Karton umesto sakla: Rauch otkriva TetraPak

Potrošači vole novo praktično pakovanje 

„U kartonskoj ambalaži za mleko! Šveđani zaista  prodaju sok u ovoj kartonskoj ambalaži za mleko. Genijalno.“ Franz Rauch je počeo da posećuje mlekare u severnoj Evropi koje su već tada bile važni kupci koncentrata iz Rankweila. Oni su već godinama uspešno punili u tada novo kartonsko pakovanje švedske firme TetraPak.Tako su mlekare došle na ideju da u ovo pakovanje pune i voćni sok.
Startup duh se probudio u Rankweilu. Ipak je prvi pokušaj 1978 propao: Nakon uslužnog punjenja kod jedne švajcarske mlekare kupci su reklamirali: „Sok od jabuke ima nekako … ukus mleka“. Njihov sistem čišćenja nije bio dorastao visokim zahtevima neophodnim za punjenje soka.  Rešenje: Rauch je kao jedan od prvih pogona u Evropi 1979 kupio tri sopstvena Tetra Pak pogona – i sa ovim inovativnim pakovanjem za nekoliko godina zadobio vođstvo na tržištu Austrije.
Potrošači su voleli kartonsku ambalažu jer je bila daleko praktičnija i lakša od uobičajenih staklenih flaša, i uz to nelomiva. Proizvođači i trgovci su je voleli jer je četvrtasti oblik bio perfektan za transport, skladištenje i prezentaciju u regalima.

 

Prvi Rauch TetraPak je napunjen u jednoj švajcarskoj mlekari.