NAGRADNA IGRA „BRAVO PROMO“ PRAVILA IGRE

Na osnovu odredbi Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 18/2020) i Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 152/20), te odluke zakonskog zastupnika - direktora broj 02/21 od 12.02.2021. godine, privredno društvo RAUCH SERBIA DOO, KOCELJEVA, sa sedištem u Koceljevi, ul. Šesta lička br. 2, matični broj: 07647107, PIB: 101397632, donosi sledeće:

Učestvovanjem u nagradnoj igri u robi i uslugama „Bravo Promo“, prihvatate ova Pravila igre kao uslove učešća koje propisuje Priređivač - privredno društvo RAUCH SERBIA DOO, KOCELJEVA, sa sedištem u Koceljevi, ul. Šesta lička br. 2, matični broj: 07647107, PIB: 101397632, čiji je zakonski zastupnik Perica Aleksić, direktor (u daljem tekstu: Društvo i Priređivač).

I        Uvodne odredbe

1.1.      Društvo ovim Pravilima igre organizuje, priređuje i sprovodi nagradnu igru u robi i uslugama, koja nosi naziv „Bravo Promo“, u svrhu promocije Bravo proizvoda.

1.2.      Trajanje nagradne igre „Bravo Promo“ je od 01. maja 2021. godine u 00:00 časova, do 01. juna 2021. godine u 09:00 časova.

1.3.      Nagradna igra se organizuje, priređuje i sprovodi na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije).

1.4.      Priređivač je istovremeno i odgovorno telo za zaštitu podataka o ličnosti.

1.5.      Sva zainteresovana lica mogu kontaktirati Priređivača u vezi nagradne igre „Bravo Promo“ putem email adrese office.at@rauch.cc.

II      Mogućnost učestvovanja u nagradnoj igri

2.1.      Učestvovanje u nagradnoj igri „Bravo Promo“ je moguće i dozvoljeno samo u skladu sa uslovima učešća propisanim ovim Pravilima igre.

2.2.      Mogućnost učestvovanja u nagradnoj igri „Bravo Promo“ imaju samo fizička lica sa navršenih 18 godina života (punoletna lica) sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

2.3.      Učestvovanje u nagradnoj igri je moguće samo u svoje ime i za svoj račun.

2.4.      Maloletnim licima je izričito zabranjeno učestvovanje u nagradnoj igri „Bravo Promo“.

2.5.      Fizička lica koja su zaposlena ili na drugi način rade kod Priređivača ili njegovog povezanog privrednog društva ili kod privrednih društava kojima je povereno osmišljavanje ili izvođenje nagradne igre, isključena su iz učešća u nagradnoj igri.

2.6.      Iz učestvovanja u nagradnoj igri su isključena i sva fizička lica povezana sa licima iz člana 2.5. ovih Pravila igre - supružnik, vanbračni partner i neposredni srodnik ovih lica (deca, roditelji, braća i sestre).   

2.7.      Učesnike koji krše odredbe ovih Pravila igre, Priređivač može u bilo kom trenutku isključiti iz učešća u nagradnoj igri. Priređivač polaže pravo na ovu meru naročito protiv lica koja učestvuju u nagradnoj igri, a nemaju navršenih 18 godina života.

III     Postupak učestvovanja u nagradnoj igri

3.1.      Učesnici stiču pravo na učešće u nagradnoj igri „Bravo Promo“ putem zvanične web stranice Priređivača – www.rauch.cc/bravopromo, potpunim i tačnim popunjavanjem prijavnog formulara (online obrasca) - unošenjem devetocifrenog alfanumeričkog koda i odgovarajućih ličnih podataka.

3.2.      Sticanje prava na učešće u nagradnoj igri „Bravo Promo“ (prijavljivanje za učestvovanje u nagradnoj igri), potpunim i tačnim popunjavanjem prijavnog formulara, moguće je od 01. maja 2021. godine u 00:00 časova do 31. maja 2021. godine u 23:59 časova.

3.3.      Za učestvovanje u nagradnoj igri „Bravo Promo“, učesnicima je potreban devetocifreni alfanumerički kod (u daljem tekstu: Kod).

3.4.      Učesnici Kod za učešće u nagradnoj igri „Bravo Promo“, dobijaju kupovinom boce BRAVO voćnih napitaka, bilo kog ukusa, u ambalaži od 0,5 i 1,5 litara na čijem čepu (zatvaraču) se nalazi „Bravo“ logotip (u daljem tekstu: Proizvod). Kod za učešće u nagradnoj igri je odštampan unutar čepa (zatvarača) Proizvoda.

