VYHRAJ WELLNESS DOVOLENKU

Pravidlá súťaže

 
• Nakúpte v termíne od 1.7. – 31.7.2019 na vybraných čerpacích staniciach prevádzkovaných pod značkou OMV jednorazovo ľubovoľnú kombináciu minimálne 2 kusov z nasledovných výrobkov: MY TEA 500ml PET, NATIVA 500ml PET, BRAVO 500ml PET.
• Pošlite SMS v tvare: OMV medzera ČÍSLO POKLADNIČNÉHO BLOKU (napr. OMV 1234) na telefónne číslo
0902 342 389.
• Výhrou sú: 3 x exkluzívny wellness pobyt pre 2 osoby na 2 noci so stravou (raňajky, večera), 1x procedúra podľa vlastného výberu, voľný vstup do wellness priestorov v GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry. Platnosť poukazu je do 23.12.2019.
• Do súťaže je možné zapojiť sa nákupom vyššie uvedených produktov len na vybraných čerpacích staniciach OMV v Slovenskej republike.
• Do žrebovania o atraktívne výhry bude zaradený len zákazník, ktorý pošle platnú súťažnú SMS a ako doklad predloží predmetný pokladničný blok.
• SMS nemusí byť odoslaná v deň nákupu, ale musí byť doručená v priebehu trvania súťaže, t.j. v období od 1. 7. – 31. 7. 2019.
• Súťaže sa môže každý účastník zúčastniť aj viackrát, avšak vždy s novým platným pokladničným blokom, ktorý bol vystavený za nákup aspoň 2 kusov z týchto výrobkov: MY TEA 500ml PET, NATIVA 500ml PET, BRAVO 500ml PET.
• Výherca bude kontaktovaný formou SMS správy, najneskôr do 14 dní po ukončení súťaže na telefónne číslo, z ktorého bola súťažná SMS odoslaná.
• Výhra bude výhercovi odovzdaná najneskôr do 30.8.2019.
• Súťažiaci berú na vedomie, že ubytovanie v hoteli GRAND HOTEL BELLEVUE sa spravuje obchodnými podmienkami, ktoré stanovil prevádzkovateľ hotela GRAND HOTEL BELLEVUE, a pre ubytovanie osôb mladších ako 18 rokov môže stanoviť osobitné podmienky vzniku zmluvného vzťahu.
• Cena SMS sa vždy riadi podľa telefónneho tarifu daného súťažiaceho. Súťažné pokladničné bloky si uschovajte pre účely overovania údajov v SMS! Bez platného pokladničného bloku, ktorý sa viaže k súťažnej SMS, nebude výhra odovzdaná.
• Organizátorom súťaže je spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava, IČO: 35775416.
• Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, dĺžku trvania, ako aj zrušenie súťaže z vážnych dôvodov.
• Z účasti na súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu k organizátorovi súťaže, alebo k agentúram povereným zabezpečením tejto súťaže alebo spoločností, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom, ďalej príbuzní zmienených osôb v priamom rade, súrodenci a manželia.
• Odoslaním platnej súťažnej SMS správy sa odosielateľ stáva účastníkom súťaže a vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami. Neplatné SMS správy z akéhokoľvek dôvodu (nesprávny formát SMS, nesprávne alebo vymyslené číslo pokladničného bloku atď.) budú automaticky vyradené zo súťaže.
• Údaje účastníkov súťaže získané v rámci danej súťaže budú využité len k jej realizácií a následne budú bezpečným spôsobom zlikvidované.
• Viac informácií sa dozviete na: office.sk@rauch.cc