Pravidlá

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Zapojením sa do súťaže súhlasíte s podmienkami účasti v súťaži organizátora tejto súťaže - Rauch Slovensko, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava, IČO: 35775 416, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 19903/B (ďalej len „spoločnosť Rauch“). Súťaž bude prebiehať od 19.11.2018 do 18.1.2019 vrátane (ďalej len „Doba konania súťaže“).

Zúčastniť súťaže sa môže ten, kto počas Doby konania súťaže odošle odpoveď na súťažnú otázku uverejnenú na webovej stránke www.rauch.cc/petra alebo na sociálnej sieti Facebook na účte @RauchSlovensko. Podmienkou účasti na súťaži je odoslanie správnej odpovede na súťažnú otázku. Každý, kto odpovie správne na položenú otázku, bude presmerovaný na formulár, v ktorom vyplní svoju e-mailovú adresu a prípadne aj telefónne číslo. Účastník je povinný zadávať len správne a pravdivé údaje. Zhromaždené údaje budú použité na oznámenie výhry účastníkovi súťaže. Každý sa môže súťaže zúčastniť opakovane počas celej doby súťaže.

Na účasť v súťaži sa nevyžaduje žiadny vklad. Výhercovia cien budú informovaní prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky, ak organizátorovi súťaže poskytli svoje telefónne číslo. Za ceny nie je možné žiadať finančnú ani inú náhradu.

Zúčastniť súťaže sa môže každá osoba s výnimkou zamestnancov spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. a rovnako aj zamestnancov ďalších spoločností, ktoré sa podieľajú na organizovaní tejto súťaže. 

Všetci účastníci súhlasia s tým, že v prípade výhry budú kontaktovaní spoločnosťou Rauch. V prípade, ak na to dodatočne udelia súhlas, ich osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a názov obce, v ktorej majú bydlisko, budú zverejnené na internetovej stránke www.rauch.cc/petra alebo na FB účte @RauchSlovensko alebo v ďalších médiách podľa potreby.

Žrebovanie výhier prebieha raz týždenne v termíne od 23.11.2018 do 18.1.2019.

Vecné ceny budú výhercom zaslané poštou na adresu, ktorú uvedú po oznámení výhry, prípadne im budú odovzdané osobne. Výhry môžu byť doručované len v rámci v rámci Slovenskej republiky. V prípade, že výhercovi nebude cena riadne doručená, musí o tejto skutočnosti informovať spoločnosť Rauch prostredníctvom emailu na e-mailovú adresu office.sk@rauch.cc do 30 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol informovaný o výhre, v opačnom prípade stráca na výhru nárok a výhra mu nemusí byť poskytnutá.

Spoločnosť Rauch a spoločnosti zúčastnené na zabezpečení súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu dát, najmä pri prenose dát alebo v dôsledku iných technických chýb.

Spoločnosť Rauch si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky v prípade, že to bude potrebné z dôležitých dôvodov. O prípadných zmenách podmienok tejto súťaže budú účastníci informovaní prostredníctvom webových stránok spoločnosti Rauch (najmä na www.rauch.cc/petra) a prostredníctvom sociálnej siete Facebook na účte @RauchSlovensko.

Účastníci súťaže budú môcť vyhrať nasledujúce ceny:
·    9 x stretnutie s Petrou Vlhovou pre víťaza a 1 osobu sprevádzajúcu víťaza (vrátane skipassov a ubytovania v dvojlôžkovej izbe na 1 noc);
·    9 x Happy Day Petra Vlhova Fan Packages (3 Happy Day produkty z limitovanej edície a 1 Happy Day športová fľaša);
·    18 x  športových balíčkov od Petry.

Stretnutia s Petrou Vlhovou budú uskutočnené koncom mesiaca marec 2019 alebo v priebehu mesiaca apríl 2019. Presný termín stretnutia/stretnutí bude určený počas zimnej sezóny 2018/19, pretože jeho spresnenie závisí od konkrétnych možností Petry Vlhovej.