3.5.      Proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri „Bravo Promo“ su:

·      Bravo BR Strawberry B 0,5 L

·      Bravo BR Sunny Orange – Pineapple B – 0,5 L

·      Bravo BR Sunny Orange – Mango B – 0,5 L 

·      Bravo BR Sunny Orange – Lemon B – 0,5 L

·      Bravo BR Multivit ACE B – 0,5 L

·      Bravo BR Multired A – 0,5 L

·      Bravo BR Sunny Orange B – 0,5 L

·      Bravo BR Green Apple B – 0,5 L

·      Bravo BR Peach B – 1,5 L

·      Bravo BR Strawberry B 0,5 L

·      Bravo BR Sunny Orange – Pineapple B – 0,5 L

·      Bravo BR Sunny Orange – Mango B – 0,5 L 

·      Bravo BR Sunny Orange – Lemon B – 0,5 L

·      Bravo BR Multivit ACE B – 0,5 L

·      Bravo BR Multired A – 0,5 L

·      Bravo BR Sunny Orange B – 0,5 L

·      Bravo BR Green Apple B – 0,5 L

3.6.      Proizvode je moguće kupiti u maloprodajnim objektima na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije).

3.7.      Da bi se steklo pravo na učešće u nagradnoj igri „Bravo Promo“, neophodno je da se poseti zvanična web stranica Priređivača – www.rauch.cc/bravopromo, te da se prema tamo jasno naznačenim smernicama i uputstvima, u odgovarajuća polja (online obrazac) unesu: 1) Kod pronađen ispod čepa (zatvarača) Proizvoda; 2) ime i prezime učesnika; 3) email adresa učesnika za komunikaciju sa Priređivačem.

3.8.      Ukoliko je popunjavanje online obrasca uspešno izvršeno, učesnik će sa web stranice Priređivača da dobije povratnu poruku da je Kod uspešno unet, čime se potvrđuje da je učesnik stekao pravo na učešće u nagradnoj igri „Bravo Promo“.

3.9.      Svaki Kod se može evidentirati u nagradnoj igri samo jednom. Svi Kodovi imaju ravnopravnu mogućnost da budu izvučeni kao dobitni. Nijedan određeni Kod nije povezan sa bilo kojom nagradom. Izvlačenje dobitnika nagradne igre se vrši nasumičnom metodom.

3.10.   Učešće u nagradnoj igri „Bravo Promo“ putem interneta na zvaničnoj web stranici Priređivača je dobrovoljno i besplatno. Sticanje prava na učešće u nagradnoj igri „Bravo Promo“ moguće je isključivo preko naznačene web stranice Priređivača. U izvlačenju dobitnika nagrada, učestvuju samo tačno poslati Kodovi uz kompletne podatke učesnika nagradne igre.  

IV     Nagrade

4.1.      Nagrade koje Priređivač u nagradnoj igri „Bravo Promo“ dodeljuje su:

·       1 (jedan) Električni skuter „Pusa45“, marke ZAP (u daljem tekstu: Glavna nagrada), tržišne vrednosti 352.600,70 RSD;

·       12 (dvanaest) malih električnih skutera – Segway Ninebot KickScooter ES1 (u daljem tekstu: Utešna nagrada), pojedinačne tržišne vrednosti od 32.734,13 RSD po nagradi, a ukupne tržišne vrednosti 392.809,54 RSD.

4.2.      Ukupna novčana vrednost fonda dobitka nagrada koje se dodeljuju u nagradnoj igri „Bravo Promo“ iznosi 745.410,24 RSD.

Tip nagrade

   Opis

Ukupan broj

nagrada

Pojedinačna   vrednost   nagrade (RSD)

    Ukupna vrednost       nagrade (RSD)

 

Glavna nagrada

 

   Električni skuter

   „Pusa45“

1

352.600,70

352.600,70

Utešna

nagrada

 

   Segway Ninebot    KickScooter ES1

12

32.734,13

392.809,54

Ukupan iznos nagradnog fonda

 

745.410,24

 

4.3.      Vrednost Glavne nagrade od 2.499,00 EUR, uvećana za pripadajući iznos PDV-a od 20%,  iskazana je u dinarima, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, koji je na dan 03.02.2021. godine iznosio 117,5806 RSD za 1 EUR. 

4.4.      Dobitnici nagradne igre „Bravo Promo“, ne mogu ostvariti dobit u gotovini, niti drugim materijalnim sredstvima ili razmeniti i preneti beneficije na druga lica. Dobitnici ne mogu da zamene osvojenu nagradu za novac. Dobitnici ne mogu pravo na nagradu da prenesu na treće lice. Dobitnici se mogu odreći osvojene nagrade.

