Dok se moćni političari svađaju, poduzetnici djeluju

Kako je samo jedan korak preko granice osigurao veliko američko tržište

Trgovačke razmirice između SAD-a i EU-a nisu izum aktualne američke vlade. I na početku novog tisućljeća američka je administracija na sve više proizvoda iz EU-a naplaćivala drastične kaznene carine, među ostalim i na koncentrate voćnih sokova. To je, dakako, pogodilo i Rauch, doduše u podnošljivoj mjeri. Mnogi američki kupci kojima se roba isporučivala do 80-tih godina u međuvremenu su prešli na jeftine koncentrate iz Kine.

Red Bull bio je puno kritičniji prema tom transatlantskom sukobu. U međuvremenu blizak partner tvrtke Rauch, širio je svoja krila u tom trenutku i na Ameriku. Kaznene carine značile bi opasnost od pada prometa. Što učiniti? Puniti direktno u SAD-u tada nije dolazilo u obzir.

Stoga je Rauch predložio da se pogon za punjenje iz Nüzidersa prebaci na „neutralni otok“ usred europskog oceana: samo nekoliko kilometara zapadno, u Švicarsku. U Widnauu, iznad Rajne, tada se gradio novi industrijski park. Nadležan ured za nekretnine, sjeća se Roman Rauch, „jako se veselio našem upitu.“

Nakon što je općina Widnau odobrila izgradnju nove prilazne ceste, koja je zadovoljavala i potrebe tamošnjeg stanovništva, u jesen 2004. započeti su građevinski radovi za izgradnju nove tvornice na terenu veličine 60 000 m2. Samo godinu dana kasnije, 80 zaposlenika u novim halama pustilo je u rad prve dvije linije za limenke.

 

Tvornica tvrtke Rauch u Widnauû, Švicarska. Odmah nakon granice, ali izvan EU-a, što istovremeno znači neutralnost u pogledu svih poreznih razmirica.