3 kalendarska dana od dana obavještenja putem email-a i ne potvrde prihvatanje osvojene nagrade, pravo na nagradu ističe. U tom slučaju, nastavlja se izvlačenje dobitnika nagrade. Izvučeni dobitnici snose odgovornost za tačnost dostavljenih kontakt podataka. U slučaju da se do dobitnika ne može doći usljed nepotpunih ili netačnih kontakt podataka (npr. putem email-a ili poštom), to će biti o njihovom trošku. U slučaju neprihvatanja, nemogućnosti dostavljanja, nepreuzimanja, deponovanja ili vraćanja priređivaču itd., izvlačenje date nagrade se nastavlja. Novi pokušaj isporuke se neće preduzimati.

5.5 Pravna sredstva su isključena.

5.6 Priređivač izričito zadržava pravo da prekine ili ograniči nagradnu igru u bilo kom trenutku bez prethodnog obavještenja i bez navođenja razloga. Učesnik ne može imati nikakva prava po ovom osnovu.

 

6. Odricanje od garancije

6.1 Ne postoji pravo učešća u nagradnoj igri niti priređivač garantuje da su tehničke mogućnosti za učešće u nagradnoj igri stalno i/ili nesmetano dostupne.

6.2 Priređivač ne snosi odgovornost za izgubljene šanse za osvajanje nagrade.

 

7. Odgovornost

7.1 Sljedeća izuzeća i ograničenja odgovornosti odnose se na priređivača. Ovo nema uticaj na ostale zakonske odredbe.

7.2 Odgovornost postoji samo za namjernu ili direktnu štetu načinjenu iz nehata. Svaka odgovornost koja prevazilazi navedeno je isključena, pod uslovom da se ne odnosi na ličnu povredu. Odgovornost prema zakonu o odgovornosti za proizvode ostaje nepromijenjena.

7.3 U mjeri u kojoj je odgovornost priređivača isključena ili ograničena, isto se primjenjuje i na ličnu odgovornost zaposlenih, predstavnika i posredničkih agenata priređivača.

7.4 Priređivač ne snosi odgovornost za tačnost svih informacija, naročito ne ako su promijenjene ili falsifikovane tehničkim greškama, greškama u pisanju ili programu, gubicima u prenosu, intervencijama trećih lica ili višom silom.

 

8. Mjerodavno pravo, salvatorna klauzula, ostalo

8.1 Na ovu nagradnu igru primjenjuju se isključivo zakoni Crne Gore uz isključenje njenih pravila o sukobu zakona.

8.2 Ako bilo koja odredba ovih uslova učešća jeste ili postane nevažeća u cjelini ili djelimično, to neće imati uticaja na punovažnost preostalih odredaba. Nevažeća odredba se zamjenjuje zakonski dopuštenom odredbom koja je u ekonomskom smislu najbliža značenju i svrsi izraženima u nevažećoj odredbi. Isto se primjenjuje mutatis mutandis u slučaju pravne praznine u ovim Uslovima učešća.

8.3 Sve lične i funkcionalne oznake korišćene u ovim uslovima učešća koje su izražene u muškom rodu, radi preglednosti, važeće su i za ženski rod.

 

9. Pravo na izmjene

Priređivač može u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti postojeće uslove bez navođenja razloga, ako je to potrebno.

 

II. Informacije o zaštiti podataka

Zaštita ličnih podataka nam je važna. U nastavku vas mi, Montecco Inc d.o.o., Bandići b.b. Spuž, Danilovgrad, Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG in A-6830 Rankweil, kao lice odgovorno za zaštitu podataka, obavještavamo koje lične podatke obrađujemo u okviru ove nagradne igre.

 

A. Odgovorno kontakt lice

Lice odgovorno za obradu podataka je

Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG

A-6830 Rankweil, Langgasse 1

T 0043 (0)5522 401-0; E datenschutz@rauch.cc

 

B. Koje podatke obrađujemo u koju svrhu i na kojoj pravnoj osnovi

Obrađujemo kontakt podatke koji su nam dostavljeni u vezi s učešćem u ovoj nagradnoj igri. Dostavljanje ovih podataka nije obavezno. Međutim, ako podaci nijesu dostupni, učešće u nagradnoj igri nije moguće.

Kontakt podatke obrađujemo u svrhu evidentiranja učesnika u nagradnoj igri, radi propisne obrade nagradne igre i u skladu s uslovima učešća te radi obavještavanja dobitnika.