4.5.      Priređivač snosi sve troškove nabavke i čuvanja nagrada do izvlačenja i predaje istih dobitniku, uključujući i porez na dobitke od igara na sreću.

4.6.      Priređivač nagrade dobitnicima isporučuje u roku od 15 dana od dana kada je dobitnik putem email adrese obavestio Priređivača da prihvata nagradu uz dostavu poštanske adrese za isporuku iste. Troškove dostave nagrada snosi Priređivač.

V       Postupak izvlačenja dobitnika

5.1.      Dobitnici Utešnih nagrada biraju se jednom nedeljno, nasumičnim izvlačenjem među svim učesnicima koji su se prijavili za učešće u nagradnoj igri do datuma zatvaranja i koji ispunjavaju uslove za učešće.

5.2.      Dobitnik Glavne nagrade bira se na kraju nagradne igre „Bravo Promo“, nasumičnim izvlačenjem među svim učesnicima koji su se prijavili za učešće u nagradnoj igri do datuma zatvaranja i koji ispunjavaju uslove za učešće.

5.3.      Priređivač će tokom perioda trajanja nagradne igre, dobitnike Utešnih nagrada izvlačiti u ukupno 4 (četiri) izvlačenja i to po 3 (tri) dobitnika Utešnih nagrada u svakom od izvlačenja. Dobitnik Glavne nagrade biće izvučen u poslednjem, četvrtom izvlačenju.

5.4.      Istovremeno sa izvlačenjem dobitnika Utešnih nagrada, Priređivač će u svakom od izvlačenja, za svaku Utešnu nagradu izvući i po 1 (jednog) rezervnog dobitnika. Istovremeno sa izvlačenjem dobitnika Glavne nagrade, Priređivač će izvući i 1 (jednog) rezervnog dobitnika Glavne nagrade.

5.5.      Rezervni dobitnici se izvlače za slučaj da izvučeni dobitnici odbiju prijem nagrade, ili im se osvojena nagrada iz drugog razloga ne može uručiti, u skladu sa ovim Pravila igre.

5.6.      Izvlačenje nagrada će se vršiti na sledeći način: prvo izvlačenje (3 (tri) Utešne nagrade) - 07.05.2021. godine u 12:00 časova; drugo izvlačenje (3 (tri) Utešne nagrade) - 14.05.2021. godine u 12:00 časova; treće izvlačenje (3 (tri) Utešne nagrade) - 21.05.2021. godine u 12:00 časova i četvrto izvlačenje (3 (tri) Utešne nagrade i 1 (jedna) Glavna nagrada) 01.06.2021. godine u 09:00 časova.

5.7.      U svakom od izvlačenja, učestvuju učesnici koji su uzeli učešće u nagradnoj igri „Bravo Promo“ do datuma zatvaranja, u skladu sa ovim Pravilima igre. Datumi zatvaranja su sledeći: za prvo izvlačenje - 07.05.2021. godine u 11:59 časova; za drugo izvlačenje – 14.05.2021. godine u 11:59 časova; za treće izvlačenje – 21.05.2021. godine u 11:59 časova i za četvrto izvlačenje – 31.05.2021. godine u 23:59 časova.

5.8.      Svi uneseni Kodovi, od trenutka unošenja, učestvuju u svakom od narednih izvlačenja, bez obzira na to kada su uneti. Dobitni kodovi ne učestvuju u daljem izvlačenju.    

5.9.      Izvlačenje dobitnika i rezervnih dobitnika vrši se nasumičnom metodom (izvlačenje dobitnika nagradne igre nasumičnom metodom). Priređivač izvlačenje obavlja putem softvera i algoritma koji nasumično bira dobitnika.

5.10.   Način i postupak izvlačenja dobitnika nadzire komisija od 3 (tri) člana, koja će o svakom pojedinačnom izvlačenju da sačini zapisnik kojim se konstatuje datum izvlačenja, imena dobitnika, osvojene nagrade i imena rezervnih dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

5.11.   Komisija koja nadzire izvlačenje dobitnika, sastoji se od sledećih članova: Spasojević Sanja, Zaklan Momir i Pljakić Filip.  

VI     Dobitnici nagrada

6.1.      Dobitnici će o osvojenim nagradama biti obavešteni putem email adrese unete u online obrazac prilikom sticanja prava na učešće u nagradnoj igri, u roku od 7 (sedam) dana od dana izvlačenja.

