PRAVILA NAGRADNE IGRE „BRAVO PROMO”

Broj: 127-5/2022

Datum: 7.2.2022. godine

 

ORGANIZATOR

Član 1.

Nagradnu igru na temelju člana 95. Zakona o igrama na sreću Republike Srpske (Službeni glasnik br.: 22/19, 131/20) organizira ATACO Trgovina i zastupanja d.o.o. Mostar, Podružnica Banja Luka, Ramići b.b., 78 000 Banja Luka. Identifikacioni broj: 4227039510064, PDV broj: 227039510005.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri “BRAVO PROMO” sudionik prihvaća Pravila sudjelovanja. Sudjelovanje u nagradnoj igri dopušteno je samo na temelju ovih Pravila sudjelovanja.

 

SVRHA, TRAJANJE I MJESTO PROMOCIJE NAGRADNE IGRE

Član 2.

Nagradna igra provodi se u svrhu dodatne promocije BRAVO, branda RAUCH. Nagradna igra počinje 1.4.2022.godine (od 00:00 sati) i traje do 31.5.2022. godine (do 23:59 sati). Mjesto promocije su svi maloprodajni objekti koji se nalaze na teritoriju Republike Srpske, u kojima će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti traženi proizvod kao i promotivni materijali s informacijama o načinu učešća u nagradnoj igri, kao i web stranice i društvene mreže. Operativni dio nagradne igre provodi Inscript GmbH, 6850 Dornbirn, Austrija.

 

NAZIV NAGRADNE IGRE

Član 3.

Nagradna igra organizira se pod nazivom: „BRAVO PROMO”.

 

FOND NAGRADA

Član 4.

Nagradni fond se sastoji od:

NAGRADA

 

JED. VRIJEDNOST U KM

UKUPNA VRIJEDNOST U KM

Vaučer za Ljetovanje (Solazur)

1

2.288,32

2.288,32

Kamera GoPro Hero 8

3

607,23

1.821,69

Xiaomi Redmi Buds 3 (slušalice)

50

64,35

 

3.217,50

Xiaomi zvučnik Compact BT 2

 

25

19,89

 

497,25

    

TOTAL

79

 

7.824,76

Vrijednost ukupnog nagradnog fonda je  7.824,76 KM  (slovima: sedamhiljadaosamstotinadvadesetičetiri i 76/100 konvertibilnih maraka).

 

PRAVO SUDJELOVANJA

Član 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe preko 18 godina starosti, s prebivalištem u Republici Srpskoj, koje obave kupovinu traženog proizvoda (član 6.), osim zaposlenika Organizatora te članova njihovih užih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu (roditelji, supružnik, životni partner, djeca, izravni rođak). Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovati u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, organizator, odnosno za to ovlaštena osoba, uručuje nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa određena da se stara o njoj. Sudjelovanje je dopušteno samo u svoje ime.

 

KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOJ IGRI?

Član 6.

Kupovina proizvoda, BRAVO u formatu 0,5l i 1,5l i 0,33l na teritoriju Republike Srpske, mora biti obavljena u periodu od 1.4.2022.  godine (od 00:00 sati) do 31.5.2022. godine (do 23:59 sati) kako bi osobe iz člana 5 stekle pravo učešća u nagradnoj igri.

Sudjelovanje u nagradnoj igri “BRAVO PROMO” moguće je potpunim i ispravnim ispunjavanjem prijavnice sa kodom ispod čepa PET formata 0,5l i 1,5l ili kodom ispod zatvarača limenki 0,33l i svojim osobnim podacima na rauch.cc/bravopromo

Točan postupak opisan je u nastavku:

a)Kako doći do koda: Sudionici nagradne igre kod mogu dobiti kupnjom boce voćnih napitaka BRAVO u PET formatima 0,5l i 1,5l kao i BRAVO limenki u formatu 0,33l. Kod je otisnut unutar čepa (devet znamenki) i ispod zatvarača limenki (sedam znamenki).

b) Kako sudjelovati: Sudionici moraju posjetiti web stranicu rauch.cc/bravopromo/  te unijeti sljedeće:  kod, ime i prezime, e-mail adresu, adresu stanovanja, grad i broj telefona, dob i spol. Uz navedeno će biti potrebno i odgovoriti na pitanje – Da li ste kupili BRAVO limenku 0,33l ili PET 0,5l ili 1,5l? Svaki se kod može unijeti samo jednom. 

c) Tko može pobijediti? Svaki kod može pobijediti jer nijedan određeni kod nije povezan s nagradom. Jedan učesnik može poslati neograničen broj kodova na web-u za neograničen broj kupovina. Jedan kod može dobiti samo jednu nagradu. Sudionici koji krše pravila sudjelovanja, Organizator može u bilo kojem trenutku isključiti iz nagradne igre.

d) Postupak izvlačenja: Čim se unese kod i traženi podaci, događa se sljedeće:

U nagradnu igru ulaze samo kodovi uneseni u razdoblju vremena trajanja nagradne igre. Nakon isteka perioda trajanja nagradne igre, vrši se izvlačenje dobitnika nagrada.
Neće se uzeti u obzir vrijeme kad je kod i ostali podaci poslani, već vrijeme kada je zaprimljen kod organizatora, odnosno provajdera.

