PRAVILA NAGRADNE IGRE „BRAVO PROMO”

Broj: 32-3/2021
Datum: 15.1.2021. godine

ORGANIZATOR

Član 1.

Nagradnu igru organizira: ATACO Trgovina i zastupanja d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava L4, P.P. 25, 88 101 Mostar. Identifikacijski broj: 4227039510005, PDV broj: 227039510005. Kontakt organizatora: info.mostar@ataco-bih.com

Sudjelovanjem u nagradnoj igri “Bravo Promo” sudionik prihvaća Pravila sudjelovanja. Sudjelovanje u nagradnoj igri dopušteno je samo na temelju ovih Pravila sudjelovanja.

SVRHA, TRAJANJE I MJESTO PROMOCIJE NAGRADNE IGRE

Član 2.

Nagradna igra provodi se u svrhu dodatne promocije Bravo, branda RAUCH. Nagradna igra počinje 1.4.2021.godine (od 00:00 sati) i traje do 31.5.2021. godine (do 23:59 sati). Mjesto promocije su svi maloprodajni objekti koji se nalaze na teritoriju FBiH, u kojima će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti traženi proizvod kao i promotivni materijali s informacijama o načinu učešća u nagradnoj igri, kao i web stranice i društvene mreže. Operativni dio nagradne igre provodi Inscript GmbH, 6850 Dornbirn, Austrija. 

NAZIV NAGRADNE IGRE

Član 3.

Nagradna igra organizira se pod nazivom: „BRAVO PROMO”.

FOND NAGRADA

Član 4.

Nagradni fond se sastoji od:

NAGRADAJED. VRIJEDNOST    U
KM
UKUPNA VRIJEDNOST U
KM
Električni skuter “EV2000” (glavna nagrada)  1    3.521,903.521,90
Mali električni skuter “City Cruiser”   4  622,082.488,32
TOTAL  56.010,22Vrijednost ukupnog nagradnog fonda je 6.010,22 KM (slovima: šesthiljadaideset i 22/100 konvertibilnih maraka).

PRAVO UČESTVOVANJA

Član 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe preko 18 godina starosti, s prebivalištem u FBiH, koje obave kupovinu traženog proizvoda (član 6.), osim zaposlenika Organizatora te članova njihovih užih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu (roditelji, supružnik, životni partner, djeca, izravni rođak). Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovati u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, organizator, odnosno za to ovlaštena osoba, uručuje nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa određena da se stara o njoj. Sudjelovanje je dopušteno samo u svoje ime.

KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOJ IGRI?

Član 6.

Kupovina proizvoda, BRAVO u formatu 0,5l i 1,5l na teritoriju FBiH, mora biti obavljena u periodu od 1.4.2021. godine (od 00:00 sati) do 31.5.2021. godine (do 23:59 sati) kako bi osobe iz člana 5 stekle pravo učešća u nagradnoj igri. Sudjelovanje u nagradnoj igri “Bravo Promo” moguće je potpunim i ispravnim ispunjavanjem prijavnice sa 9-znamenkastim kodom i svojim osobnim podacima na rauch.cc/bravopromo/ Točan postupak opisan je u nastavku:

a) Kako doći do koda: Sudionici nagradne igre kod mogu dobiti kupnjom boce voćnih napitaka BRAVO, u formatima 0,5l i 1,5l. Kod je otisnut unutar čepa.

b) Kako sudjelovati: Sudionici moraju posjetiti web stranicu rauch.cc/bravopromo/ te unijeti sljedeće: kod, ime i prezime, e-mail adresu, adresu stanovanja, grad i broj telefona. Svaki se kod može unijeti samo jednom.

c) Tko može pobijediti? Svaki kod može pobijediti jer nijedan određeni kod nije povezan s nagradom. Jedan učesnik može poslati neograničen broj kodova na web-u za neograničen broj kupovina. Jedan kod može dobiti samo jednu nagradu. Sudionici koji krše pravila sudjelovanja, organizator može u bilo kojem trenutku isključiti iz nagradne igre.