6.2.      Imena dobitnika nagrada, kao i mesta dobitnika, će biti proglašeni posle svakog izvlačenja na zvaničnoj web stranici Priređivača www.rauch.cc.

6.3.      Konačan spisak svih dobitnika, sa imenima i mestima, će biti objavljen na zvaničnoj web stranici Priređivača www.rauch.cc, u roku od 3 (tri) radna dana od dana završetka nagradne igre „Bravo Promo“.

6.4.      Nakon obaveštavanja od strane Priređivača, na način iz člana 6.1. ovih Pravila igre, dobitnik ima obavezu da putem email-a potvrdi prihvatanje osvojene nagrade, te da istom prilikom pošalje Priređivaču tačnu poštansku adresu za dostavu osvojene nagrade.

6.5.      Ukoliko dobitnici ne dostave Priređivaču tražene podatke u roku od 3 (tri) dana od dana obaveštavanja i ne potvrde prihvatanje osvojene nagrade, smatraće se da je dobitnik odustao od osvojene nagrade. U ovom slučaju, pristupiće se obaveštavanju rezervnog dobitnika, na način kako je to propisano za dobitnike.

6.6.      Dobitnici snose odgovornost za tačnost dostavljenih kontakt podataka. U slučaju da se do dobitnika ne može doći usled nepotpunih ili netačnih kontakt podataka (npr. putem email adrese ili poštom), ne postoji krivica Priređivača, te će se smatrati da je dobitnik odustao od osvojene nagrade.

6.7.      U slučaju neprihvatanja ili nemogućnosti isporuke nagrade, ili vraćanja iste Priređivaču, pristupiće se obaveštavanju rezervnog dobitnika, na način kako je to propisano za dobitnike. Novi pokušaj isporuke nagrade od strane Priređivača neće biti preduziman.

VII    Odgovornosti

7.1.      Nagradna igra može biti prekinuta u slučaju više sile (okolnosti koje Priređivač nije mogao da predvidi, niti da na iste utiče), uključujući i nemogućnost Priređivača usled razloga koji su nezavisni u odnosu na njegovu volju da sprovodi nagradnu igru. Priređivač će da obavesti učesnike i potrošače o eventualnom prekidu nagradne igre i razlozima putem dnevnog lista koji se distribuira na teritoriji cele Republike Srbije. U slučaju prekida iz gore navedenih razloga, Priređivač neće biti u obavezi da učesnicima nadoknadi troškove koji se odnose na učestvovanje u nagradnoj igri. 

7.2.      Priređivač ne odgovara za tehničke mogućnosti učesnika neophodne za sticanje prava na učešće u nagradnoj igri. Za funkcionalnost tehničkih uređaja učesnika putem kojih se pristupa web stranici Priređivača, kao i za neophodnu internet konekciju, Priređivač ne snosi bilo kakvu odgovornost.

7.3.      Priređivač ne preuzima bilo kakvu odgovornost za slučaj da dođe do gubitka podataka u toku prenosa podataka prilikom sticanja prava na učešće u nagradnoj igri (popunjavanja online obrasca), kao i zbog tehničkih nedostataka uređaja, servera i pristupnih tačaka učesnika, ukoliko do navedenog dođe usled propusta na strani učesnika ili usled radnji trećih lica kojima se zaobilaze tehničke mere zaštite kod Priređivača. Priređivač preduzima sve tehničke mere u skladu sa pravilima struke da bi sprečio gubitak ili zloupotrebu bilo kojih podataka.

7.4.      Sledeća izuzeća i ograničenja odgovornosti se odnose na Priređivača (bez uticaja na ostale zakonske odredbe):

·      Odgovornost Priređivača postoji samo za namernu ili direktnu štetu načinjenu iz nehata. Svaka odgovornost koja prevazilazi navedeno je isključena. Odgovornost prema Zakonu o zaštiti potrošača ostaje nepromenjena.

·      U meri u kojoj je odgovornost Priređivača isključena ili ograničena, isto isključenje ili ograničenje se primenjuje i na ličnu odgovornost zaposlenih, predstavnika i posredničkih agenata Priređivača;

·      Priređivač ne snosi odgovornost za tačnost informacija dobijenih od strane učesnika, posebno ne ako su promenjene ili falsifikovane tehničkim greškama, greškama u pisanju ili programu, gubicima u prenosu, intervencijama trećih lica ili višom silom.

7.5.      Eventualni sporovi između učesnika u vezi sa vlasništvom nad dobitnim Kodom, ne utiču na princip da će Priređivač dodeliti nagradu licu koje je Kod unelo u skladu sa odredbama ovih Pravila igre. Priređivač takođe neće uzeti učešće u eventualnim sporovima oko vlasništva nad čepovima (zatvaračima) i Kodovima. Svi zahtevi za dodelu nagrada koje Priređivač bude primio nakon isteka trajanja nagradne igre, automatski će se smatrati nevažećim. 

