“Yippy vodena zabava” nagradna igra Pravila sudjelovanja

1. Organizator
Sudjelovanjem u nagradnoj igri “Yippy vodena zabava” koja se organizira na teritoriju FBiH, prihvaćate uvjete ATACO d.o.o. Mostar, ID broj: 4227039510005. Svrha nagradne igre je promocija robne marke RAUCH (Yippy) kao i poboljšanje ukupne tržišne komunikacije organizatora. Sva prava pridržava.

2.Pravila sudjelovanja u nagradnoj igri
a. Sudjelovanje u "Yippy vodena zabava" promocijitvrtke Rauch d.o.o moguće je popunjavanjem formulara na web stranici: www.rauch.cc/yippyfun

b. Sudjelovanje putem interneta na www.rauch.cc/yippyfun je besplatno. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem e-pošte ili telefonski. Samo točno poslani pobjednički uvjeti, potpuno sudjelovanje ili potpuno ispunjeni obrasci za unos sudjeluju u nagradnoj igri.

c. Sve osobe s teritorija FBiH, odnosno Bosne i Hercegovine, osim zaposlenika tvrtke ATACO d.o.o. i zaposlenici tvrtki uključenih u nagradnu igru, imaju pravo sudjelovanja. Pravni propisi FBiH će se primjenjivati.

d. Sudjelovanjem sudionik izjavljuje da on/ona prihvaća obradu njegovoih/njezinih podataka u okviru nagradne igre. Podaci se mogu koristiti od ATACO d.o.o. i Rauch d.o.o u svrhu pružanja sudionicima informacije o proizvodu ili tvrtki (npr. e-mail Newsletter).

e. Sudionici se slažu da će biti obaviješteni u slučaju pobjede putem maila ili drugih medija.

f. Dostava nagrada obavlja se poštom. U slučaju da pobjednik ne primi nagradu, on/ona će obavijestiti ATACO d.o.o putem e-maila u roku od 30 dana od kraja mjeseca u kojem je on/ona od strane ATACO d.o.o obavijestio o nagradi. Ako pobjednik ne obavijesti ATACO d.o.o u tom vremenskom razdoblju, pravo na nagradu će proći nakon toga.

g. Troškove isporuke nagrada putem pošte snosi ATACO d.o.o.

3. Fond nagrada
Nagrada je Yippy ljetna torba koja sadrži: 2 komada Yippy soka 0,33l, jedan Yippy ručnik/ peškir, jedan Yippy vodeni pištolj i jednu Yippy loptu za vodu.
Nagradni fond uključuje 56 nagrada- Yippy ljetnih torbi.
Ukupan nagradni fond iznosi: 1.072,40 KM (pojedinačna vrijednost nagrade je 19,15 KM).

4. Rauch d.o.o i ATACO d.o.o. ne preuzimaju nikakvu odgovornost za gubitak podataka, posebice tijekom prijenosa podataka i drugog kao rezultat drugih tehničkih grešaka.

5. Rauch d.o.o zadržava pravo izmjene ovih službenih uvjeta ako je to potrebno. U slučaju promjena sudionici će biti obaviješteni na početnoj stranici.
6. Trajanje nagradne igre
Rokovi za sudjelovanje: Promocija počinje 01. lipnja 2020. i završava 15. srpnja 2020. godine. Izvlačenje nagrada je 17.07.2020. godine.

7. Maloljetni učesnici
Maloljetna lica imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Ukoliko je učesnik maloljtna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa dužna da se stara o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

8. Zaštita podataka
Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje informacije zapisujemo i kako se te informacije koriste.

9. Osobni podatci
Odani smo zaštiti privatnosti naših kupaca stoga smo mi samo shvatili da su nam potrebni osobni podatci koje trebamo. Međutim, u određenim slučajevima zahtijevamo informacije od Vas, na primjer, da vam pošaljemo nagradu natječaja, da vas kontaktiramo u kontekstu ankete ili za istraživanje tržišta ili ako ste zainteresirani za naš newsletter ili sms usluge. Za nagradne natječaje ovo mogu obavljati treće strane koje su od nas dodijeljene. U bilo kojem trenutku možete zatražiti da ne koristimo te podatke za daljnje marketinške kontakte. Bit ćemo vrlo zadovoljni prilagoditi i poštivati tu želju.

10. Pravo organizatora na nepodjelu nagrade
1) Organizator zadražva pravo da ne podjeli nagrade u slučaju da:
(1) Dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
(2) Se pojavi sumnja o identitetu,
(3) Dobitnik nije dao svoje prave podatke,
(4) Ako se utvrdi da je korisnik u nagradnoj igri učestvovao suprotno pravilima i uvjetima nagradne igre,
(5) U drugim primjerima, kada podjela nagrade ne bi bila moguća ni zakonita.

11. Isključenje odgovornosti
1) Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:
(1) (Ne)funkcioniranje websajta RAUCH ili elektronske pošte,
(2) Bilo koje posljedice koje bi učesnik mogao da pretrpi zbog učešća u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju,
(3) Bilo koje posljedice prilikom korištenja nagrade,
(4) Nedostavljanje pošiljke sa nagradama.

12. Porezne obveze
Sve porezne obveze plaća Organizator nagradne igre

13. Zamjenjivost nagrada
Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu.

14. Autentično tumačenje Pravila
Sudionici Nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Priređivača na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će se po potrebi izdati od strane Priređivača.

15. U slučaju spora
U slučaju spora između Organizatora i učesnika nagradne igre nadležan je sud u Mostaru.

16. Mogućnost prekida nagradne igre
Nagradna igra može da se prekine samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spriječi, otkloni ili izbjegne. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem sredstava javnog informisanja ili putem websajta: www.rauch.cc/yippyfun

17. Odgovornost
Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ove nagradne igre, a koja se na taj način nanese bilo učesnicima nagradne igre, bilo trećim licima.

18. Izvlačenje dobitnika
Pravila nagradne igre biti će objavljena na stranici www.rauch.cc/yippyfun a tok i regularsnost iste pratiti će Komisija u sastavu od tri člana.

19. Povećanje nagradnog fonda u tijeku trajanja nagradne igre
U slučaju povećanja nagradnog fonda Organizator nagradne igre će isto prijaviti nadležnom organu, te sukladno uputama i odobrenju istog uplatiti i razliku naknade između planiranog i realiziranog nagradnog fonda, a sve u cilju regularnog povećanja nagradnog fonda.

20. Mogućnost izmjene pravila nagradne igre
Organizator zadržava pravo da mijenja pravila nagradne igre, iz tehničkih, poslovnih ili razloga vezanih za javnost uz prethodno odobrenje nadležnih organa. Organizator će obavestiti učesnike o bilo kojim promjenama ili ažuriranju putem websajta www.rauch.cc/yippyfun i putem dnevnog lista.

21. Objava pravila
Organizator nagradne igre će prije početka nagradne igre za koju je pribavio odobrenje objaviti pravila ove nagradne igre u najmanje jednom dnevnom listu, a koji je dostupan na teritoriju FBiH, a u skaldu sa Zakonom o igrama na sreću.

Broj: 388-3/2020 Dana
9.5.2020. godine