d) Postupak izvlačenja: Čim se unese kod i traženi podatci, događa se sljedeće: U nagradnu igru ulaze samo kodovi uneseni u razdoblju vremena trajanja nagradne igre. Nakon isteka perioda trajanja nagradne igre, vrši se izvlačenje dobitnika nagrada. Neće se uzeti u obzir vrijeme kad je kod i ostali podatci poslani, već vrijeme kada je zaprimljen kod organizatora, odnosno provajdera.

Sve dodatne informacije učesnici mogu potražiti putem korisničke podrške info.mostar@ataco-bih.com

IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

Član 7.

Izvlačenje dobitnika će se održati dana 7.6.2021. godine.

Član 8.

Izvlačenje se se vršiti uz pomoć kompjuterskog softvera koji prikuplja informacije dobivene od sudionika nagradne igre i nasumično odrediti pobjednika. Softver će izvući 3 rezervna dobitnika za svaku kategoriju i u slučaju da dobitnik ne ispunjava kriterije da preuzme nagradu, Organizator će se obratiti rezervnim dobitnicima, po redoslijedu kako su izvučeni. Organizator će obrazovati tročlanu komisiju koja će voditi zapisnik o toku nagradne igre i o izvlačenju dobitnika. Dobitnici pristaju i slažu se da ih se o osvajanju nagrade obavijesti e-mail-om i putem www.rauch.cc , telefona ili putem drugih medija (društvene mreže organizatora).

KAKO PREUZETI NAGRADE?

Član 9.

Sve nagrade se preuzimaju na način da za preuzimanje navedenih nagrada potrebno je dostaviti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, grad, broj telefona i jedinstveni matični broj). Dobitnik će biti kontaktiran e-poštom i zamoljen da pošalje: ime i prezime, adresa stanovanja, grad, broj telefona i jedinstveni matični broj, kako bi se nagrada mogla poslati na trošak organizatora te kako bi se uplatio porez. Organizator će najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti dobitnike o osvojenim nagradama. Dobitnici će preuzeti nagrade osvojene u nagradnoj igri najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne preuzmu osvojene nagrade, organizator je dužan ponovo u roku od 8 dana od isteka navedenog roka obavijestiti o osvojenoj nagradi, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada koji ne može biti duži od 8 dana od dana prijema obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan postupiti na način propisan ovim Pravilnikom (rezervni dobitnici). Ako se do dobitnika ne može doći zbog nepotpunih ili netočnih podataka za kontakt, sav trošak ide na dobitnika.

Član 10.

Navedeni podaci iz člana 10 ovih Pravila su organizatoru potrebni radi objave dobitnika, identificiranja dobitnika i reguliranja poreznih obveza kod nadležnih organa (jedinstveni matični broj).

Član 11.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan dokazati svoj identitet te potpisati dokument o preuzimanju nagrade. Ukoliko je dobitnik maloljetnik nagrada će biti uručena roditelju/staratelju s kojim maloljetnik živi pri čemu je roditelj/staratelj dužan priložiti validnu dokumentaciju odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/staratelja.

POVJERLJIVOST

Član 12.

Organizator, kao i provajder, će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osiguraju zaštitu osobnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka odnosno GDPR. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka sudionika i dobitnika za vrijeme trajanja ove nagradne igre u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Član 13.

Radnjom sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri, sudionici i dobitnici se izričito i jasno slažu da njihovi osobni podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u organizatorovu, odnosno provajderovu, bazu podataka u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i svrhu procesa izvlačenja dobitnika. Organizator i osobe na koje organizator prenese osobne podatke mogu koristiti u svrhu promocije i komunikacije kao i u svrhu pružanja informacija o proizvodu ili tvrtki (npr. e-mail bilten), a na što korisnik mora dati poseban pristanak putem web-a. Na zahtjev sudionika moguće je uložiti prigovor na obradu osobnih podataka odnosno moguće je onemogućiti promociju i komunikaciju te napraviti brisanje osobnih podataka, a sve u skladu sa pravilima web-a.

