Философията на RAUCH


НАЙ-ВАЖЕН Е ЧОВЕКЪТ

Ключът към успеха е в ръцете на нашите потребители. Затова и нашите усилия са насочени към това да усетим, да разпознаем и да задоволим желанията и потребностите на хората от нашите целеви групи. Защото искаме да имаме не просто доволни, а въодушевени клиенти.

ВСЛУШВАМЕ СЕ В ТЕНДЕНЦИИТЕ НА ПАЗАРА

Да живеем заедно. Да изследваме, да отбелязваме и да гледаме в перспектива. Наблюдаването на пазара, постоянните изследвания и проучвания на пазара са нашата инвестиция в бъдещето. Винаги отворени за нови идеи и една крачка пред останалите. Да дадем живот на визията си и да я реализираме. Това е предпоставка за дългосрочен успех.

КАЧЕСТВОТО ВОДИ ДО КОЛИЧЕСТВО

Никога няма да имаш втори шанс да направиш първо впечатление. Затова нашият девиз е: най-висок стандарт за качество във всяка дейност и на всички нива. 

ПРЕДПРИЯТИЕТО ЖИВЕЕ И РАСТЕ ЧРЕЗ СВОИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Ние инвестираме в постоянното обучение на нашите сътрудници, за да повишим своето качество на работа и обслужване и да отговорим на променящите се изисквания на пазара.

РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ

Нашата новаторска сила и нашето постоянно увеличаващо се ноу-хау са от стратегическо значение за нас и са дългосрочен фактор за успех. Новостите в продуктовия асортимент, в технологиите и в опаковките водят до нови пазари, увеличава потенциала и дава шансове за нови мащаби на дейността.

ОТ СВЯТ ПЪЛЕН С МАРКИ ДО СВЕТОВНА МАРКА

От продукт към марка, това е крачката от обикновена напитка към едно качествено ново преживяване по време на пиене. Ние позиционираме и представяме по един и същи начин нашите марки навсякъде по света. Така предизвикваме тенденции, пораждаме емоции и създаваме връзка с нашите клиенти. Интернационалността е нашият път и нашето бъдеще.

ОТ ВРЪЗКИ С КЛИЕНТА ДО ПАРТНЬОРСТВО

Чрез тесни взаимотношения с нашите бизнес партньори, ние се опитваме да създаваме обща добавена стойност в рамките на растящ и иновативен пазар.

Питай РАУХ