VIII  Zaštita podataka o ličnosti

8.1.      Učestvovanjem u nagradnoj igri „Bravo Promo“, učesnik izjavljuje da prihvata obradu svojih podataka o ličnosti datih za potrebe učešća u nagradnoj igri.

8.2.      Prilikom popunjavanja online obrasca – sticanja prava na učešće u nagradnoj igri „Bravo Promo“ preko zvanične web stranice Priređivača, u skladu sa odredbama ovih Pravila igre, učesnik je dužan da pročita politiku privatnosti u vezi sa nagradnom igrom „Bravo Promo“, te da, ukoliko je saglasan sa obradom podataka u skladu sa politikom privatnosti, u odgovarajućem polju označi da prihvata obradu svojih ličnih podataka.

8.3.      Davanje saglasnosti na politiku privatnosti je preduslov za učestvovanje u nagradnoj igri. Priređivač će obrađivati lične podatke učesnika u obimu u kome je to neophodno za organizovanje nagradne igre, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018) i Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 18/2020).

8.4.      Učestvovanjem u nagradnoj igri „Bravo Promo“, i prihvatanjem ovih Pravila igre, učesnici su saglasni da će biti obavešteni od strane Priređivača u slučaju osvajanja nagrade.

8.5.      Takođe, učestvovanjem u nagradnoj igri „Bravo Promo“ i prihvatanjem ovih Pravila igre, učesnici su saglasni da će u slučaju osvajanja nagrade, njihovo ime, kao i mesto, biti objavljeni na web stranici Priređivača www.rauch.cc, kao i na društvenim mrežama Priređivača (instagram, facebook, twitter).  

8.6.      Istovremeno sa slanjem obaveštenja dobitnicima nagrada u skladu sa članom 6.1. ovih Pravila igre, dobitnici će od strane Priređivača biti izričito upitani da li su saglasni da se njihovi puni lični podaci – puno ime i prezime i mesto stanovanja, objave na društvenim mrežama Priređivača (instagram, facebook, twitter), kao i na web stranici Priređivača, radi informisanja javnosti i u promotivne svrhe.

8.7.      Ukoliko su saglasni, dobitnici saglasnost za objavu punih ličnih podataka iz člana 8.6. ovih Pravila igre daju prilikom potvrđivanja prijema osvojene nagrade, u skladu sa članom 6.4. ovih Pravila igre. Bez izričite saglasnosti dobitnika, ili ukoliko bilo kakvo izjašnjenje dobitnika u tom pogledu izostane, Priređivač neće objavljivati lične podatke dobitnika koji bi omogućili otkrivanje njihovog identiteta javnosti (prezime i druge lične podatke, osim imena i mesta).

8.8.      Svi podaci o učesnicima u nagradnoj igri „Bravo Promo“ se čuvaju u centralnoj bazi podataka Priređivača.

8.9.      Odgovorno lice kod Priređivača za zaštitu i obradu podataka o ličnosti je Milica Jevtić, ul. Šesta Lička br. 2, 15220 Koceljeva, kontakt telefon 015/361-800.

IX     Objavljivanje Pravila igre

9.1.      Pravila igre će biti objavljena u sredstvima javnog informisanja i to u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Republike Srbije i to najkasnije 8 (osam) dana pre početka nagradne igre.

9.2.      Ova Pravila igre će sve vreme tokom trajanja nagradne igre biti dostupna na zvaničnoj web stranici Priređivača www.rauch.cc.

X       Završne odredbe

10.1.   Na ova Pravila igre se primenjuju isključivo propisi Republike Srbije.

10.2.   U slučaju spora između Priređivača i učesnika nagradne igre nadležan je sud u Beogradu.

10.3.   Ako bilo koja odredba ovih Pravila igre jeste ili postane nevažeća u celini ili delimično, isto neće imati uticaja na punovažnost preostalih odredbi.

10.4.   Sve lične i funkcionalne oznake, korišćene u ovim Pravilima igre, koje su izražene u muškom rodu, važeće su i za ženski rod.

10.5.   Za dodelu dobitaka u robi i uslugama u nagradnim igrama garantuje Priređivač, u skladu sa odredbom člana 21 Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 18/2020).

10.6.   Po okončanju nagradne igre „Bravo Promo“, Društvo će Upravi za igre na sreću da dostavi izveštaj o rezultatima nagradne igre, u skladu sa članom 108 Zakona o igrama na sreću.