Član 14.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici daju saglasnost organizatoru da broj telefona ostane spašen u bazi podataka Organizatora koji će se koristiti isključivo i samo u svrhu nagradne igre. Organizator je dužan da na zahtjev korisnika izbriše broj iz baze bez dodatnih troškova.

Član 15.

Podaci relevantni u pojedinačnim slučajevima prosljeđuju se i sljedećim vanjskim primateljima, pri čemu se prenose samo oni podaci koje dotični primatelj zahtijeva za svoj zadatak (podjela nagrada, promocija i komunikacija) ili koje mu moramo proslijediti zbog zakonskih zahtjeva:

a) RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG, Langgasse 1, 6830 Rankweil Austrija - podatke može koristiti u svrhu pružanja sudionicima informacija o proizvodu ili tvrtki (npr. e-mail bilten) i

b) Inscript GmbH, 6850 Dornbirn, Austrija - pružatelj IT usluga.

UČESNICI U NAGRADNOJ IGRI 

Član 16.

Učesnici u ovoj nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagrade druge nagrade ili veću količinu nagrada od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane organizatora. Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu, druga materijalna sredstva ili prenijeti dobitke na druge osobe. Pobjednik se može odreći nagrade. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju ova Pravila.

PUBLICITET i OBJAVA IMENA DOBITNIKA

Član 17.

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime i grad stanovanja mogu od strane organizatora objaviti i koristiti bez naknade u printanom, slikovnom, audio i video materijalu samo u svrhu nagradne igre (npr. objava dobitnika na web-u ili društvenim mrežama).

OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Član 18.

Pravila nagradne igre bit će objavljena minimalno sedam dana prije održavanja nagradne igre u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriju FBiH, po dobivanju suglasnosti od strane Federalnog ministarstva financija, te na web stranici www.rauch.cc

POREZI

Član 19.

Sve porezne obveze plaća Organizator nagradne igre, a u skladu sa Zakonom o igrama na sreću FBiH.

ODGOVORNOST

Član 20.

Sljedeća izuzeća i ograničenja odgovornosti primjenjuju se na odgovornost organizatora. Iste ne utječu na ostale zakonske odredbe. Odgovornost postoji samo za izravnu štetu izazvanu namjerno ili nepažnjom. Svaka odgovornost koja nadilazi naprijed navedeno isključena je. Odgovornost prema propisima o odgovornosti za proizvod ostaje nepromijenjena. U mjeri u kojoj je odgovornost organizatora isključena ili ograničena, isto će se primjenjivati i na osobnu odgovornost zaposlenika, predstavnika i zamjenika zastupnika organizatora. Organizator nije odgovoran za ispravnost svih podataka, posebno ako su promijenjeni ili krivotvoreni tehničkim pogreškama, pogreškama u pisanju ili programu, gubicima u prijenosu, intervencijama trećih strana ili višom silom.

Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koji se odnose na mobilne mreže i korištenje web domene sa kojih se šalju podatci za nagradnu igru te probleme koji su tako nastali, a nemaju veze sa voljom Organizatora.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Član 21.

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Organizatora, a opoziv nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima je nagradna igra objavljena, a o čemu će prethodno biti obaviješten nadležni organ.

U SLUČAJU SPORA

Član 22.

Svi eventualni sporovi između Organizatora i učesnika u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način biti će nadležan je Općinski sud u Mostaru.

Za ATACO d.o.o. Mostar

Miro Musa
Direktor

PRAVILA NAGRADNE IGRE „BRAVO PROMO”

Broj: 32-6/2021
Datum: 15.1.2021. godine

ORGANIZATOR

Član 1.

