“Yippy vodena zabava” nagradna igra Pravila sudjelovanja

1.    Organizator
Sudjelovanjem u nagradnoj igri “Yippy vodena zabava” koja se organizira na teritoriju Republike Srpske, a u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Službeni glasnik  Republike Srpske broj: 22/19), prihvaćate uvjete ATACO d.o.o. Mostar, Podružnica Banja Luka, ID broj: 4227039510064. Svrha nagradne igre je promocija robne marke RAUCH (Yippy) kao i poboljšanje ukupne tržišne komunikacije organizatora. Sva prava pridržava.

2.    Pravila sudjelovanja u nagradnoj igri
a.    Sudjelovanje u "Yippy vodena zabava" promociji tvrtke Rauch moguće je popunjavanjem formulara na web stranici: www.rauch.cc/yippyfun
b.    Sudjelovanje putem interneta na www.rauch.cc/yippyfun je besplatno. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem e-pošte ili telefonski. Samo točno poslani pobjednički uvjeti, potpuno sudjelovanje ili potpuno ispunjeni obrasci za unos sudjeluju u nagradnoj igri.
c.    Sve osobe, osim zaposlenika tvrtke ATACO d.o.o. i zaposlenici tvrtki uključenih u nagradnu igru, imaju pravo sudjelovanja. Pravni propisi RS će se primjenjivati.
d.    Sudjelovanjem sudionik izjavljuje da on/ona prihvaća obradu njegovoih/njejzinih podataka u okviru nagradne igre. Podaci se mogu koristiti od ATACO d.o.o. i Rauch u svrhu pružanja sudionicima informacije o proizvodu ili tvrtki (npr. e-mail Newsletter).
e.    Sudionici se slažu da će biti obaviješteni u slučaju pobjede putem maila ili drugih medija.
f.    Dostava nagrada obavlja se poštom. U slučaju da pobjednik ne primi nagradu, on/ona će obavijestiti ATACO d.o.o putem e-maila u roku od 30 dana od kraja mjeseca u kojem je on/ona od strane ATACO d.o.o obavijestio o nagradi. Ako pobjednik ne obavijesti ATACO d.o.o u tom vremenskom razdoblju, pravo na nagradu će proći nakon toga.
g.    Troškove isporuke nagrada putem pošte snosi ATACO d.o.o.

3.    Fond nagrada
Nagrade koje se mogu osvojiti su:
-    1 x 2 noćenja u Amadria Park Hotel Andrija Šibenik 4*** za 2 odrasle osobe i 2 djece do 12 godina, na bazi polupansiona u periodu:
01.09.2019 – 20.06.2020 (ovisno o dostupnosti)
01.09.2020 – do zatvaranja hotela 
U slučaju nedostupnosti, dobitnici će imati mogućnost boravka u hotelu Jakov u sklopu Amadria Parka. Putne troškove snose dobitnici nagradne igre. U glavnu nagradu nije uključena boravišna taksa (1,5 EUR po osobi po danu).
Ukupna vrijednost glavne nagrade: 762,50 KM          

Ostale nagrade:
-    Yippy lopta za vodu – 15 komada – 28,70 KM
-    Yippy pištolj za vodu – 22 komada – 51,80 KM
-    Yippy ručnik/peškir – 5 komada – 65,10 KM

      Ukupan nagradni fond iznosi: 908,10 KM

4.    Rauch Bosna i Hercegovina i ATACO d.o.o. ne preuzimaju nikakvu odgovornost za gubitak podataka, posebice tijekom prijenosa podataka i drugog kao rezultat drugih tehničkih grešaka.

5.    Rauch Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene ovih službenih uvjeta ako je to potrebno.             U slučaju promjena sudionici će biti obaviješteni na početnoj stranici.

6.    Trajanje nagradne igre
Rokovi za sudjelovanje: Promocija počinje 01. srpnja 2019. i završava 31. kolovoza 2019. godine.