Sve dodatne informacije učesnici mogu potražiti putem korisničke podrške bravopromo@rauch.cc

NAPOMENA: U slučaju da u periodu trajanja nagradne igre sudionici kupe traženi BRAVO proizvod na kojem nije otisnut kod na unutrašnjoj strani čepa ili otvarača limenke, sudionici mogu sudjelovati na način da na mail bravopromo@rauch.cc pošalju sliku računa te ime i prezime, e-mail adresu, adresu stanovanja, grad, broj telefona, dob i spol čime sudjeluju u nagradnoj igri.

 

IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA
Član 7.

Izvlačenje dobitnika će se održati dana 10.6.2022. godine, u 10:00 sati, od strane Inscript GmbH, 6850 Dornbirn, Austrija, provajdera koji omogućava rad softvera i regionalno pruža tehničku podršku u nagradnim igrama RAUCH-u, pa samim time i organizatoru kao njegovom distributeru. Softver putem domene koja je predviđena za tržište Bosne i Hercegovine tj. teritoriji Republike Srpske prikuplja podatke od sudionika, a na dan izvlačenja softver automatski izvlači dobitnike i dostavlja popis dobitnika organizatoru.

 

Član 8.

Izvlačenje se se vršiti uz pomoć kompjuterskog softvera koji prikuplja informacije dobivene od sudionika nagradne igre i nasumično odrediti pobjednika. Softver će izvući 2 rezervna dobitnika za svaku kategoriju i u slučaju da dobitnik ne ispunjava kriterije da preuzme nagradu, Organizator će se obratiti rezervnim dobitnicima, po redoslijedu kako su izvučeni.

Organizator će obrazovati tročlanu komisiju koja će voditi zapisnik o toku nagradne igre i o izvlačenju dobitnika.

 

Član 9.

Dobitnici pristaju i slažu se da ih se o osvajanju nagrade obavijesti  putem www.rauch.cc , telefona, e-mail-a ili putem drugih medija (društvene mreže organizatora). Nakon objave dobitnika, od dobitnika nagrada će se tražiti da dostave osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, grad, broj telefona i jedinstveni matični broj ako je isti potreban zbog plaćanja poreza). Dobitnik će biti kontaktiran e-mail-om i zamoljen da pošalje navedene podatke, kako bi se nagrada mogla poslati na trošak Organizatora te kako bi se eventualno uplatio porez.  Dobitnici su dužni dostaviti sve podatke u roku od 8 dana. Ako su dobitnici nagrade naveli nepotpune ili netočne podatke ili/i ne može ih se obavijestiti i/ili se utvrdi da nisu ispunili sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagradu istima. U slučaju neispunjavanja uvjeta postupa se po pravilima veazanim za rezervne dobitnike.

 

Kako preuzeti nagrade?

Član 10.

Sve nagrade se preuzimaju na način da za preuzimanje navedenih nagrada potrebno postupiti u skladu sa članom 8 ovih Pravila. Dobitnici će preuzeti nagrade osvojene u nagradnoj igri najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne preuzmu osvojene nagrade, organizator je dužan ponovo u roku od 8 dana od isteka navedenog roka obavijestiti o osvojenoj nagradi, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada koji ne može biti duži od 8 dana od dana prijema obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan postupiti na način propisan ovim Pravilnikom (rezervni dobitnici). Ako se do dobitnika ne može doći zbog nepotpunih ili netočnih podataka za kontakt, sav trošak ide na dobitnika.

 

Član 10.

Navedeni podaci iz člana 9 ovih Pravila su organizatoru potrebni radi objave dobitnika, identificiranja dobitnika i reguliranja poreznih obveza kod nadležnih organa (jedinstveni matični broj).

 

Član 11.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan dokazati svoj identitet te potpisati dokument o preuzimanju nagrade. Ukoliko je dobitnik maloljetnik nagrada će biti uručena roditelju/staratelju s kojim maloljetnik živi pri čemu je roditelj/staratelj dužan priložiti validnu dokumentaciju odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/staratelja.

