Dobrodružné cesty za nejlepší šťávou

Kvůli péči o zákazníky cestuje Rauch až na konec světa

 „Ať už v Iráku, Džibuti nebo v Jemenu – abychom jejich trhu rozuměli a mohli je co nejlépe podporovat, navštěvujeme nové zákazníky i v nebezpečných nebo pro nás odlehlých zemích pokud možno nejdříve osobně,“ říká Heinz Dei-Michei, od roku 1985 do 2001 odpovědný za export. Většina obchodníků byla překvapena, když lidé z firmy Rauch sami přijeli. Neboť většina velkých výrobců se tohoto rizika obávala. 

První kontakty se navázaly na potravinářských veletrzích nebo akcích zahraničního obchodu. „Ať už s polotovary nebo hotovými výrobky, Rauch se v regionu etabloval, a na takových akcích nás brzy navštívili zájemci ze sousedních krajin. Kvalita se rozkřikla po celém světě.“ Tyto cesty byly často dobrodružné: dlouho trvající jízdy v chatrných autech po hrbolatých silnicích, hotelové pokoje s lezoucími a plazícími se spolubydlícími a někdy dokonce 007‑Flair: „V Iráku jsme vedli rozhovory se zákazníky pouze v jedoucím autě – všechno ostatní by odposlouchávala tajná služba.“

[Translate to CZ:] Iced tea is one of the most popular drinks in many countries. Most brands simply pour water over instant tea powder.

Rauch brews its IceTea using the classic method, with tea leaves and hot water.