7.    Maloljetni učesnici
Maloljetna lica imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Ukoliko je učesnik maloljtna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa dužna da se stara o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

8.    Zaštita podataka
Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje informacije zapisujemo i kako se te informacije koriste.

9.    Osobni podatci
Odani smo zaštiti privatnosti naših kupaca stoga smo mi samo shvatili da su nam potrebni osobni podatci koje trebamo. Međutim, u određenim slučajevima zahtijevamo informacije od Vas, na primjer, da vam pošaljemo nagradu natječaja, da vas kontaktiramo u kontekstu ankete ili za istraživanje tržišta ili ako ste zainteresirani za naš newsletter ili sms usluge. Za nagradne natječaje ovo mogu obavljati treće strane koje su od nas dodijeljene. U bilo kojem trenutku možete zatražiti da ne koristimo te podatke za daljnje marketinške kontakte. Bit ćemo vrlo zadovoljni prilagoditi i poštivati tu želju.

10.    Pravo organizatora na ne podjelu nagrade
1)    Organizator zadražva pravo da ne podjeli nagrade u slučaju da:
(1) Dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
(2) Se pojavi sumnja o identitetu,
(3) Dobitnik nije dao svoje prave podatke,
(4) Ako se utvrdi da je korisnik u nagradnoj igri učestvovao suprotno pravilima i uvjetima nagradne igre,
(5) U drugim primjerima, kada podjela nagrade ne bi bila moguća ni zakonita.

11.    Isključenje odgovornosti
1)    Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:
(1)    (Ne)funkcioniranje websajta RAUCH ili elektronske pošte,
(2)    Bilo koje posljedice koje bi učesnik mogao da pretrpi zbog učešća u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju,
(3)    Bilo koje posljedice prilikom korištenja nagrade,
(4)    Nedostavljanje pošiljke sa nagradama.

12.    Porezne obveze
Sve porezne obveze plaća Organizator nagradne igre, a u skladu sa Zakonom o igrama na sreću Republike Srpske i u skladu s poglavljem XII Zakona o igrama na sreću.

13.    Zamjenjivost nagrada
Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu.

14.     Autentično tumačenje Pravila
Sudionici Nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Priređivača na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će se po potrebi izdati od strane Priređivača.

15.    U slučaju spora
U slučaju spora između Organizatora i učesnika nagradne igre nadležan je sud u Banja Luci.

16.    Mogućnost prekida nagradne igre

Nagradna igra može da se prekine samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da sprječi, otkloni ili izbjegne. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem sredstava javnog informisanja ili putem websajta: www.rauch.cc/yippyfun

17.    Odgovornost
Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ove nagradne igre, a koja se na taj način nanese bilo učesnicima nagradne igre, bilo trećim licima.

18.    Izvlačenje dobitnika

Pravila nagradne igre biti će objavljena na stranici www.rauch.cc/yippyfun a tok i regularsnost iste  pratiti će  Komisija u sastavu od tri člana.

19.    Povećanje nagradnog fonda u tijeku trajanja nagradne igre

U slučaju povećanja nagradnog fonda Organizator nagradne igre će isto prijaviti nadležnom organu, te sukladno uputama i odobrenju istog  uplatiti i razliku naknade između planiranog i realiziranog nagradnog fonda, a sve u cilju regularnog povećanja nagradnog fonda.

20.    Mogućnost izmjene pravila nagradne igre
Organizator zadržava pravo da mijenja pravila nagradne igre, iz tehničkih, poslovnih ili razloga vezanih za javnost uz prethodno odobrenje nadležnih organa.
Organizator će obavestiti učesnike o bilo kojim promjenama ili ažuriranju putem websajta www.rauch.cc/yippyfun  i putem dnevnog lista.

21.    Objava pravila
Organizator nagradne igre će najkasnije sedam dana prije početka nagradne igre za koju je pribavio odobrenje objaviti pravila ove nagradne igre u najmanje jednom dnevnom listu, a koji je dostupan na teritoriju Republike Srpske.

