REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE “RAUCH Vitamine Happy pentru tine”

I. CONDIȚII DE PARTICIPARE

1. Subiect

1.1 Acești termeni și condiții reglementează participarea la concursul “RAUCH Vitamine Happy pentru tine" organizat de către RAUCH ROMANIA SRL, cu sediul în București, strada Sfânta Vineri, nr. 29, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/5738/2001 si având cod unic de înregistrare RO13958944 (denumit în continuare ca "organizator").

1.2 Organizatorul este, de asemenea, parte responsabilă pentru protecția datelor.

1.3 Se poate contacta organizatorul la office.ro@rauch.cc.

1.4 Participând la concursul "RAUCH Vitamine Happy pentru tine", participantul acceptă condițiile prezente de participare. Participarea la concurs este permisă doar în baza condițiilor de participare.

2. Participare

2.1 Puteți participa la concursul “RAUCH Vitamine Happy pentru tine” începând cu 18 Octombrie 2021 de la 00:00 până la 31 Ianuarie 2022, la 11:59 pm.

2.2 Doar persoanele cu reședința în România și care au vârsta minima de 18 ani la momentul participării, pot lua parte la concurs. Participarea este permisă doar în nume propriu.

2.3 Persoanele care lucrează pentru organizator sau companii afiliate acestuia sau pentru companii însărcinate cu proiectarea sau implementarea concursului sunt excluse de la participare. Acest lucru se aplică și rudelor apropiate (= soț/soție, partener și rude de gradul întâi) ale acestui grup de oameni.

2.4 Există o singură modalitate de a participa la concurs:

Să răspundeți corect la întrebarea de pe website www.rauch.cc/happyvitamin.

Participarea la concurs presupune ca participantul să se înregistreze pe www.rauch.cc/happyvitamin. Următoarele date trebuie furnizate: nume, prenume, data nașterii, adresa de email, adresa domiciliului, cod poștal.

2.5 Participarea la concurs este posibilă doar în intervalul menționat. Participarea la concurs este voluntară și gratuită. Participarea la concurs poate avea loc doar pe pagina specificată.

2.6 Participarea multiplă nu este permisă.

2.7 Câștigătorii vor fi extrași prin random.org.

3. Obligații de conduită, despăgubire și responsabilitate

Participanții care încalcă aceste condiții de participare pot fi excluși de la organizare de către organizator în orice moment. Organizatorul are acest drept în special față de persoanele care participă, chiar dacă nu au împlinit încă vârsta de 18 ani.

4. Premii

Fiecare câștigător va primi unul dintre premiile de mai jos:

a) 25x pachete Vitamina C, constând în 3 produse Happy Day 1.0L

b) 25x Rauch powerbank

c) 25x sacoșe textile de cumpărături Rauch

Premiu

Cantitate

Valoare unitară

(fara TVA ) Ron

Valoare totală (fara TVA) Ron

Pachet Vitamina C

(un pachet = 3 produse* 6.38 Ron)

25

30,33

758

Rauch powerbank

25

31,43

786

Sacoșă textilă Rauch de cumpărături

25

4,68

117

Total Premii

75

 

1661

În cadrul acestei campanii se vor acorda 75 de premii în valoare de aprox. 1661 lei. Sunt trei tipuri de premii diferite formate din: un pachet Vitamina C, Rauch powerbank sau o sacoșă textilă de cumpărături Rauch, iar valoarea fiecarui premiu este de 30,33 lei, 31,43 lei, respectiv 4,68 lei.

5. Etape concurs

5.1 Câștigătorii vor fi extrași o dată la cinci săptămâni (3 extrageri în total, pentru fiecare tip de premiu) prin random.org, aleatoriu între toți participanții din perioada respectivă și care au împlinit condițiile de participare. Câștigătorii vor fi anunțați după extragere prin e-mail și vor avea termen de 3 zile calendaristice să raspundă prin e-mail la confirmarea primirii premiului, acceptarea acestuia și furnizarea datelor solicitate. În caz contrar, se va extrage un alt câștigător. Datele la care vor avea loc extragerile sunt: 22.11.2021, 27.12.2021 si 01.02.2022, urmând ca pentru fiecare extragere sa fie trimise premiile în perioada imediat următoare primirii confirmării din partea câștigătorului.

5.2 Nu este posibilă compensarea în numerar sau în alte active materiale, precum și schimbul sau transferul de servicii către alte persoane. Un câștigător poate renunța la premiu.

5.3 Câștigătorul este anunțat prin e-mail și este rugat să confirme adresa de livrare comunicată și să furnizeze alte date necesare pentru ca organizatorul să poată trimită premiul pe cheltuiala sa. Premiile se trimit doar pe teritoriul României. Dacă câștigătorul nu răspunde la mail în termen de 3 zile calendaristice de la trimiterea e-mailului initial și nu furnizează datele solicitate, dreptul la premiu se anulează. In acest caz, va avea loc o nouă extragere. Câștigătorii sunt responsabili pentru corectitudinea datelor de contact transmise. Dacă aceștia nu pot fi contactați din cauza datelor incomplete sau eronate (ex. prin email, completare formular), vor fi responsabili. În caz de neacceptare, nelivrabilitate, refuzare sau returnare către organizator, va fi extras un alt câștigător. O nouă încercare de livrare nu va avea loc.

