Uvjeti i pravila nagradnog natječaja "Yippy u školi"

1. Opće odredbe

Uvjeti i pravila u nastavku navode postupak kojim se nagradni natječaj treba provesti. Organizator nagradnog natječaja je Rauch Croatia, d.o.o., Samoborska cesta 266, 10 090 Zagreb (u daljnjem tekstu: organizator). Izvršitelj nagradne igre je DNA Communications, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 20, 11000 Beograd (u daljnjem tekstu: izvršitelj).

Nagradni natječaj se provodi na Rauch Hrvatska Facebook stranici (https://www.facebook.com/RauchHrvatska/) i trajat će od 03. rujna do 14. rujna 2018. 

Sudjelujući u nagradnom  natječaju, sudionici prihvaćaju ove opće odredbe i uvjete, te potvrđuju da su upoznati s njima i da se slažu da će ih se pridržavati.

 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja "Yippy u školi" (u daljnjem tekstu: nagradni natječaj) je podizanje svijesti Yippy robne marke na Facebooku.

 

3. Sudionici

Svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj može sudjelovati u nagradnom natječaju. U nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati organizatori nagradnog natječaja, zaposlenici DNA communications, članovi njihovih neposrednih obitelji (supružnik, izvanbračni partner, roditelji i djeca) ili osobe zaposlene u  Rauch Croatia d.o.o. izravno uključene u vođenje nagradnog natječaja. Osoba može sudjelovati u nagradnom natječaju samo u svoje ime.  Sudionici potvrđuju da su svi poslani osobni podaci isključivo njihovi vlastiti osobni podaci i da se slažu s pravilima ovog nagradnog natječaja.

 

4. Način sudjelovanja

Sudjelovanje u nagradnom natječaju uključuje objavljivanje komentara na postove koji se odnose na sadržaj nagradnog natječaja. Samo sudionici koji su komentirali nagradni post u periodu nagradnog natječaja mogu sudjelovati u izvlačenju nagrada.

Kupnja Rauch proizvoda nije uvjet sudjelovanja u nagradnom natječaju. Sudionik preuzima sve troškove sudjelovanja (internetski pristup). 

Dobitnici nagradnog natječaja biti će objavljeni na Rauch Hrvatska Facebook stranici: https://www.facebook.com/RauchHrvatska/ 

Svaka upotreba lažnih ili dvostrukih profila ili sumnja na upotrebu takvih profila rezultirat će isključivanjem sudionika iz nagradnog natječaja.

 

 

5. Nagrada

Dobitnik nagradnog natječaja osvojit će: Yippy sportsku torbu, paketić bojica i 1 komad Yippy jagode 0,33l. 

U nagradnom natječaju imat ćemo ukupno 5 dobitnika.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

 

6. Odabir dobitnika, podjela nagrada i obavještavanje dobitnika

Odabir dobitnika biti će održani 17. rujna u sjedištu izvršitelja. Dobitnik mora ispunjavati uvjete iz članka 4.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svi sudionici neopozivo i bezuvjetno pristaju na objavljivanje njihovog Facebook korisničkog imena.

Organizator i izvršitelj pregledavaju sve objavljene komentare i zadržavaju pravo diskvalificirati sudionika ako:

- krše pravila;

- u roku od 48 sati ne odgovore na zahtjev organizatora ili objavljuju netočne detalje ili ako nije moguće uspostaviti kontakt s njima iz bilo kojeg drugog razloga;

- komentar je uvredljiv ili vulgaran, spominje određene ljude ili ima sadržaj koji je u suprotnosti sa hrvatskim zakonom.

 

7. Primanje nagrade

Da bi dobio nagradu, sudionik mora ispuniti uvjete iz članka 3. i pristati na pravila i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju. Objavljeni dobitnik treba poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, grad i  poštanski broj) putem Facebook Inboxa u roku od 48 sati kako bi mu nagrada bila poslana. Ukoliko dobitnik ne pošalje svoje točne podatke na vrijeme, smatrat će se da je odbio nagradu, a organizator je oslobođen svoje obveze u pogledu isporuke nagrade dobitniku. U tom slučaju nagrada se neće dodijeliti.

