Obchodní podmínky „Happy Day X-Mas Promotion“ Facebook

Účastí v naší promo výherní soutěži akceptujete Obchodní podmínky Rauch Praha, spol. s r. o. (dále jen pořadatel).

Účast v soutěži je možná prostřednictvím facebooku a následným přidáním komentáře k příspěvku výherní soutěže na www.facebook.com/RauchCesko

Účast ve výherní soutěži je bezplatná. Výherci cen budou kontaktováni prostřednictvím facebookové zprávy. Věcné ceny nelze směnit za peníze. Výherce není oprávněn cenu prodat. Pro veškeré soutěže platí následující: do slosování budou zařazeny pouze správné odpovědi, zaslané správnou formou a požadovaným médiem (např. facebooková zpráva, komentář apod.)

Chcete-li se zúčastnit, musíte zveřejnit komentář pod soutěžním příspěvkem na facebooku. Výherci budou vybráni náhodně naším Rauch Social Media týmem. Během soutěžního období bude na facebookové stránce Rauch Česko vybrán každý den 1 výherce. Celkem se tedy šťastlivcům rozdá 20 vánočních balíčků.

Výherci budou kontaktování pod jejich komentář případně prostřednictvím zprávy na facebooku/messengeru a musí reagovat do 24 hodin od oznámení výhry. Pokud nedostaneme odpověď včas, nárok na výhru propadá a bude vylosován jiný účastník.

Vyhrazujeme si právo soutěž ukončit a možnost odstranit úražlivý obsah (rasové, násilné nebo sexistické komentáře.) Účastníci, kteří nejsou plnoletí musí zajistit, aby jejich zákonný zástupce souhlasil s jejich účastí.

Údaje účastníků budou předány třetím stranám (např. zásilkové společnosti) v případě, že je to nezbytné pro úspěšně ukončení soutěže.

Společnost Facebook nemá k této soutěži žádný hospodářský ani právní vztah. Veškeré dotazy týkající se této soutěže se organizátorům zasílají prostřednictvím přímé zprávy.

Hodně štěstí!

Podrobné obchodní podmínky – Promo výherní soutěž Happy Day X-Mas Promotion (Veselé Vánoce)

 1. Účastí v naší promo výherní soutěži akceptujete Obchodní podmínky Rauch Praha, spol. s r. o. (dále jen pořadatel).
 2. Účast v soutěži je možná prostřednictvím Facebooku a následným přidáním komentáře k příspěvku výherní soutěže na www.facebook.com/RauchCesko
 3. Účast ve výherní soutěži je bezplatná. Výherci cen budou kontaktováni prostřednictvím facebookové zprávy. Věcné ceny nelze směnit za peníze. Výherce není oprávněn cenu prodat. Pro veškeré soutěže platí následující: do slosování budou zařazeny pouze správné odpovědi, zaslané správnou formou a požadovaným médiem (např. facebooková zpráva), a to řádně se účastnícím soutěžícím, který příp. vyplní v požadovaném rozsahu přihlašovací formulář.
 4. Výherci balíčků budou v rámci soutěže losováni denně v období od 1. prosince do 20. prosince 2017, přičemž celkem bude mezi výherce  rozděleno 20 výherních balíčků. Každý vylosovaný výherce obdrží maximálně jeden výherní balíček.
 5. Účast v soutěži je možná v období od 1. prosince do 20. prosince 2017. Soutěže se nejsou oprávněni účastnit zaměstnanci společnosti Rauch Praha spol s.r.o .a zaměstnanci společností či dodavatelů, kteří se podílejí na organizaci soutěže. Podmínky, pravidla a organizace soutěže se řídí českým právem.
 6. Případné shromážděné osobní údaje budou organizátorem použity výlučně za účelem oznámení o výhře vylosovaným výhercům.
 7. Všichni účastníci soutěže udělují pořadateli výslovný souhlas se zpracováním jejich osobních údajů (v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, doručovací adresa, telefon a to za účelem a v rozsahu dle těchto obchodních podmínek, resp. zvláštních podmínek té které soutěže, a dále za účelem zasílání nabídek produktů spol. Rauch Praha, spol. s  r. o., včetně marketingových informací, tj. zejména informací o stávajících i nových produktech, akcích, slevách, soutěžích  apod. a dále pro zasílání obchodních sdělení (např. e-mail Newsletterů) ve smyslu ust.  § 7 zákona 480/2004 Sb., v platném znění. Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám.
 8. Účastníci soutěže souhlasí s tím, že budou organizátorem informováni v případě výhry (a stejně tak s uveřejněním svého jména a příjmení na www.facebook.com/RauchCesko nebo v případě potřeby v jiných médiích.
 9. Výhry budou účastníkům doručovány do vlastních rukou. V případě, že výherce výhru neobdrží ve 14 denní lhůtě, je povinen informovat o tom pořadatele e-mailovou zprávou nejpozději ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy mu bylo pořadatelem oznámeno, že se stal výhercem. V případě, že tak výherce neučiní, pozbývá nárok na výhru.
 10. Rauch Praha spol. s r. o. a další subjekty podílející se na organizaci soutěže neodpovídají za ztrátu osobních údajů, zejména v průběhu jejich přenosu apod. a v důsledku technických závad.
 11. Rauch Praha spol. s r. o. si vyhrazuje právo kdykoli v případě potřeby změnit tyto obchodní podmínky. V případě změny těchto obchodních podmínek o tom budou účastníci soutěže informování zveřejněním příslušných změn na webových stránkách organizátora (www.rauch.cc/cs)