ხილიანი და ფერადი გართობა ბავშვებისათვის

პატარების წყურვილის გრძნობის მოსაკლავად თამაშის დროს იდეალურია Rauch Yippy-ს მხიარული ფერადი ბოთლები. მშობლებსაც უყვართ Yippy, რადგან იგი შეიცავს კალციუმსა და სხვა ვიტამინებს და ამავდროულად სრულიად არ შეიცავს კონსერვანტებს.

The colourful fruit pleasure with Yippy!

The colourful fruit pleasure with Yippy!

Flashy and colourful bottles and a great selection of the most favourite brands (from cherry to multivitamin and berries) make children smile. The 0.33 l PET bottle with sportcap makes Yippy the ideal companion on the way.

Yippy Ice Tea

Yippy Ice Tea