Više profila na policama

Kako je Rauchova PET boca dobila svoj individualni karakter<br />

Rauch je u 2001. godini s novim, originalnim oblikom boce od 0,2 litre, namijenjenom za gastronomiju, dokazao da se dobar dizajn ambalaže nagrađuje. Pet godina kasnije ponovno je angažiran isti dizajner kako bi markantne akcente male staklene boce prenio na veliku PET „braću“ previđenu za trgovinu prehrambenim artiklima. Na policama su se marke Rauch još uvijek prezentirale u standardnoj PET boci, takoreći u serijskom dizajnu.

Nacrt je bio gotov početkom 2007. Dominirala je ponovno tipična, okomita Rauchova elipsa. U narednim mjesecima testirani su i poboljšani ogledni primjerci. Od studenog je nova boca s jedinstvenim dizajnom počela osvajati police.

 

Glavno obilježje Rauchove boce – poznata elipsa