Nagradnu igru organizira: ATACO Trgovina i zastupanja d.o.o. Mostar, Podružnica Banja Luka, Ramići b.b., 78 000 Banja Luka. Identifikacioni broj: 4227039510064, PDV broj: 227039510005. Kontakt organizatora: info.mostar@ataco-bih.com 

Sudjelovanjem u nagradnoj igri “Bravo Promo” sudionik prihvaća Pravila sudjelovanja. Sudjelovanje u nagradnoj igri dopušteno je samo na temelju ovih Pravila sudjelovanja.

SVRHA, TRAJANJE I MJESTO PROMOCIJE NAGRADNE IGRE

Član 2.

Nagradna igra provodi se u svrhu dodatne promocije Bravo, branda RAUCH. Nagradna igra počinje 1.4.2021.godine (od 00:00 sati) i traje do 31.5.2021. godine (do 23:59 sati). Mjesto promocije su svi maloprodajni objekti koji se nalaze na teritoriju Republike Srpske, u kojima će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti traženi proizvod kao i promotivni materijali s informacijama o načinu učešća u nagradnoj igri, kao i web stranice i društvene mreže. Operativni dio nagradne igre provodi Inscript GmbH, 6850 Dornbirn, Austrija.

NAZIV NAGRADNE IGRE

Član 3.

Nagradna igra organizira se pod nazivom: „BRAVO PROMO”.

FOND NAGRADA

Član 4.

Nagradni fond se sastoji od:

NAGRADAJED. VRIJEDNOST    U
KM
UKUPNA VRIJEDNOST U
KM
Električni skuter “EV2000” (glavna nagrada)  1    3.521,903.521,90
Mali električni skuter “City Cruiser”   4  622,082.488,32
TOTAL  56.010,22

 

Vrijednost ukupnog nagradnog fonda je  6.010,22 KM  (slovima: šesthiljadaideset i 22/100 konvertibilnih maraka).

PRAVO UČESTVOVANJA

Član 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe preko 18 godina starosti, s prebivalištem u Republici Srpskoj, koje obave kupovinu traženog proizvoda (član 6.), osim zaposlenika Organizatora te članova njihovih užih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu (roditelji, supružnik, životni partner, djeca, izravni rođak).

Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovati u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, organizator, odnosno za to ovlaštena osoba, uručuje nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa određena da se stara o njoj.

Sudjelovanje je dopušteno samo u svoje ime.

KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOJ IGRI?

Član 6.

Kupovina proizvoda, BRAVO u formatu 0,5l i 1,5l  na teritoriju Republike Srpske, mora biti obavljena u periodu od 1.4.2021.  godine (od 00:00 sati) do 31.5.2021. godine (do 23:59 sati) kako bi osobe iz člana 5 stekle pravo učešća u nagradnoj igri.

Sudjelovanje u nagradnoj igri “Bravo Promo” moguće je potpunim i ispravnim ispunjavanjem prijavnice sa 9-znamenkastim kodom i svojim osobnim podacima na rauch.cc/bravopromo/

Točan postupak opisan je u nastavku:

a) Kako doći do koda: Sudionici nagradne igre kod mogu dobiti kupnjom boce voćnih napitaka BRAVO, u formatima 0,5l i 1,5l. Kod je otisnut unutar čepa.

b) Kako sudjelovati: Sudionici moraju posjetiti web stranicu rauch.cc/bravopromo/  te unijeti sljedeće:  kod,  ime i prezime, e-mail adresu, adresu stanovanja, grad i broj telefona. Svaki se kod može unijeti samo jednom.

c) Tko može pobijediti? Svaki kod može pobijediti jer nijedan određeni kod nije povezan s nagradom. Jedan učesnik može poslati neograničen broj kodova na web-u za neograničen broj kupovina. Jedan kod može dobiti samo jednu nagradu. Sudionici koji krše pravila sudjelovanja, organizator može u bilo kojem trenutku isključiti iz nagradne igre.

d) Postupak izvlačenja: Čim se unese kod i traženi podatci, događa se sljedeće:

U nagradnu igru ulaze samo kodovi uneseni u razdoblju vremena trajanja nagradne igre. Nakon isteka perioda trajanja nagradne igre, vrši se izvlačenje dobitnika nagrada.
Neće se uzeti u obzir vrijeme kad je kod i ostali podatci poslani, već vrijeme kada je zaprimljen kod organizatora, odnosno provajdera.