Pravni osnov za obradu kontakt podataka proizilazi iz našeg legitimnog interesa za postizanje ovih ciljeva. Moguće je uložiti prigovor na obradu prema gore navedenim kontakt podacima.

Osim kontakt podataka, obrađujemo i slikovne podatke, odnosno fotografije koje nam dostave učesnici u nagradnoj igri. Ove slikovne podatke obrađujemo kako bismo nagradnu igru obrađivali u skladu s uslovima učešća.

Pravni osnov za obradu slikovnih podataka proizilazi iz našeg legitimnog interesa za postizanje ovih ciljeva. Moguće je uložiti prigovor na obradu putem gore navedenih kontakt podataka.

C. Primalac i rok čuvanja

U našoj kompaniji, zaposleni imaju pristup podacima koji su im potrebni za rad.

Podaci relevantni u pojedinačnim slučajevima prosljeđuju se i sljedećim eksternim primaocima, pri čemu se prosljeđuju samo oni podaci koji su datom primaocu potrebni za poslove koje on obavlja ili koje mu moramo proslijediti zbog zakonskih zahtjeva:

 1. našem pružaocu IT usluga (ugovorni obrađivač podataka) Inscript GmbH, 6850 Dornbirn, Austrija.
 2. nadležnim organima, sudovima i pravnim zastupnicima u upravnim i sudskim postupcima ili za podnošenje ili odbranu tužbi;

 

Gore navedeni primaoci imaju sjedište na teritoriji Evropskog ekonomskog prostora.

 

Kontakt podaci i slikovni podaci brišu se dvanaest mjeseci nakon završetka nagradne igre, osim ako su potrebni u svrhu dokaza zbog prijavljenih ili zaprijećenih tužbi ili se duži rok čuvanja zahtijeva zakonskim obavezama.

 

D. Prava pogođene strane

U skladu s propisima o zaštiti podataka, postoji pravo na informisanje, ispravku, brisanje, ograničenje obrade, opoziv, prigovor i prenosivost podataka. Ova prava se mogu ostvariti prema gore navedenim kontakt podacima.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših podataka, obratite nam se putem gore navedenih kontakt podataka.

Imate pravo na podnošenje pritužbe nadzornom organu za zaštitu podataka ako smatrate da ste prekršili bilo koji zakon o zaštiti podataka. U Crnoj Gori, to je u nadležnosti Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Napomene i uslovi Facebook-a

Pored ovih uslova učešća, odnos između priređivača, učesnika i Facebook-a određen je uslovima korišćenja Facebook-a www.facebook.com/terms.php i Facebook-ovim pravilima o zaštiti podataka: https://www.facebook.com/privacy.

Facebook ni na koji način nije povezan niti sponzoriše, podržava ili priređuje nagradnu igru. Instagram nije kontakt tačka za nagradnu igru.

Sve upite i informacije u vezi nagradne igre „Bravo Promo“ treba uputiti priređivaču a ne Facebook-u.

Učesnici ne mogu imati nikakva potraživanja od Facebook-a u vezi s učešćem u nagradnoj igri „Bravo Promo“.

 

Kolačići

Prethodno sačuvani kolačići takođe se mogu izbrisati. Ako odlučite da odbijete kolačiće, treba da uzmete u obzir da je moguće da će zbog toga biti teže da koristite interaktivne elemente koje vebsajt nudi ili da se oni više neće moći koristiti.

 

Google Analytics

„Ovaj vebsajt koristi Google Analytics, uslugu veb analize kompanije Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje omogućuju analizu vašeg korišćenja vebsajta. Informacije koje kolačić generiše o vašem korišćenju ovog vebsajta (uključujući vašu IP adresu) Google prenosi serveru u SAD-u i tamo se čuvaju. Google će koristiti te informacije za procjenu vašeg korišćenja vebsajta kako bi sačinio izvještaj o aktivnostima na vebsajtu za operatere vebsajta i predstavio usluge povezane s korišćenjem vebsajta i korišćenjem interneta. Google će takođe po potrebi prenositi te podatke trećim stranama, pod uslovom da je to zakonski propisano ili u mjeri u kojoj treće strane obrađuju te podatke u ime Google-a. Google ni u kom slučaju neće povezivati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google čuva. Oni mogu spriječiti instalaciju kolačića odgovarajućim podešavanjem softvera vašeg pretraživača; ipak vam skrećemo pažnju na činjenicu da u tom slučaju ne možete u potpunosti koristiti sve funkcije ovog vebsajta ako je potrebno. Korišćenjem ovog vebsajta slažete se s postupanjem s podacima koje je o vama prikupio Google na prethodno opisani način i u gore navedene svrhe.“