Dobitnicima će nagrade biti poslane putem preporučene pošte.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za izgubljene ili oštećene poštanske pošiljke. Ukoliko nagradu ne bude bilo moguće isporučiti dobitniku ili ako se nagrada vrati organizatoru, smatra se da je dobitnik odbio nagradu i neće biti nagrađen.

Organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagradu ako:

- postoje sumnje u vjerodostojnost dostavljenih pojedinosti;

- sudionik ne ispunjava uvjete za dobivanje nagrade;

- je utvrđeno da je sudionik sudjelovao u nagradnom natječaju protiv pravila i odredbi nagradnog natječaja;

- sudionik ne dostavi dodatne informacije koje organizator zahtijeva za dodjelu nagrade privatnom Facebook porukom u roku od 48 sati;

- u drugim slučajevima u kojima dodjela nagrada nije moguća ili nije bila zakonita.

 

8. Isključenje odgovornosti

Organizator i izvršitelj neće prihvatiti odgovornost za:

- funkcioniranje ili nefunkcioniranje Facebook društvene mreže;

- sve ostale aktivnosti na društvenoj Facebook mreži;

- bilo kakve posljedice koje sudionici mogu pretrpjeti kao rezultat sudjelovanja u nagradnom natječaju;

- neisporučene nagrade;

- sve posljedice koje se odnose na korištenje nagrada.

 

9. Zaštita osobnih podataka

Svi osobni podaci bit će zaštićeni u skladu s ovim pravilima, općim propisima organizatora nagradnog natječaja koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka i Zakon o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske.

Sudionici nagradnog natječaja izričito su suglasni da organizator nagradnog natječaja koristi osobne podatke sudionika u svrhu nagradnog natječaja. Organizator može obrađivati dobivene podatke u vremenskom razdoblju nagradnog natječaja. Sudionik u svakome trenutku ima pravo kontaktirati organizatora nagradnog natječaja na office.rauch.cc i pisanim putem tražiti da se ne koriste njegovi podaci.

 

10. Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom. 

 

11. Pristup pravilima nagradnog natječaja

Pravilima nagradnog natječaja može se pristupiti na web stranici www.rauch.cc.

 

12. Ostale odredbe

Organizator ne preuzima odgovornost za odgođene ili neprikladne postove. Odluke organizatora nagradnog natječaja o svim pitanjima koja se odnose na nagradu i pravila koja se odnose na njega bit će konačna i primjenjivat će se na sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nesigurnosti ova se pravila smatraju primarnim u odnosu na bilo koju drugu publikaciju, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo organizator.

Organizator nagradnog natječaja zadržava pravo izmjene ovih pravila ako je to potrebno zbog pravnih, tehničkih ili komercijalnih razloga. Obavijestit će sudionike o svim promjenama ovih pravila davanjem obavijesti na Facebook stranici Rauch Hrvatske u postovima koji spominju pravila o nagradnom natječaju.

Nagradni natječaj ne organizira Facebook usluga društvenog umrežavanja. Facebook ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve zahtjeve koji proizlaze iz nagradnog natječaja. Facebook ne sponzorira, niti ne upravlja nagradom, nije ju izričito odobrio i nije povezan s njom. Sve informacije koje daju pojedinci koji sudjeluju u nagradnom natječaju dostavljaju se organizatoru ili izvšitelju, a ne društvenoj mreži.

Svaki spor koji proizlazi iz nagradnog natječaja koji se ne može riješiti prijateljski, rješava nadležni sud u Zagrebu. Ova pravila stupaju na snagu danom usvajanja.

 

Zagreb, 28.08.2018.