Условия на Фейсбук-играта с награди „Happy X-Mas за приятел“

 1. 1. Участвайки в тази игра, се съгласявате със следните условия.
 2. 2. Период на играта:  от 08:00 ч. на 01.12.2017 г. до 12:00 ч. на 20.12.2017 г.
 3. 3. Участието в играта е безплатно и не е обвързано с покупка. Право на участие има всяко лице навършило 18 години, живеещо в България, с изключение на служителите на Раух България ЕООД и на свързаните с организацията на играта фирми. Участници, които не са пълнолетни, трябва да се уверят, че техните законни настойници са запознати и съгласни с Условията на играта. Ще се прилага българското законодателство. Oрганизатор на играта: РАУХ България ЕООД.
 4. Играта ще се проведе само чрез Фейсбук страницата на Раух България 4. www.facebook.com/RauchBulgaria/. Участието в играта е в две стъпки: (1) участникът да хареса Фейсбук страницата на Раух България и (2) да направи коментар под поста за играта, като в него напише имената на един свой приятел, на когото иска да направи изненада с подарък от Раух. Всеки участник може да участва еднократно като посочи само един свой приятел за целия период на играта.
 5. 5. Награди: 20 броя коледни подаръчни пакета „Happy X-Mas“  (всеки подаръчен пакет съдържа 3 броя Happy Day 1l ). Всеки ден на случаен принцип ще се тегли по един печеливш участник. Наградата ще се изпраща от Раух директно на посоченото от печеливия участник лице (съгласно т. 4.2. от Условията на играта).
 6. 6. Наградите не могат да бъдат продавани, заменяни или изплащани в брой. Правно обжалване е изключено.
 7. 7. Печелившият за деня ще се обявява в същия ден с коментар под поста на играта; печелившите от съботен и неделен ден ще се обявяват в ден понеделник. Печелившите ще получат и лично съобщение от Раух България във Фейсбук, на което да отговорят до 24 часа с цел уточняване адреса за доставка на наградата с куриер, като посочат  точни имена на получателя на подаръка, адреса за доставка и телефон за връзка с него.
 8. 8. Доставката на наградата ще се извърши с куриер. В случай, че наградата не е доставена до 30 дни, след обявяването й, печелившият участник следва да се свърже с Раух България чрез лично съобщение във Фейсбук или по електронната поща на адрес order.bg@rauch.cc , в противен случай се приема, че се отказва от наградата. Не подлежи на съдебно обжалване.
 9. 9. Доброволно предоставените лични данни, като имена на получателя на наградата, адрес за доставка и телефон за връзка, са само за целите на настоящата игра (свързване с получателя и доставка на наградата). Раух България ЕООД е регистриран администратор на лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни. Администраторът обработва лични данни във връзка с настоящата игра. Във връзка с организацията и провеждането на играта личните данни, предоставени на и обработвани от администратора могат да бъдат разкривани на: (а) Rauch Fruitjuices GmbH & Co, Австрия; (б) търговски партньори и контрагенти на администратора, участващи в организацията на играта; и (в) на други лица ако е предвидено в нормативен акт.
 1. 10. Лицата, които печелят подарък-изненада за свой приятел, се съгласяват имената им да бъдат публикувани на страницата на Раух България във Фейсбук  www.facebook.com/RauchBulgaria/, при необходимост и в други медии.
 2. 11. Раух и свързаните с организирането на играта компании не поемат отговорност в случай на загуба на данни, по-специално при прехвърлянето на данни, както и поради друг технически проблеми.
 1. 12. Раух си запазва правото да изтрива злонамерени или обидни коментари (в това число обиди на сексистка или расова тематика или коментари, подкрепящи насилието).

13. Раух си запазва правото да променя официалните правила при необходимост. В случай на промяна, информацията ще бъде публикувана на интернет страницата на Раух България - www.rauch.cc/bg/