Ako Google Adsense, servis za oglašavanje kompanije Google Inc., SAD („Google“), prikazuje oglase (tekstualne oglase, banere itd.) na ovom vebsajtu, možda vaš pretraživač sačuva kolačić koji šalje Google Inc. ili treće strane. Podaci o kolačićima koje čuva Google Inc. ili treće strane bilježe se, prikupljaju i analiziraju. Pored toga, Google AdSense se koristi za prikupljanje informacija i takozvani „WebBacons“ (mala nevidljiva grafika), zabilježena korišćenjem jednostavnih radnji kao što je broj posjetilaca vebsajta, mogu se prikupljati i analizirati. Informacije koje kreira kolačić i/ili Web bacon o vašem korišćenju ovog vebsajta prenose se Google-ovom serveru u SAD-u i tamo čuvaju. Google koristi informacije dobijene na ovaj način kako bi izvršio procjenu vaših obrazaca korišćenja u pogledu AdSense oglasa. Google takođe može prenositi te informacije trećim stranama ako je to zakonski dopušteno ili ako treće strane obrađuju te podatke u ime Google-a. Vašu IP adresu Google ne povezuje s drugim podacima koje Google čuva. Možete spriječiti čuvanje kolačića na vašem hard disku i prikazivanje web bacons-a. Da biste to učinili, morate odabrati u podešavanju pretraživača „ne prihvatam kolačiće“ (u Internet Explorer-u idite na „Dodaci / Internet opcije / Privatnost podataka / Podešavanja;“ u Firefox-u na „Dodaci / Podešavanja / Privatnost podataka / Kolačići“. Saznajte više o privatnosti Google-a na vebsajtu Google Analytics.

Korišćenje Facebook društvenih dodataka (plugins)

Naš vebsajt koristi društvene dodatke („dodaci“) društvene mreže facebook.com, kojom upravlja kompanija Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Dodaci se identifikuju po jednom od Facebook-ovih logotipa (bijelo „f“ na plavoj pločici, ili znak „palac gore“) ili po obavještenju „Facebook Plugin“. Listu i izgled Facebook-ovih dodataka možete pogledati na: http://developers.facebook.com/plugins.

Ako posjetite veb stranicu našeg sajta koja sadrži takav dodatak, vaš pretraživač postavlja direktni link na Facebook-ove servere. Sadržaj iz dodatka se prenosi direktno s Facebook-a na vaš pretraživač, a zatim se integriše u vebsajt. To znači da nemamo uticaja na opseg podataka koje Facebook dobija uz pomoć ovog dodatka, te stoga želimo da vas ovdje obavijestimo o našem trenutnom saznanju o ovom pitanju.

Putem integrisanih dodataka Facebook prima informacije o tome da ste pristupili odgovarajućoj stranici na našem vebsajtu. Ako ste prijavljeni na Facebook-u, Facebook može povezati vašu posjetu s vašim nalogom na Facebook-u. Ako stupite u interakciju s dodacima, na primjer klikom na dugme Like ili postavljanjem komentara, vaš pretraživač će odgovarajuće informacije poslati direktno Facebook-u i tamo ih čuvati. Ako nemate nalog na Facebook-u, još uvijek postoji mogućnost da Facebook zabilježi vašu IP adresu i sačuva je.

Da saznate više o svrsi i opsegu prikupljanja, obrade i korišćenja podataka od strane Facebook-a kao i o svim vašim odgovarajućim pravima i podešavanjima dostupnim za zaštitu privatnosti, posjetite www.facebook.com/policy.php.

Ako imate nalog na Facebook-u i ne želite da Facebook prikuplja podatke o vama putem našeg vebsajta i povezuje te informacije s podacima o članovima koje ste sačuvali na Facebook-u, morate se odjaviti s vašeg naloga na Facebook-u prije nego što posjetite naš sajt.

Takođe je moguće blokirati Facebook-ove društvene dodatke pomoću ekstenzija (add-ons) dostupnih za vaš pretraživač, na primjer „Facebook Blocker“