Pravila nagradne igre “Yippy - vodena zabava se nastavlja 2019”

Temeljem članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću (N.N. 87/09) i članka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N.N. 8/10), Rauch Croatia d.o.o., Samoborska cesta 266, Zagreb (dalje u tekstu: Priređivač) donosi uz suglasnost Ministarstva financija slijedeće: Zagreb, 15. srpnja 2019. KLASA: UP/I-460-02/19-01/439 URBROJ: 513-07-21-01-19-2

Članak 1.
ORGANIZATOR

Priređivač nagradne igre je društvo, Rauch Croatia d.o.o., Samoborska cesta 266, iz Zagreba, MB 01526855, OIB 78897397079, djelatnost:15320 (1032), Proizvodnja sokova od voća i povrća.

 

Članak 2.
SVRHA NAGRADNE IGRE

Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom “Yippy – vodena zabava se nastavlja 2019” (dalje u tekstu: igra), u cilju promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda u svim prodajnim objektima Republike Hrvatske, koji u svojoj ponudi imaju Yippy asortiman.

 

Članak 3.
PODRUČJE I VRIJEME ODVIJANJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traje od 15.08.2019. godine u 08:00 sati i traje do 15.11.2019. godine do 16:00 sati. Područje odvijanja nagradne igre je Republika Hrvatska.

 

Članak 4.
PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani – fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, osim zaposlenika tvrtke Priređivača i svih trgovačkih društava partnera Priređivača koji su surađivali u pripremi nagradne igre, kao i članova njihovih užih obitelji.

 

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionik - dobitnik nagrade, dopušta organizatoru korištenje i objavljivanje u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njegovih osobnih podataka: ime, prezime, adresa, slika, video materijal i sl.

 

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici daju svoju suglasnost Priređivaču na prikupljanje i obrađivanje njihovih osobnih podataka u svrhe predviđene ovim Pravilima nagradne igre.

 

Članak 5.
SUGLASNOST S PRAVILIMA

Sudionici koji sudjeluju u igri nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sudjelujući u ovoj igri, Sudionici prihvaćaju ova Pravila.

 

Članak 6.
NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI I NAGRADE

Način sudjelovanja: Sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je upisivanjem točnih podataka u formular na web stranici www.rauch.cc/yippyfun . Sudjelovanje u nagradnoj igri je besplatno.

 

NAGRADE:

  • Nagradni fond uključuje 129 nagrada.

GLAVNA NAGRADA:

  • Vaučer 3 noćenja u termama Loipersdorf za obitelj s doručkom (maksimalno 2 odraslih, 2 djece) + ulaz u vodeni park za 2 dana; vaučer vrijedi do 28.11.2020. godine – 3 komada

 

OSTALE NAGRADE:

Yippy vodena puška - 66 komada Yippy vodena lopta – 45 komada Yippy ručnik – 15 komada Izvlačenje nagrada obavit će se 3 puta tijekom perioda trajanja nagradne igre i to na datume: 16.09.2019. u 12:00 sati (1 x vaučer za boravak u terme Loipersdorf; 22 x Yippy vodena puška; 15 x Yippy vodena lopta; 5 x Yippy ručnik) 16.10.2019. u 12:00 sati (1 x vaučer za boravak u terme Loipersdorf; 22 x Yippy vodena puška; 15 x Yippy vodena lopta; 5 x Yippy ručnik) 18.11.2019. u 12:00 sati (1 x vaučer za boravak u terme Loipersdorf; 22 x Yippy vodena puška; 15 x Yippy vodena lopta; 5 x Yippy ručnik) Izvlačenje nagrada održat će se u službenom sjedištu Priređivača nagradne igre RAUCH Croatia d.o.o., Samoborska cesta 266, 10 090 Zagreb. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od tri predstavnika koje imenuje direktor Priređivača. O toku izvlačenja vodit će se zapisnik.

 

VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA Vrijednost jednog vouchera za terme Loipersdorf iznosi 3.352,00kn (sa PDV-om). Ukupno 3 kom = 10.056,00 kn (sa PDV-om)

 

Vrijednost jedne Yippy vodene puške iznosi 26,82 kn (sa PDV-om). Ukupno 66 kom = 1.770,12 kn (sa PDV-om)

 

Vrijednost jedne Yippy vodene lopte iznosi 22,35 kn (sa PDV-om). Ukupno 45 kom = 1.005,75 kn (sa PDV-om)

 

Vrijednost jednog Yippy ručnika iznosi 99,23 kn (sa PDV-om). Ukupno 15 kom = 1.488,45 kn (sa PDV-om)

 

UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA IZNOSI: 14.320,32 kn (sa PDV-om)

 

Članak 7.
CRVENI KRIŽ

Priređivač se obavezuje 5% (pet posto) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa.

 

Članak 8.
POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, pristojbe ili davanja izravno povezana s nagradama.

 

Članak 9.
MALOLJETNICI

Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi skrbnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ove Nagradne igre.

 

Članak 10.
U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre nadležan je sud u Zagrebu.

 

Članak 11.
OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva Financija RH bit će objavljena prije početka same nagradne igre na web stranici www.rauch.cc/yippyfun.

 

Članak 12.
OBJAVA DOBITNIKA

Obavijest o izvučenim dobitnicima bit će objavljena na službenoj internet stranici www.rauch.cc/yippyfun .

 

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni o dobivenoj nagradi pisanim putem (putem e-maila), u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

 

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja.

 

U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati u roku od trideset (30) dana od nagradnog izvlačenja na broj telefona, kao i pisanim putem.

 

Članak 13.
GRADNE IGRE

Nagradna igra može biti prekinuta jedino u slučaju više sile, odnosno, ako zbog bilo kojeg razloga nagradna igra ne može biti provedena prema planu zbog (uključujući, ali ne i ograničavajući se na) kompjuterskih virusa, neovlaštenih radnji, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva koji su izvan kontrole Priređivača te koji utječu na administraciju, sigurnost, poštenje, integritet ili pravilno provođenje nagradne igre.

 

Članak 14.
PREUZIMANJE NAGRADE

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

 

Nagrade koje nisu podijeljene biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 

Preuzimanje nagrada: Nagrade će biti poslane dobitnicima Hrvatskom poštom preporučeno na adresu koja je prijavljena prilikom unošenja osobnih podataka.

 

Prilikom preuzimanja preporučene pošiljke, dobitnik svojim potpisom potvrđuje primitak nagrade i time prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku.

 

Nakon obavještavanja dobitnika, nagrade moraju biti preuzete u zakonski predviđenom roku, a sukladno članku 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku gubi pravo na istu.

 

U Zagrebu, 10.07.2019.

 

RAUCH Croatia d.o.o.