10.7.   Ova Pravila igre stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Uprave za igre na sreću.

                                    

POLITIKA PRIVATNOSTI U VEZI PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE „BRAVO PROMO“

1.     Uvodne odredbe

Zaštita Vaših ličnih podataka nam je važna. Privredno društvo RAUCH SERBIA DOO, KOCELJEVA, sa registrovanim sedištem u Koceljevi, ul. Šeste ličke br. 2, matični broj: 07647107, PIB: 101397632, čiji je zakonski zastupnik Perica Aleksić, direktor (u daljem tekstu: Rauch Serbia), posvećeno je zaštiti Vaših podataka o ličnosti kada koristite našu web stranicu, aplikacije ili ostale stranice društvenih mreža.

Rauch Serbia u svrhu promocije „Bravo“ proizvoda, organizuje, priređuje i sprovodi nagradnu igru u robi i uslugama, koja nosi naziv „Bravo Promo“ (u daljem tekstu: Nagradna igra), u skladu sa Pravilima igre, koja su dostupna putem naše web stranice www.rauch.cc (u daljem tekstu: Pravila igre). 

Rauch Serbia, kao rukovalac podataka o ličnosti i kao odgovorno pravno lice za zaštitu podataka o ličnosti, ovom Politikom privatnosti Vas obaveštava koje lične podatke prikupljamo i obrađujemo za svrhu priređivanja Nagradne igre.

Pored ove Politike privatnosti, kojom se regulišu pitanja od značaja za zaštitu Vaših ličnih podataka u vezi Nagradne igre, primenjuje se i politika privatnosti Rauch Serbia dostupna na web stranici www.rauch.cc/sr/politika-privatnosti/.

2.     Podaci o ličnosti i svrha obrade

Rauch Serbia prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti učesnika i dobitnika u Nagradnoj igri (ime, prezime, JMBG, poštanska adresa, grad, poštanski broj, email adresa), koji su neophodni za svrhu priređivanja Nagradne igre i izvršavanja obaveza koje Rauch Serbia ima, u skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Sl. Glasnik RS“, br. 18/2020) (u daljem tekstu: Zakon o igrama na sreću), Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS“, br. 87/2018) (u daljem tekstu: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti), Pravilima igre i ovom Politikom privatnosti.    

Svim podacima o ličnosti Rauch Serbia rukuje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ne postoji obaveza dostavljanja podataka o ličnosti. Međutim, bez dostavljanja podataka o ličnosti, nije moguće učestvovanje u Nagradnoj igri.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti proizilazi iz legitimnog interesa Rauch Serbia za svrhu priređivanja Nagradne igre, u svemu u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Pravilima igre i ovom Politikom privatnosti. 

Za sticanje prava na učešće u Nagradnoj igri, kao i za komunikaciju sa Rauch Serbia, putem zvanične web stranice Rauch Serbia – www.rauch.cc/bravopromo, u skladu sa Pravilima igre, u odgovarajući online obrazac, Vi, kao učesnici Nagradne igre, unosite sledeće podatke – ime, prezime i email adresu.

Rauch Serbia će u skladu sa Pravilima igre, ukoliko budete izvučeni kao dobitnici Nagradne igre, od Vas zahtevati dostavljanje sledećih podataka o ličnosti – ime, prezime, JMBG, poštanska adresa, grad, poštanski broj, za svrhu dostavljanja osvojene nagrade i ispunjavanja obaveza prema nadležnim organima Republike Srbije u vezi sa Nagradnom igrom.

Rauch Serbia će Vas, za slučaj da budete izvučeni kao dobitnici Nagradne igre, kontaktirati putem dostavljene email adrese prilikom sticanja prava na učestvovanje u Nagradnoj igri, u skladu sa Pravilima igre, a radi potvrđivanja prihvatanja nagrade, te pribavljanja podataka neophodnih za dostavu osvojene nagrade.

Rauch Serbia može koristiti Vaše podatke za svrhu Vašeg informisanja o novostima u vezi proizvoda ili Rauch Serbia (npr. slanje biltena putem elektronske pošte, kontakt u kontekstu popunjavanja ankete ili za istraživanje tržišta). U svakom trenutku, možete da zahtevate da Rauch Serbia prestane da Vam šalje informacije i novosti u vezi sa proizvodima ili Rauch Serbia. 

U vezi sa obradom Vaših podataka, možete se obratiti Rauch Serbia, u skladu sa kontakt podacima navedenim u članu 8 ove Politike privatnosti.

