ështe koha per BRAVO gjatë gjithë kohës.

Kur keni etje të madhe ose te vogël, me shoqëri ose vetëm. Bravo është në dispozicion me madhësi dhe fruta të ndryshme për të gjitha situatat në jetë.