Broj: 526/2019
Dana, 28.05.2019. godine
ATACO d.o.o. Mostar
Podružnica Banja Luka
Direktor
Mirko Opačak
_________

 

“Yippy vodena zabava” nagradna igra Pravila sudjelovanja

1.    Organizator
Sudjelovanjem u nagradnoj igri “Yippy vodena zabava” koja se organizira na teritoriju FBiH, prihvaćate uvjete ATACO d.o.o. Mostar, ID broj: 4227039510005, (Organizator i promotor MyMusic promocije u Bosni i Hercegovini). Svrha nagradne igre je promocija robne marke RAUCH (Yippy) kao i poboljšanje ukupne tržišne komunikacije organizatora. Sva prava pridržava.

2.    Pravila sudjelovanja u nagradnoj igri
a.    Sudjelovanje u "Yippy vodena zabava" promociji tvrtke Rauch moguće je popunjavanjem formulara na web stranici: www.rauch.cc/yippyfun
b.    Sudjelovanje putem interneta na www.rauch.cc/yippyfun je besplatno. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem e-pošte ili telefonski. Samo točno poslani pobjednički uvjeti, potpuno sudjelovanje ili potpuno ispunjeni obrasci za unos sudjeluju u nagradnoj igri.
c.    Sve osobe, osim zaposlenika tvrtke ATACO d.o.o. i zaposlenici tvrtki uključenih u nagradnu igru, imaju pravo sudjelovanja. Pravni propisi FBiH će se primjenjivati.
d.    Sudjelovanjem sudionik izjavljuje da on/ona prihvaća obradu njegovoih/njejzinih podataka u okviru nagradne igre. Podaci se mogu koristiti od ATACO d.o.o. i Rauch u svrhu pružanja sudionicima informacije o proizvodu ili tvrtki (npr. e-mail Newsletter).
e.    Sudionici se slažu da će biti obaviješteni u slučaju pobjede putem maila ili drugih medija.
f.    Dostava nagrada obavlja se poštom. U slučaju da pobjednik ne primi nagradu, on/ona će obavijestiti ATACO d.o.o putem e-maila u roku od 30 dana od kraja mjeseca u kojem je on/ona od strane ATACO d.o.o obavijestio o nagradi. Ako pobjednik ne obavijesti ATACO d.o.o u tom vremenskom razdoblju, pravo na nagradu će proći nakon toga.
g.    Troškove isporuke nagrada putem pošte snosi ATACO d.o.o.

3.    Fond nagrada
      Nagrade koje se mogu osvojiti su:
-    1 x 2 noćenja u Amadria Park Hotel Andrija Šibenik 4*** za 2 odrasle osobe i 2 djece do 12 godina, na bazi polupansiona u periodu:
01.09.2019 – 20.06.2020 (ovisno o dostupnosti)
01.09.2020 – do zatvaranja hotela 
U slučaju nedostupnosti, dobitnici će imati mogućnost boravka u hotelu Jakov u sklopu Amadria Parka. Putne troškove snose dobitnici nagradne igre. U glavnu nagradu nije uključena boravišna taksa (1,5 EUR po osobi po danu).
Ukupna vrijednost glavne nagrade: 762,50 KM          

Ostale nagrade:
-    Yippy lopta za vodu – 15 komada – 28,70 KM
-    Yippy pištolj za vodu – 22 komada – 51,80 KM
-    Yippy ručnik/peškir – 5 komada – 65,10 KM

      Ukupan nagradni fond iznosi: 908,10 KM

4.    Rauch Bosna i Hercegovina i ATACO d.o.o. ne preuzimaju nikakvu odgovornost za gubitak podataka, posebice tijekom prijenosa podataka i drugog kao rezultat drugih tehničkih grešaka.

5.    Rauch Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene ovih službenih uvjeta ako je to potrebno. U slučaju promjena sudionici će biti obaviješteni na početnoj stranici.

6.    Trajanje nagradne igre
Rokovi za sudjelovanje: Promocija počinje 01. srpnja 2019. i završava 31. kolovoza 2019. godine. Izvlačenje nagrada je 01.08.2019. godine  i 01.09.2019. godine.

