Lëngje frutash të kualitetit
dhe past ërtisë së lartë

Varg diversiteti jonë I brendeve.

Historiku i kompanis sonë fillon në sektorin e gastronomisë me 1919. Prodhimi i parë ishte lëngu i mollës. Është dërguar ne gastronomitë e afërta në shishe 1 litërshe. Afro 100 vite mas ne jemi një partner I domosdoshëm i gastronomisë ne fushën e pijeve Jo-Alkoholike. Sikurse me brendet e shumëllojshme po ashu edhe me paketimet. dhe kështu kemi zgjedhje për çdonjërin.


Gurë i çmuar në tavolinë

100% leng frutash dhe Nektare ne shishe të përkryera 0.2l (nje përdorimshe dhe shumë përdorimshe)

MyTea

My Tea Pjeshke dhe Limon pë të ri dhe mysafir që ndjehen të ri ne shishe 0.33l ( një përdorimshe dhe shumë përdorimshe)