REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

“Concurs – RAUCH Vitamine Happy pentru tine”

desfasurat in perioada 2 Noiembrie 2020 - 28 Decembrie 2020

 

I. CONDIȚII DE PARTICIPARE

1. Subiect

1.1 Acești termeni și condiții reglementează participarea la concursul “RAUCH Vitamine Happy pentru tine" organizat de către RAUCH ROMANIA SRL, cu sediul în București, strada Sfanta Vineri, nr. 29, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/5738/2001 si avand cod unic de inregistrare RO13958944 (denumit în continuare ca "organizator").  

1.2 Organizatorul este, de asemenea, parte responsabilă pentru protecția datelor.

1.3 Se poate contacta organizatorul prin office.ro@rauch.cc.

1.4 Participând la concursul "RAUCH Vitamine Happy pentru tine", participantul acceptă condițiile prezente de participare. Participarea la concurs este permisă doar în baza condițiilor de participare.

2. Participare concurs

2.1 Puteți participa la concursul “RAUCH Vitamine Happy pentru tine” începând cu 2 Noiembrie 2020 de la 00:00 până la 28 Decembrie 2020, la 11:59 pm.

2.2 Doar persoanele cu reședința în România și care au vârsta minima de 18 ani la momentul participării, pot lua parte la concurs. Participarea este permisă doar în nume propriu.

2.3 Persoanele care lucrează pentru organizator sau companii afiliate acestuia sau pentru companii însărcinate cu proiectarea sau implementarea concursului sunt excluse de la participare. Acest lucru se aplică și rudelor apropiate (= soț/soție, partener și rude de gradul întâi) ale acestui grup de oameni.

2.4 Sunt 2 modalități de a participa la concurs:

a) Să răspundeți corect la întrebarea de pe website www.rauch.cc/happyvitaminforyou sau

b) să participați la jocul online la www.rauch.cc/happyvitaminforyou. Participarea la concurs prin jocul online presupune ca jocul să fie încheiat cu succes. In joc, aceleași simboluri (fructe) trebuie să fie conectate între ele pentru a atinge numărul minim solicitat al simbolurilor. Datorită timpului mai îndelungat, există o șansă dublă de a câștiga cu această modalitate.

Participarea la concurs presupune ca participantul să se înregistreze pe www.rauch.cc/happyvitaminforyou. Următoarele date trebuie furnizate: nume, prenume, data nașterii, adresa de email, adresa domiciliului, cod poștal.

2.5 Participarea la concurs este posibilă doar în intervalul menționat. Participarea la concurs  este voluntară și gratuită. Participarea la concurs poate avea loc doar pe pagina specificată.

2.6 Participarea multiplă nu este permisă.

2.7 Câștigătorii vor fi extrași prin random.org.

3. Obligații de conduită, despăgubire și responsabilitate

Participanții care încalcă aceste condiții de participare, pot fi excluși de la organizare de către organizator în orice moment. Organizatorul are acest drept în special împotriva persoanelor care participă, chiar dacă nu au împlinit încă vârsta de 18 ani.

4. Premii

:Premiile concursului sunt:

a) 20 păturici Rauch

                 b) 25 fesuri Rauch

                 c) 25 pachete Vitamina C, constând în 3 produse Happy Day 1.0L

Premiu

Cantitate

Valoare unitară

(fara TVA ) Ron

Valoare totală (fara TVA) Ron

Pătură Rauch

20

30

600

Fes Rauch

25

34

840

Pachet Vitamina C ( un pachet = 3 produse* 6.38 Ron)

25

20

500

Total Premii

70

 

1940

În cadrul acestei campanii se vor oferi 70 premii în valoare de aprox. 1940 lei. Sunt trei tipuri de premii diferite formate din: o păturică Rauch, un fes Rauch sau un pachet Vitamina C iar valoarea fiecarui premiu este de 30 lei, 34 lei, respectiv 20 lei.

5. Etape concurs

5.1 Câștigătorii for fi extrași o dată la două săptămâni (4 extrageri în total) prin random.org, aleatoriu între toți participanții din perioada respectivă și care au împlinit condițiile de participare. Câștigătorii vor fi anunțați după extragere prin e-mail și vor avea termen de 3 zile calendaristice să raspundă prin e-mail la confirmarea primirii premiului, acceptarea acestuia și furnizarea datelor solicitate. În caz contrar, se va extrage un alt câștigător la finalul concursului. Lista câștigătorilor va fi publicată pe același site la finalul concursului.

5.2 Nu este posibilă compensarea în numerar sau în alte active materiale, precum și schimbul sau transferul de servicii către alte persoane. Un câștigător poate renunța la premiu.

5.3 Câștigătorul este anunțat prin e-mail și este rugat să confirme adresa de livrare și să furnizeze alte date necesare pentru ca organizatorul să poată trimită premiul pe cheltuiala sa. Premiile se trimit doar pe teritoriul României. Câștigătorii sunt responsabili pentru corectitudinea datelor de contact transmise. Dacă aceștia nu pot fi contactați din cauza datelor incomplete sau eronate (ex. prin email, completare formular), vor fi responsabili. În caz de neacceptare, nelivrabilitate, refuzare sau returnare către organizator, va fi extras un alt câștigător. O nouă încercare de livrare nu va avea loc.