Sve dodatne informacije učesnici mogu potražiti putem korisničke podrške info.mostar@ataco-bih.com

IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA
Član 7.

Izvlačenje dobitnika će se održati dana 7.6.2021. godine.

Član 8.

Izvlačenje se se vršiti uz pomoć kompjuterskog softvera koji prikuplja informacije dobivene od sudionika nagradne igre i nasumično odrediti pobjednika. Softver će izvući 3 rezervna dobitnika za svaku kategoriju i u slučaju da dobitnik ne ispunjava kriterije da preuzme nagradu, Organizator će se obratiti rezervnim dobitnicima, po redoslijedu kako su izvučeni.

Organizator će obrazovati tročlanu komisiju koja će voditi zapisnik o toku nagradne igre i o izvlačenju dobitnika. Dobitnici pristaju i slažu se da ih se o osvajanju nagrade obavijesti  e-mail-om i putem www.rauch.cc , ili putem drugih medija (društvene mreže organizatora).

KAKO PREUZETI NAGRADE? 

Član 9.

Sve nagrade se preuzimaju na način da za preuzimanje navedenih nagrada potrebno je dostaviti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, grad, broj telefona i jedinstveni matični broj). Dobitnik će biti kontaktiran e-poštom i zamoljen da pošalje: ime i prezime, adresa stanovanja, grad, broj telefona i jedinstveni matični broj, kako bi se nagrada mogla poslati na trošak organizatora te kako bi se uplatio porez. Organizator će najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti dobitnike o osvojenim nagradama. Dobitnici će preuzeti nagrade osvojene u nagradnoj igri najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne preuzmu osvojene nagrade, organizator je dužan ponovo u roku od 8 dana od isteka navedenog roka obavijestiti o osvojenoj nagradi, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada koji ne može biti duži od 8 dana od dana prijema obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan postupiti na način propisan ovim Pravilnikom (rezervni dobitnici). Ako se do dobitnika ne može doći zbog nepotpunih ili netočnih podataka za kontakt, sav trošak ide na dobitnika.

Član 10.

Navedeni podaci iz člana 10 ovih Pravila su organizatoru potrebni radi objave dobitnika, identificiranja dobitnika i reguliranja poreznih obveza kod nadležnih organa (jedinstveni matični broj).

Član 11.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan dokazati svoj identitet te potpisati dokument o preuzimanju nagrade. Ukoliko je dobitnik maloljetnik nagrada će biti uručena roditelju/staratelju s kojim maloljetnik živi pri čemu je roditelj/staratelj dužan priložiti validnu dokumentaciju odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/staratelja.

POVJERLJIVOST

Član 12.

Organizator, kao i provajder, će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osiguraju zaštitu osobnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka odnosno GDPR. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka sudionika i dobitnika za vrijeme trajanja ove nagradne igre u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Član 13.

Radnjom sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri, sudionici i dobitnici se izričito i jasno slažu da njihovi osobni podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u organizatorovu, odnosno provajderovu, bazu podataka u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i svrhu procesa izvlačenja dobitnika. Organizator i osobe na koje organizator prenese osobne podatke mogu koristiti u svrhu promocije i komunikacije kao i u svrhu pružanja informacija o proizvodu ili tvrtki (npr. e-mail bilten), a na što korisnik mora dati poseban pristanak putem web-a. Na zahtjev sudionika moguće je uložiti prigovor na obradu osobnih podataka odnosno moguće je onemogućiti promociju i komunikaciju te napraviti brisanje osobnih podataka, a sve u skladu sa pravilima web-a.

