• thumbnail
    Story 9: 1948

    Powstaje „Drzewo Rauch”

    < 1 Minute | 6579

Powstaje „Drzewo Rauch”

Drzewo z owocami zdobi od 2012 roku prawie wszystkie produkty firmy Rauch. „Drzewo Rauch” powstaje jednak już pod koniec lat 1940-tych: Eduard i Ernst Rauch zlecają wówczas artyście ze Schlins ozdobienie frontu siedziby firmy odpowiednim obrazem. 

Ask Rauch