5.4 Decizia este definitivă.

5.5 Organizatorul își rezervă în mod expres dreptul de a încheia sau de a limita competiția în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără a da motive. Participantul nu poate obține nici un drept din aceasta.

6. Declinarea garanțiilor

6.1 Nu există dreptul de a participa la competiție și nici organizatorul nu garantează că opțiunile tehnice pentru participarea la competiție vor fi disponibile permanent și/sau fără întreruperi.

6.2 Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru șansele pierdute de câștig.

7. Răspundere

7.1 Următoarele excluderi și limitări de răspundere se aplică răspunderii organizatorului. Celelalte dispoziții legale rămân neafectate.

7.2 Răspunderea există numai pentru daunele directe cauzate intenționat sau din neglijență gravă. Orice altă răspundere este exclusă, cu excepția cazului în care privește vătămarea corporală. Răspunderea conform Legii privind răspunderea pentru produse rămâne neafectată.

7.3 În măsura în care răspunderea organizatorului este exclusă sau limitată, acest lucru se aplică și răspunderii personale a angajaților, a reprezentanților și a agenților viciari ai organizatorului.

7.4 Organizatorul nu este răspunzător pentru corectitudinea oricărei informații, mai ales dacă a fost modificată sau falsificată prin erori tehnice, erori de tastare sau de programare, pierderi de transmisie, intervenții ale unor terți sau forță majoră.

8. Legea aplicabilă, clauza de severabilitate, diverse

8.1 Această competiție este supusă exclusiv legii României, cu excepția normelor legale de referință.

8.2 În cazul în care o prevedere a acestor condiții de participare este sau devine ineficientă în totalitate sau parțial, aceasta nu va afecta valabilitatea acestor condiții de participare. În loc de prevederea ineficientă, se aplică reglementarea legal admisă care se apropie cel mai mult de scopul economic exprimat în prevederea ineficientă. Același lucru se aplică dacă există o lacună în aceste condiții de participare.

8.3 Toate denumirile personale și funcționale utilizate în prezentul regulament, care au fost utilizate în formă masculină din motive de lizibilitate mai bună, se aplică și în forma feminină.

9. Supuse modificării

Organizatorul poate modifica regulamentul în orice moment, fără a menționa motive, dacă acest lucru este necesar.

II. INFORMAȚII DE CONFIDENȚIALITATE

Protecția datelor cu character personal este important pentru noi. Mai jos, Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG in A-6830 Rankweil si Rauch Romania SRL, în calitate de persoană responsabilă cu protecția datelor, vă informăm despre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în contextul acestei competiții.

A. Responsabil

Persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor este

Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG

A-6830 Rankweil, Langgasse 1

T 0043 (0) 5522 401-0; E dataprotection@rauch.cc

Rauch Romania SRL

Strada Sfânta Vineri, nr.29, sector 3, București

B. Ce date prelucrăm, care este  scopul  si  care este baza legala

Procesăm datele de contact care ne sunt puse la dispoziție în legătură cu participarea la această competiție. Nu există nicio obligație de a ne furniza aceste date. Cu toate acestea, dacă datele nu sunt puse la dispoziție, participarea la concurs nu poate avea loc.

Procesăm datele de contact pentru a înregistra participanții la concurs, pentru a procesa competiția în mod corespunzător și în conformitate cu condițiile de participare și pentru a anunța câștigătorii.

Baza legală pentru prelucrarea datelor de contact rezultă din interesul nostru legitim de a atinge aceste scopuri. Este posibil să vă opuneți prelucrarii folosind datele de contact enumerate mai sus. 

C. Destinatari și durata păstrării

În compania noastră, acei angajați au acces la datele necesare muncii lor.

Datele relevante în cazuri individuale vor fi, de asemenea, transmise către următorii destinatari externi, prin care sunt transmise numai acele date despre care respectivul destinatar are nevoie pentru sarcina sa sau pe care trebuie sa i le transmitem din cauza cerințelor legale:

a.) Furnizorul nostru de servicii IT (procesor) Inscript GmbH, 6850 Dornbirn, Austria.

b) Agenția noastră de media Digitalsunray Media GmbH, Gonzagagasse 11/25, 1010 Vienna, Austria

c.) Autoritățile, instanțele și reprezentanții legali în procedurile oficiale și judiciare sau pentru executarea sau apărarea împotriva cererilor;

Destinatarii enumerați mai sus au sediul in SEE.

Datele de contact vor fi șterse la douăsprezece luni de la încheierea competiției, cu excepția cazului în care sunt solicitate în scopuri de probă din cauza revendicărilor înregistrate sau iminente sau a obligațiilor legale care necesită păstrare mai lungă.

D. Drepturi

În conformitate cu reglementările privind protecția datelor, aveți dreptul la informații, corectare, ștergere, restricționarea prelucrării, revocarea, obiecția și portabilitatea datelor. Aceste drepturi pot fi exercitate folosind datele de contact de mai sus.

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de mai sus.

Aveți dreptul să vă plângeți la o autoritate de supraveghere a protecției datelor dacă sunteți de părere că a existat o încălcare a legii privind protecția datelor. Regulamentul de față este constituit, respectând Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Organizator,

Rauch Romania S.R.L.

Managing Director

Victor Velkov

Managing Director

Stephanie Ganahl-Fetz