3.     Prenos podataka o ličnosti i vreme čuvanja

Rauch Serbia načelno neće prenositi, dostavljati, deliti ili obelodanjivati Vaše podatke o ličnosti trećim licima, eventualnim obrađivačima ili korisnicima, osim angažovanim trećim licima koja za Rauch Serbia vrše određenje usluge u vezi Nagradne igre, te nadležnim organima u vezi priređivanja Nagradne igre. Zaposleni u Rauch Serbia imaju pravo pristupa podacima o ličnosti koji su im potrebni za obavljanje njihovih poslova.

Podaci o ličnosti relevantni za pojedinačne slučajeve, prenose se i sledećim eksternim primaocima, pri čemu se prenose samo oni podaci koje dotični primalac zahteva za svoj zadatak ili koje Rauch Serbia mora da prosledi zbog zakonskih obaveza: dobavljaču IT usluga (administrator ugovora) za Rauch Serbia - Inscript GmbH, 6850, Dornbirn, Austrija; državnim organima, sudovima i pravnim zastupnicima u upravnim i sudskim postupcima ili za izvršenje ili odbranu potraživanja. Navedeni primaoci imaju sedišta u Evropskoj ekonomskoj zoni (EEA).

Nakon izvlačenja dobitnika nagrada u Nagradnoj igri, imena dobitnika nagrada, kao i naziv mesta dobitnika, biće objavljeni posle svakog izvlačenja na zvaničnoj web stranici Rauch Serbia www.rauch.cc, kao i na društvenim mrežama Rauch Serbia (instagram, facebook, twitter). Konačan spisak svih dobitnika Nagradne igre, sa imenima i nazivima mesta, će biti objavljen na zvaničnoj web stranici Rauch Serbia www.rauch.cc, u roku od 3 (tri) radna dana od dana završetka Nagradne igre. Navedeno objavljivanje učiniće se na način na koji ne može da se utvrdi identitet dobitnika – bez navođenja drugih podataka o ličnosti dostupnih Rauch Serbia – prezimena, JMBG, tačne adrese stanovanja, email adrese. Navedena objava ima za svrhu obaveštavanje javnosti o dobitnicima, bez otkrivanja njihovog identiteta i bez mogućnosti da dođe do zloupotrebe podataka o ličnosti od strane neovlašćenih lica.

Prikupljene podatke o ličnosti, Rauch Serbia čuva u svojoj centralnoj bazi, primenom svih neophodnih tehničkih i drugih mera u cilju zaštite istih.

Prikupljene podatke Rauch Serbia čuva u rokovima propisanim Zakonom o igrama na sreću, nakon čega će isti biti izbrisani, osim ukoliko nisu potrebni u dokazne svrhe zbog spornih potraživanja ili drugih zakonskih obaveza koje zahtevaju duže čuvanje.

4.     Vaša prava u vezi sa podacima o ličnosti

U skladu sa važećim propisima Republike Srbije, internim aktima Rauch Serbia i ovom Politikom privatnosti, imate pravo na uvid, ispravku, dopunu, brisanje, prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti i pravo na privremene i/ili trajno uklanjanje Vaših podataka o ličnosti. U meri u kojoj se to zahteva važećim zakonom, imate pravo da tražite kopiju podataka o ličnosti koje Rauch Serbia poseduje o Vama i tražiti ispavak netačnih podataka.

Molimo Vas da zahteve i pitanja o ovim ili drugim pitanjima vezanim za ovu Politiku privatnosti uputite putem podataka za kontakt iz člana 8 ove Politike privatnosti.

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji rukujemo Vašim podacima, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na adresu: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.

5.     Napomene i uslovi u vezi Facebook-a

Pored Pravila igre i ove Politike privatnosti, odnos između Rauch Serbia, učesnika Nagradne igre i Facebook-a, određen je uslovima korišćenja Facebook-a, dostupnih putem linka www.facebook.com/terms.php i pravilima zaštite podataka Facebook-a, dostupnih putem linka www.facebook.com/privacy. Facebook ni u kom slučaju nije povezan sa Nagradnom igrom, niti ga sponzoriše, podržava ili organizuje. Kontaktiranje putem Facebook-a ili Instagram-a, ne predstavlja odgovarajući kontakt sa Rauch Serbia u vezi sa Nagradnom igrom. Učesnici u Nagradnoj igri ne mogu imati bilo kakva potraživanja od Facebook-a u vezi sa učestvovanjem u Nagradnoj igri.

Sve upite i informacije u vezi sa Nagradnom igrom, potrebno je uputiti Rauch Serbia, putem kontakt podataka navedenih u Pravilima igre i članu 8 ove Politike privatnosti.

