RePET: Първите сокове и чайове в 100% рециклируеми PET бутилки

В РАУХ държим не само на вътрешните ценности, но и на опаковката. Затова предлагаме първия сок и първия чай в 100% рециклиращи се PET бутилки. Като член и основател на организацията PET2PET, ние продължаваме да развиваме нашата стратегия за устойчивост и постоянно увеличаваме дела на материалите, които се рециклират. До сега делът на rePET (рециклиран PET) беше до 50%. От сега нататък продуктите Rauch Juice Bar вече са в напълно рециклирани и рециклируеми бутилки - а това е важна крачка за околната среда! През следващите няколко години бихме искали да увеличим дела на rePET и при другите ни марки до 100%.

Заедно с нашите четирима партньори, ние стартирахме PET2PET Recycling Österreich GmbH през август 2007 г. Само през 2018 г. в световен мащаб уникалният процес на рециклиране възстанови повече от 25 000 тона rePET материал за нови бутилки. Тъй като необходимият материал на REPET се получава от бутилки, които вече са използвани и се събират, правилното разделяне е особено важно за екологично чистия процес. Междувременно 3 от 4 бутилки в Австрия вече се рециклират. Това е радващо и в същото време може да бъде подобрено още.

Как работи уникалният процес на рециклиране:

Веднага след като бутилката rePET се върне в цикъла, PET материалът се почиства и раздробява на люспи. Този процес, който е най-модерният в света, разходва много пестеливо вода и е радикален. В следващия етап люспите се преработват в гранулат. По този начин се добива ценна суровина, от която може да се произвежда нова бутилка - и то с много по-ниска консумация на енергия. Отново и отново.

FSC® сертифициране

Съветът за стопанисване на горите (Forest Stewardship Council®) се счита за най-надеждната, международно призната организация, която следи за спазването на важни екологични и социални стандарти по отношение на нашите гори. Знакът на FSC® на етикета удостоверява, че от добива на суровините до крайния продукт са спазени всички стандарти, гарантиращи устойчивото управление на горите. Като партньор на FSC с всичките наши 100% FSC-сертифицирани опаковки за напитки ние се радваме, че допринасяме за отговорното стопанисване на горите и тяхното запазване за бъдещето.