SEDEX

Skraćenica SEDEX označava Razmenu Etičkih Podataka Dobavljača (Supplier Ethical Data Exchange). Ova baza podataka je globalno priznata onlajn platforma za transparentnu razmenu informacija o društvenoj i etičkoj održivosti kompanija.

U cilju održavanja članstva u SEDEX bazi podataka, počeli smo da sprovodimo SEDEX audite prema uputstvima SMETA4Pillar u našim pogonima. SMETA se zalaže za SEDEX reviziju etičke trgovine za svoje članice i jedan je od najšire korišćenih koncepata revizije na svetu.

Registrovanjem kao B-član dobavljač, imamo mogućnost da podelimo naše SMETA revizorske izveštaje sa drugim članovima i kupcima.

Kroz ovo članstvo pokazujemo našim klijentima i partnerima da radimo po principima etički i društveno održive proizvodnje i time doprinosimo značajnom unapređenju etički odgovornih poslovnih praksi duž celog lanca vrednosti.