6.     Google analitika

Ova web stranica koristi Google analitiku, uslugu za analizu interneta, kompanije Google Inc., USA (u daljem tekstu: Google). Google analitika koristi tzv. „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem računaru i koje omogućavaju analizu načina na koji koristite web stranicu.

Informacije koje kolačić generiše o Vašem korišćenju ove web stranice (uključujući Vašu IP adresu) kompanija Google prenosi na server u SAD i tamo ih čuva. Google će koristiti ove informacije kako bi procenila Vaše korišćenje web stranice i kako bi sastavila izveštaj o aktivnostima web stranice za operatore web stranica i kreirala usluge povezane sa korišćenjem web stranice i korišćenjem Interneta. Takođe, kompanija Google će preneti ove informacije trećim licima ako je to potrebno, pod uslovom da je to zakonski dozvoljeno ili u meri u kojoj treće strane obrađuju ove podatke u ime kompanije Google. Kompanija Google ni u kom slučaju neće povezivati Vašu IP adresu sa ostalim podacima koje kompanija Google čuva.

Možete sprečiti instalaciju kolačića pomoću odgovarajućeg podešavanja softvera Vašeg pretraživača. Ukazujemo Vam na činjenicu da u tom slučaju ne možete koristiti sve funkcije ove web stranice, ako je to potrebno u potpunosti.

Korišćenjem ove internet stranice slažete se sa obradom podataka koje je kompanija Google prikupila o Vama na prethodno opisani način i za prethodno naznačenu svrhu.

Kada je u pitanju Google AdSense, usluga oglašavanja kompanije Google koja prikazuje oglase (tekstualne oglase, banere itd.) na ovoj web stranici, možda će Vaš pretraživač sačuvati kolačić koji šalje kompanija Google ili treća strana. Informacije o kolačićima koje čuva kompanija Google ili treća strana se snimaju, prikupljaju i analiziraju.

Pored toga, Google AdSense se može koristiti za prikupljanje i analizu informacija i takozvanih „WebBacons“ (malih nevidljivih grafika), snimljenih prilikom korišćenja jednostavnih radnji kao što je poseta web stranici. Informacije koje kreira kolačić i/ili WebBacon o Vašem korišćenju ove stranice se prenose na Google server u SAD i tamo se čuvaju. Kompanija Google koristi informacije dobijene na ovaj način da izvrši procenu Vaših navika korišćenja u odnosu na AdSense oglase.

Kompanija Google takođe može preneti ove informacije trećim stranama ako je to zakonski dozvoljeno ili ako treće strane obrađuju ove podatke u ime kompanije Google. Kompanija Google ne formira Vašu IP adresu sa ostalim podacima koje poseduje kompanija Google.

Možete sprečiti da se kolačići sačuvaju na Vašem hard disku i da se prikazuju WebBacons. Da biste to učinili, moraćete da uradite podešavanja na pretraživaču - „ne prihvataj kolačiće“ (u programu Internet Explorer idite na Extras / Internet Options / Data Privacy / Settings, a u programu Firefox idite na Extras / Settings / Data Privacy / Cookies).

Više o Google privatnosti, zaštiti podataka o ličnosti i uslovima korišćenja Google, saznajte na web stranici Google, putem linka www.google.com/analytics.

7.     Kolačići (cookies)

Web stranica Rauch Serbia putem koje se stiče pravo na učestvovanje u Nagradnoj igri koristi tzv. kolačiće. Prethodno sačuvani kolačići mogu biti izbrisani. Ako se odlučite da odbijete korišćenje kolačića, treba da uzmete u obzir mogućnost da će se interaktivne funkcije koje nudi web stranica teže koristiti ili da se više neće moći koristiti.

Više o upotrebi kolačića možete pronaći u politici privatnosti dostupnoj na web stranici Rauch Serbia www.rauch.cc/sr/politika-privatnosti/.

8.     Kontaktirajte Rauch Serbia u vezi Politike privatnosti i zaštite podataka o ličnosti

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili komentare o ovoj Politici privatnosti, možete se obratiti Rauch Serbia putem email adrese: office.at@rauch.cc ili putem poštanske adrese: Rauch Serbia doo Koceljeva, Šesta lička 2, 15220 Koceljeva. Za sva pitanja u vezi zaštite podataka o ličnosti, možete kontaktirati Rauch Serbia i putem telefona, na +381 (0)15 361 800. Odgovorno lice kod Rauch Serbia za zaštitu i obradu podataka o ličnosti je Milica Jevtić.