7.    Maloljetni učesnici
Maloljetna lica imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Ukoliko je učesnik maloljtna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa dužna da se stara o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

8.    Zaštita podataka
Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje informacije zapisujemo i kako se te informacije koriste.

9.    Osobni podatci
Odani smo zaštiti privatnosti naših kupaca stoga smo mi samo shvatili da su nam potrebni osobni podatci koje trebamo. Međutim, u određenim slučajevima zahtijevamo informacije od Vas, na primjer, da vam pošaljemo nagradu natječaja, da vas kontaktiramo u kontekstu ankete ili za istraživanje tržišta ili ako ste zainteresirani za naš newsletter ili sms usluge. Za nagradne natječaje ovo mogu obavljati treće strane koje su od nas dodijeljene. U bilo kojem trenutku možete zatražiti da ne koristimo te podatke za daljnje marketinške kontakte. Bit ćemo vrlo zadovoljni prilagoditi i poštivati tu želju.

10.    Pravo organizatora na ne podjelu nagrade
1)    Organizator zadražva pravo da ne podjeli nagrade u slučaju da:
(1) Dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
(2) Se pojavi sumnja o identitetu,
(3) Dobitnik nije dao svoje prave podatke,
(4) Ako se utvrdi da je korisnik u nagradnoj igri učestvovao suprotno pravilima i uvjetima nagradne igre,
(5) U drugim primjerima, kada podjela nagrade ne bi bila moguća ni zakonita.

11.    Isključenje odgovornosti
1)    Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:
(1)    (Ne)funkcioniranje websajta RAUCH ili elektronske pošte,
(2)    Bilo koje posljedice koje bi učesnik mogao da pretrpi zbog učešća u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju,
(3)    Bilo koje posljedice prilikom korištenja nagrade,
(4)    Nedostavljanje pošiljke sa nagradama.

12.    Porezne obveze
Sve porezne obveze plaća Organizator nagradne igre

13.    Zamjenjivost nagrada
Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu.

14.     Autentično tumačenje Pravila
Sudionici Nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Priređivača na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će se po potrebi izdati od strane Priređivača.

15.    U slučaju spora
U slučaju spora između Organizatora i učesnika nagradne igre nadležan je sud u Mostaru.

16.    Mogućnost prekida nagradne igre
Nagradna igra može da se prekine samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da sprječi, otkloni ili izbjegne. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem sredstava javnog informisanja ili putem websajta: www.rauch.cc/yippyfun

17.    Odgovornost
Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ove nagradne igre, a koja se na taj način nanese bilo učesnicima nagradne igre, bilo trećim licima.

18.    Izvlačenje dobitnika
Pravila nagradne igre biti će objavljena na stranici www.rauch.cc/yippyfun a tok i regularsnost iste  pratiti će  Komisija u sastavu od tri člana.

19.    Povećanje nagradnog fonda u tijeku trajanja nagradne igre
U slučaju povećanja nagradnog fonda Organizator nagradne igre će isto prijaviti nadležnom organu, te sukladno uputama i odobrenju istog  uplatiti i razliku naknade između planiranog i realiziranog nagradnog fonda, a sve u cilju regularnog povećanja nagradnog fonda.

20.    Mogućnost izmjene pravila nagradne igre
Organizator zadržava pravo da mijenja pravila nagradne igre, iz tehničkih, poslovnih ili razloga vezanih za javnost uz prethodno odobrenje nadležnih organa.
Organizator će obavestiti učesnike o bilo kojim promjenama ili ažuriranju putem websajta www.rauch.cc/yippyfun  i putem dnevnog lista.

21.    Objava pravila
Organizator nagradne igre će prije početka nagradne igre za koju je pribavio odobrenje objaviti pravila ove nagradne igre u najmanje jednom dnevnom listu, a koji je dostupan na teritoriju FBiH, a u skaldu sa Zakonom o igrama na sreću.

Broj: 527/2019
Dana, 28.05.2019. godine
 
ATACO d.o.o. Mostar
Direktor
Miro Musa
_________