Moguće i bez Raucha?

Vjetar u leđa za Rauch zahvaljujući popularnoj kampanji protiv pušenja

„Moguće je i bez dima“. Tom je porukom od studenog 1980. Ministarstvo zdravstva TV spotovima, oglasima, plakatima i naljepnicama reklamiralo život bez nikotina. I to uspješno. Svima je slogan bio poznat, broj pušača značajno je smanjen.

U Rankweilu isprva nisu bili oduševljeni tom kampanjom. No, tada je netko odlučio da će cijeloj stvari pristupiti na drukčiji način te se vrlo spretno iskoristila popularnost slogana. „Kada je riječ o voćnom soku: Ništa bez Raucha“ postao je novi slogan poduzeća koji se pretvorio u snažnu reklamnu kampanju „za voćne sokove“. I mediji su rado izvještavali o toj „borbi“ između Ministarstva zdravstva i proizvođača voćnih sokova.

Izreka „Ništa bez Raucha“ upotrebljavala se još dugi niz godina, a u Austriji se ta izreka često čuje još i danas.


Na snažnu kampanju protiv pušenja „Moguće je i bez dima“, Rauch je reagirao vrlo lukavo: „Kada je riječ o voćnom soku, ništa bez Raucha“.