Član 14.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici daju saglasnost organizatoru da broj telefona ostane spašen u bazi podataka Organizatora koji će se koristiti isključivo i samo u svrhu nagradne igre. Organizator je dužan da na zahtjev korisnika izbriše broj iz baze bez dodatnih troškova

Član 15.

Podaci relevantni u pojedinačnim slučajevima prosljeđuju se i sljedećim vanjskim primateljima, pri čemu se prenose samo oni podaci koje dotični primatelj zahtijeva za svoj zadatak (podjela nagrada, promocija i komunikacija) ili koje mu moramo proslijediti zbog zakonskih zahtjeva:

 1. a) RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG, Langgasse 1, 6830 Rankweil Austrija  - podatke može koristiti u svrhu pružanja sudionicima informacija o proizvodu ili tvrtki (npr. e-mail bilten) i

 2. b) Inscript GmbH, 6850 Dornbirn, Austrija - pružatelj IT usluga.

 3. UČESNICI U NAGRADNOJ IGRI

  Član 16.

  Učesnici u ovoj nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagrade druge nagrade ili veću količinu nagrada od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane organizatora. Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu, druga materijalna sredstva ili prenijeti dobitke na druge osobe. Pobjednik se može odreći nagrade. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju ova Pravila.

  PUBLICITET i OBJAVA IMENA DOBITNIKA

  Član 17.

  Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime i grad stanovanja mogu od strane organizatora objaviti i koristiti bez naknade u printanom, slikovnom, audio i video materijalu samo u svrhu nagradne igre (npr. objava dobitnika na web-u ili društvenim mrežama).

  OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE

  Član 18.

  Pravila nagradne igre bit će objavljena minimalno sedam dana prije održavanja nagradne igre u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriju Republike Srpske, po dobivanju suglasnosti od strane Republičke uprave za igre na sreću, te na web stranici www.rauch.cc

  POREZI

  Član 19.

  Sve porezne obveze plaća Organizator nagradne igre, a u skladu sa Zakonom o igrama na sreću Republike Srpske i u skladu s poglavljem XII Zakona o igrama na sreću Republike Srpske.

  ODGOVORNOST

  Član 20.

  Sljedeća izuzeća i ograničenja odgovornosti primjenjuju se na odgovornost organizatora. Iste ne utječu na ostale zakonske odredbe. Odgovornost postoji samo za izravnu štetu izazvanu namjerno ili nepažnjom. Svaka odgovornost koja nadilazi naprijed navedeno isključena je. Odgovornost prema propisima o odgovornosti za proizvod ostaje nepromijenjena. U mjeri u kojoj je odgovornost organizatora isključena ili ograničena, isto će se primjenjivati ​​i na osobnu odgovornost zaposlenika, predstavnika i zamjenika zastupnika organizatora. Organizator nije odgovoran za ispravnost svih podataka, posebno ako su promijenjeni ili krivotvoreni tehničkim pogreškama, pogreškama u pisanju ili programu, gubicima u prijenosu, intervencijama trećih strana ili višom silom.

  Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koji se odnose na mobilne mreže i korištenje web domene sa kojih se šalju podatci za nagradnu igru te probleme koji su tako nastali, a nemaju veze sa voljom Organizatora.

  MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

  Član 21.

  Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Organizatora, a opoziv nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima  je nagradna igra objavljena, a o čemu će prethodno biti obaviješten nadležni organ.p>

  U SLUČAJU SPORA

  Član 22.

  Svi eventualni sporovi između Organizatora i učesnika u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način biti će nadležan je Osnovni sud u Banja Luci.

   

  Za  ATACO d.o.o. Mostar
  Podružnica Banja Luka

  Mirko Opačak
  Direktor