 

POVJERLJIVOST

Član 12.

Organizator, kao i provajder, će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osiguraju zaštitu osobnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka odnosno GDPR. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka sudionika i dobitnika za vrijeme trajanja ove nagradne igre u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 

Član 13.

Radnjom sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri, sudionici i dobitnici se izričito i jasno slažu da njihovi osobni podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u organizatorovu, odnosno provajderovu, bazu podataka u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i svrhu procesa izvlačenja dobitnika. Organizator i osobe na koje organizator prenese osobne podatke mogu koristiti u svrhu promocije i komunikacije kao i u svrhu pružanja informacija o proizvodu ili tvrtki (npr. e-mail bilten), a na što korisnik mora dati poseban pristanak putem web-a. Na zahtjev sudionika moguće je uložiti prigovor na obradu osobnih podataka odnosno moguće je onemogućiti promociju i komunikaciju te napraviti brisanje osobnih podataka, a sve u skladu sa pravilima web-a.

 

Član 14.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici daju saglasnost organizatoru da broj telefona ostane spašen u bazi podataka Organizatora koji će se koristiti isključivo i samo u svrhu nagradne igre. Organizator je dužan da na zahtjev korisnika izbriše broj iz baze bez dodatnih troškova.

 

Član 15.

Podaci relevantni u pojedinačnim slučajevima prosljeđuju se i sljedećim vanjskim primateljima, pri čemu se prenose samo oni podaci koje dotični primatelj zahtijeva za svoj zadatak (podjela nagrada, promocija i komunikacija) ili koje mu moramo proslijediti zbog zakonskih zahtjeva:

  1. RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG, Langgasse 1, 6830 Rankweil Austrija  - podatke može koristiti u svrhu pružanja sudionicima informacija o proizvodu ili tvrtki (npr. e-mail bilten) i
  2. Inscript GmbH, 6850 Dornbirn, Austrija - pružatelj IT usluga.

 

UČESNICI U NAGRADNOJ IGRI

Član 16.

Učesnici u ovoj nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagrade druge nagrade ili veću količinu nagrada od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane organizatora. Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu, druga materijalna sredstva ili prenijeti dobitke na druge osobe. Pobjednik se može odreći nagrade. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju ova Pravila.

 

PUBLICITET i OBJAVA IMENA DOBITNIKA

Član 17.

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime i grad stanovanja mogu od strane organizatora objaviti i koristiti bez naknade u printanom, slikovnom, audio i video materijalu samo u svrhu nagradne igre (npr. objava dobitnika na web-u ili društvenim mrežama).

 

OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Član 18.

Pravila nagradne igre bit će objavljena minimalno sedam dana prije održavanja nagradne igre u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriju Republike Srpske, po dobivanju suglasnosti od strane Republičke uprave za igre na sreću, te na web stranici www.rauch.cc

 

POREZI

Član 19.

Sve porezne obveze plaća Organizator nagradne igre, a u skladu sa Zakonom o igrama na sreću Republike Srpske i u skladu s poglavljem XII Zakona o igrama na sreću.

 

ODGOVORNOST

Član 20.

Sljedeća izuzeća i ograničenja odgovornosti primjenjuju se na odgovornost organizatora. Iste ne utječu na ostale zakonske odredbe. Odgovornost postoji samo za izravnu štetu izazvanu namjerno ili nepažnjom. Svaka odgovornost koja nadilazi naprijed navedeno isključena je. Odgovornost prema propisima o odgovornosti za proizvod ostaje nepromijenjena. U mjeri u kojoj je odgovornost organizatora isključena ili ograničena, isto će se primjenjivati ​​i na osobnu odgovornost zaposlenika, predstavnika i zamjenika zastupnika organizatora. Organizator nije odgovoran za ispravnost svih podataka, posebno ako su promijenjeni ili krivotvoreni tehničkim pogreškama, pogreškama u pisanju ili programu, gubicima u prijenosu, intervencijama trećih strana ili višom silom.

Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koji se odnose na mobilne mreže i korištenje web domene sa kojih se šalju podatci za nagradnu igru te probleme koji su tako nastali, a nemaju veze sa voljom Organizatora.

 

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Član 21.

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Organizatora, a opoziv nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima  je nagradna igra objavljena, a o čemu će prethodno biti obaviješten nadležni organ.       

 

U SLUČAJU SPORA

Član 22.

Svi eventualni sporovi između Organizatora i učesnika u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način biti će nadležan je Osnovni sud u Banja Luci.

 

Za  ATACO d.o.o. Mostar, Podružnica Banja Luka

Mirko Opačak

Direktor Podružnice Banja Luka