Списък на печелившите:

Печеливши от тегленето на 20.05.2024 (регистрации в периода 06.05.2024-19.05.2024):

 • Ивета Николова, тел. 0899915XXX
 • Пенка Славова, тел. 0898664XXX
 • Радостинка Алексиева, тел. 0878353XXX
 • Мария Толева, тел. 0896179XXX
 • Ивалина Начева, тел. 0888133XXX
 • Златко Георгиев, тел. 0895735XXX
 • Анита Наскова, тел. 0888549XXX
 • Тянка Недялкова, тел. 0888679XXX
 • Теодора Василева, тел. 0899430XXX
 • Диана Шаркова, тел. 0883591XXX
 • Надя Митова, тел. 0892244XXX
 • Кремена Костадинова, тел. 0877770XXX
 • Силвия Филипова, тел. 0885167XXX
 • Александър Недялков, тел. 0897040XXX
 • Симона Нешева, тел. 0896104XXX
 • Деница Петрова, тел. 0896227XXX
 • Ирена Дилова, тел. 0887901XXX
 • Светослав Светославов, тел. 0878756XXX
 • Надежда Атанасова, тел. 0898591XXX
 • Лъчезар Пандов, тел. 0882723XXX

Печеливши от тегленето на 03.06.2024 (регистрации в периода 20.05.2024-02.06.2024):

 • Христина Христова, тел. 0897246XXX
 • Маргарита Атанасова, тел. 0878159XXX
 • Севделина Лазарова, тел. 0899631XXX
 • Катрин Димитрова, тел. 0878776XXX
 • Миглена Йорданова, тел. 0899677XXX
 • Снежана Найденова, тел. 08868615XXX
 • Ирина Георгиева, тел. 0899397XXX
 • Лятиф Ахмед, тел. 0896181XXX
 • Мария  Димитрова, тел. 0895774XXX
 • Марина Асенова, тел. 0878752XXX
 • Благой Николов, тел. 0877642XXX
 • Велко Колев, тел. 0897981XXX
 • Светла Иванова, тел. 0894235XXX
 • Александър Йотов, тел. 0878820XXX
 • Ивелина Петканска, тел. 0890425XXX
 • Мустафа Мустафов, тел. 0882941XXX
 • Маргарита Цветанова, тел. 0889881XXX
 • Жулиета Войнова, тел. 0895068XXX
 • Нели Атанасова, тел. 0878686XXX
 • Милка Стоименова, тел. 0895083XXX

Печеливши от тегленето на 17.06.2024 (регистрации в периода 03.06.2024-16.06.2024):

 • Жанета Стойчева, тел. 0896765ХХХ
 • Андреа Динева, тел. 0894250ХХХ
 • Ива Цветанова, тел. 0889336ХХХ
 • Павлина Тасева, тел. 0898838ХХХ
 • Хабибе Реджеб, тел. 0895300ХХХ
 • Марияна Александрова, тел. 0897072ХХХ
 • Елена Илиева, тел. 0893012ХХХ
 • Румяна Георгиева, тел. 0899787ХХХ
 • Росица Василева, тел. 0898958ХХХ
 • Светла Господинова, тел. 0896929ХХХ
 • Марчела Георгиева, тел. 0893652ХХХ
 • Зоя Динева, тел. 0898891ХХХ
 • Виолина Кучева, тел. 0882511ХХХ
 • Борислав Борисов, тел. 0882546ХХХ
 • Тижен Маринова, тел. 0893618ХХХ
 • Petya Georgieva, тел. 0896221ХХХ
 • Николета Христова, тел. 0897235ХХХ
 • Антония Делчева, тел. 0888933ХХХ
 • Десислава Генова, тел. 0885621ХХХ
 • Магдалена Димитрова, тел. 0884534ХХХ

Печеливши от тегленето на 01.07.2024 (регистрации в периода 17.06.2024-30.06.2024):

 • Иван Иванов, тел.  0895589XXX
 • Жасмина Атанасова, тел. 0876120XXX
 • Цвета Гатева, тел.  0879447XXX
 • Полина Анастасова, тел.  0879042XXX
 • Христо Козарев, тел.  0883310XXX
 • Тюркян Мехмедова, тел.  0899674XXX
 • Пепа Петрова, тел.  0888203XXX
 • Евелин Лазарова, тел.  0899408XXX
 • Момчил Милчев, тел.  0887555XXX
 • Полина Василева, тел.  0889810XXX
 • Марияна Воденичарова, тел.  0886883XXX
 • Миглена Василева, тел.  0894606XXX
 • Милена Иванова, тел.  0886455XXX
 • Николай Узунов, тел.  0898728XXX
 • Йоанна Радкова, тел.  0899717XXX
 • Светлина Малчева, тел.  0888296XXX
 • Красен Павлов, тел.  0883440XXX
 • Красимира Баленкова, тел.  0896933XXX
 • Валентина Димитрова, тел.  0892950XXX
 • Преслава Йорданова, тел.  0883941XXX

Поздравления!