Duket Bravo, shijon Bravo

BRAVO mbështetet në një shumëllojshmëri të frutave të ndryshme, nga frutat e zakonshme deri tek frutat nga vëndet ekzotike. Lëngjet e frutave BRAVO janë shuarësit ideal të etjes. Si rrjedhojë e ideve dhe eksperiencave të reja Bravo sjell gjithmonë një ndryshim në shijet e produkteve.