5.4 Decizia este definitivă.

5.5 Organizatorul își rezervă în mod expres dreptul de a încheia sau de a limita campania în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără a da motive. Participantul nu poate obține nici un drept din aceasta.

6. Declinarea garanțiilor

6.1 Nu există dreptul de a participa la concurs și nici organizatorul nu garantează că opțiunile tehnice pentru participarea la concurs vor fi disponibile permanent și/sau fără întreruperi.

6.2 Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru șansele pierdute de câștig.

7. Răspundere

7.1 Următoarele excluderi și limitări de răspundere se aplică răspunderii organizatorului. Celelalte dispoziții legale rămân neafectate.

7.2 Răspunderea există numai pentru daunele directe cauzate intenționat sau din neglijență gravă. Orice altă răspundere este exclusă, cu excepția cazului în care privește vătămarea corporală. Răspunderea conform Legii privind răspunderea pentru produse rămâne neafectată.

7.3 În măsura în care răspunderea organizatorului este exclusă sau limitată, acest lucru se aplică și răspunderii personale a angajaților, a reprezentanților și a agenților viciari ai organizatorului.

7.4 Organizatorul nu este răspunzător pentru corectitudinea oricărei informații, mai ales dacă a fost modificată sau falsificată prin erori tehnice, erori de tastare sau de programare, pierderi de transmisie, intervenții ale unor terți sau forță majoră.

8. Legea aplicabilă, clauza de severabilitate, diverse

8.1 Această campanie este supusă exclusiv legii României, cu excepția normelor legale de referință.

8.2 În cazul în care o prevedere a acestor condiții de participare este sau devine ineficientă în totalitate sau parțial, aceasta nu va afecta valabilitatea acestor condiții de participare. În loc de prevederea ineficientă, se aplică reglementarea legal admisă care se apropie cel mai mult de scopul economic exprimat în prevederea ineficientă. Același lucru se aplică dacă există o lacună în aceste condiții de participare.

8.3 Toate denumirile personale și funcționale utilizate în prezentul regulament, care au fost utilizate în formă masculină din motive de lizibilitate mai bună, se aplică și în forma feminină.

9. Supuse modificării

Organizatorul poate modifica regulamentul în orice moment, fără a menționa motive, dacă acest lucru este necesar.

II. INFORMAȚII DE CONFIDENȚIALITATE

Protecția datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Mai jos, noi, Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG in A-6830 Rankweil si Rauch Romania SRL, în calitate de persoane responsabile cu protecția datelor, vă informăm despre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în contextul acestei companii.

A. Responsabili
Persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor este
Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG
A-6830 Rankweil, Langgasse 1
T 0043 (0) 5522 401-0; E dataprotection@rauch.cc

Rauch Romania SRL
Strada Sfânta Vineri, nr.29, sector 3, București

B. Ce date prelucrăm, care este scopul și care este baza legala

Procesăm datele de contact care ne sunt puse la dispoziție în legătură cu participarea la acest concurs. Nu există nicio obligație de a ne furniza aceste date. Cu toate acestea, dacă datele nu sunt puse la dispoziție, participarea la concurs nu poate avea loc.

Procesăm datele de contact pentru a înregistra participanții la concurs, pentru a procesa campania în mod corespunzător și în conformitate cu condițiile de participare și pentru a anunța câștigătorii.

Baza legală pentru prelucrarea datelor de contact rezultă din interesul nostru legitim de a atinge aceste scopuri. Este posibil să vă opuneți prelucrarii folosind datele de contact enumerate mai sus.

C. Destinatari și durata păstrării

În compania noastră, acei angajați au acces la datele necesare muncii lor.

Datele relevante în cazuri individuale vor fi, de asemenea, transmise către următorii destinatari externi, prin care sunt transmise numai acele date despre care respectivul destinatar are nevoie pentru sarcina sa sau pe care trebuie sa i le transmitem din cauza cerințelor legale:

a.) Furnizorul nostru de servicii IT (procesor) Inscript GmbH, 6850 Dornbirn, Austria.

b.) Autoritățile, instanțele și reprezentanții legali în procedurile oficiale și judiciare sau pentru executarea sau apărarea împotriva cererilor;

Destinatarii enumerați mai sus au sediul in SEE.

Datele de contact vor fi șterse la douăsprezece luni de la încheierea campaniei, cu excepția cazului în care sunt solicitate în scopuri de probă din cauza revendicărilor înregistrate sau iminente sau a obligațiilor legale care necesită păstrare mai lungă.

D. Drepturi

În conformitate cu reglementările privind protecția datelor, aveți dreptul la informații, corectare, ștergere, restricționarea prelucrării, revocarea, obiecția și portabilitatea datelor. Aceste drepturi pot fi exercitate folosind datele de contact de mai sus.

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de mai sus.

Aveți dreptul să depuneți plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor dacă sunteți de părere că a existat o încălcare a legii privind protecția datelor. În România, autoritatea pentru protecția datelor este responsabilă pentru acest lucru.